Gå vidare till

Privacy Policy

Sekretesspolicy

Senast ändrad 2018-09-04

Vi på LAERDAL (sammanslaget refererad till som ”LAERDAL”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) tar din integritet på allvar. Denna sekretessförklaring beskriver hur vi samlar in, lagrar, använder och delar information som identifierar dig som individ när du interagerar med oss eller använder något av följande:

 • Alla webbplatser som underhålls av LAERDAL (refererad till som ”webbplats” eller ”webbplatser”) eller
 • Alla LAERDALs produkter, tjänster, applikationer eller program, inklusive testtjänster (sammanslaget refererat till som ”Tjänster”)

Denna sekretessförklaring är utfärdad på Laerdal-koncernens vägnar, så när vi nämner LAERDAL hänvisar vi till det berörda företaget i LAERDAL-koncernen som är ansvarigt för att behandla din data.  LAERDAL MEDICAL AS är ansvarig för denna webbplats.

Det är viktigt att du läser denna sekretessförklaring tillsammans med andra sekretessmeddelanden eller meddelande gällande rättvis behandling som vi kan utfärda vid särskilda tillfällen när vi samlar in eller behandlar dina personuppgifter, så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder din data. Denna sekretessförklaring kompletterar övriga meddelanden och är inte avsedd att åsidosätta dem. 

Denna webbplats är inte avsedd för barn (dvs. personer under 16 år) och vi samlar inte medvetet in uppgifter om barn via denna webbplats.

NÄR VI SAMLAR IN PERSONUPPGIFTER

Vi samlar in information om dig om du:

 • använda denna webbplats;
 • frågar om eller köper våra tjänster (antingen på egen hand eller som representant för din arbetsgivare); eller
 • använder någon av våra tjänster (antingen för egna yrkesändamål (t.ex. som privatläkare), eller under din anställning för en organisation (t.ex. ett sjukhus eller annan tjänsteleverantör eller organisation) som använder våra tjänster eller om du deltar i ett utbildningsprogram eller får medicinsk behandling från en leverantör med hjälp av våra tjänster) eller
 • När du ansöker om ett jobb hos oss online. (Observera att denna sekretessförklaring endast beskriver vår hantering av dina uppgifter under rekryteringsperioden. Den gäller således inte efter att du har blivit anställd av oss (om du blir det). Denna sekretessförklaring gäller inte för Laerdals anställda i samband med deras anställning.

TYPER AV INFORMATION SOM SAMLAS IN

Vilka personuppgifter vi samlar in beror på sammanhanget för din interaktion med LAERDAL och kan inkludera: -

 • Identitetsuppgifter inklusive för- och efternamn, användarnamn, titel
 • Kontaktuppgifter inklusive e-postadress, postadress (fakturering eller leverans), arbetsgivar- eller organisationsuppgifter, telefonnummer och annan liknande kontaktinformation
 • Profiluppgifter inklusive användarnamn och inloggningsuppgifter så som lösenord, ledtråd för lösenord och annan liknande information för autentisering och kontoåtkomst, köp eller beställningar utförda av dig, återkoppling och enkäter
 • Användaruppgifter inklusive information om hur du använder våra webbplatser eller tjänster
 • Demografiska uppgifter så som plats, land och önskat språk
 • Betalningsuppgifter nödvändig för att behandla din betalning om du handlar med t.ex. ditt kreditkort eller annat bankkortsnummer
 • Transaktionsuppgifter så som uppgifter om betalning till och från dig och andra uppgifter om produkter och tjänster som du har köpt från oss
 • Tekniska uppgifter inklusive IP-adresser, inloggningsuppgifter, webbläsartyp och -version, tidszon och plats, typer av webbläsarpluggins och versioner, operativsystem och plattformar och annan teknik som dina enheter använder för att komma åt webbplatserna eller tjänsterna
 • Marknadsförings- och kommunikationsuppgifter inklusive dina inställningar gällande att ta emot marknadsföring från oss och tredje part och dina kommunikationsinställningar
 • (om relevant) arbetsgivarens namn, anställningsdatum, avdelning och jobbtitel; uppgifter om eventuella utbildnings- eller prestationsregister och kompetensnivåer som erhållits genom din användning av tjänsterna och uppgifter om din tillgång till och användning av tjänsterna.

Vi kan sammanställa eller istället avidentifiera dina personuppgifter så att vi kan använda dem för egna statistiska, analytiska eller jämförande ändamål.  Vi gör detta för att bättre förstå hur användare interagerar med vår webbplats, eller för att förstå och utvärdera hur våra produkter används, så att vi kan göra bevisbaserade förbättringar av dem. Den avidentifierade informationen som vi använder för dessa ändamål kommer inte direkt eller indirekt att avslöja din identitet.

Information som du ger till oss:

När du använder webbplatserna eller kontaktar oss på något sätt: Du kan komma att överlämna information om dig själv till oss genom att fylla i formulär på våra webbplatser eller genom att samtala med oss via telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar information du tillhandahåller när du skickar dokument till oss, registrerar dig för att använda våra webbplatser, frågar om eller köper våra tjänster, prenumererar på våra tjänster, interagerar med vår personal, rapporterar ett problem på våra webbplatser eller när du lämnar feedback. Om du kontaktar oss via webbsidorna registrerar vi kontakten.

När du använder tjänsterna: Vi tar emot och lagrar information som du direkt tillhandahåller oss genom din användning av tjänster, inklusive alla personuppgifter som du lämnar till oss när du för första gången registrerar dig som användare av våra tjänster. 

VIKTIGT: Många tjänster är avsedda att användas av våra kundorganisationer och är i sådana fall administrerade genom din organisation. Vi samlar och behandlar våra kunders information på deras instruktioner och i enlighet med våra avtal med dem. Din användning av tjänsterna kan vara föremål för din organisations policy, om någon sådan finns. Om du använder någon tjänst med anvisningar från en organisation som du har kontakt med (t.ex. en arbetsgivare eller en skola), kommer den organisationen (1) att kontrollera och administrera din användning av tjänsterna och (2) få tillgång till och behandla dina personuppgifter. Om din organisation administrerar din användning av tjänsterna, vänligen skicka dina personuppgifter till organisationen. Din organisation är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter för sådana ändamål, och vi är personuppgiftsbiträdet. LAERDAL ansvarar inte för sina kunders integritets- eller säkerhetspraxis, och sådana kan skilja sig från de som anges i denna sekretessförklaring.

Information vi automatiskt samlar in om dig:

När du använder webbplatsernas tjänster: Vi kan automatiskt samla in teknisk information, inklusive IP-adressen som används för att ansluta din dator till Internet och din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidszoninställning och information om ditt besök inklusive besökta sidor. Vi kommer också att samla in information om ditt besök, inklusive fullständig URL (Uniform Resource Locator), klickström till, via och från vår webbplats (inklusive datum och tid), produkter som du tittat på eller sökt efter, sidresponstid, nedladdningsfel, besökstid på vissa sidor, information om sidinteraktioner och eventuella telefonnummer som använts för att ringa vårt kundservicenummer.

COOKIES: Du förstår och samtycker till att när du besöker vissa sidor på vår webbplats eller använder våra tjänster, kan våra servrar skicka cookies. Cookies är korta stycken av text som skickas till din dators hårddisk via din webbläsare.  Sådan elektronisk personlig information skickas automatiskt till oss.  Om du inte vill acceptera att vi använder cookies för våra tjänster bör du sluta använda tjänsterna eller stänga av cookies med hjälp av dina webbläsarinställningar, men var medveten om att vissa av funktionerna på webbplatserna eller tjänsterna och relaterade tjänster kanske inte fungerar om din webbläsare inte accepterar cookies. För information om de cookies vi använder, se vår cookie-policy.

Uppgifter vi tar emot från tredje parter. Vi erhåller även personuppgifter från tredje part enligt de metoder som beskrivs i denna förklaring, tillsammans med eventuella ytterligare begränsningar som påförs av källan till uppgifterna. Dessa tredje parts källor inkluderar:

 • Kundorganisationer (se VIKTIGT ovan).
 • Tjänsteleverantörer som hjälper oss att bestämma plats baserat på din IP-adress eller som hjälper oss med tekniska tjänster, betalnings- och leveranstjänster
 • Partners med vilka vi erbjuder samordnade varumärkestjänster eller som deltar i gemensamma marknadsföringsaktiviteter som American Heart Association, British Heart Foundation och andra.

 

HUR DINA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDS

Vi använder uppgifterna vi samlar in via våra webbplatser och tjänster till:

Syfte
Typ av personuppgifter
Juridisk grund

För att registrera dig som en ny kund

(a) Identitet

 

(b) Kontakt

Genomförande av ett kontrakt med dig

För att bearbeta och leverera din order, inklusive:

(a) Hantera betalningar, avgifter och kostnader

 

(b) Samla in och återbetala pengar till oss

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Finansiell

(d) Transaktion

 

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Genomförande av ett kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (för återbetalning av skulder till oss)

För att hantera vårt förhållande med dig som kommer att inkludera:

 

(a) Meddela dig om ändringar i våra villkor eller Sekretessmeddelande

 

(b) Be dig att skriva en recension eller svara på en enkät

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

 

(d) Marknadsföring och kommunikation

(a) Genomförande av ett kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för att följa en lagstadgad skyldighet

(c) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att hålla våra register uppdaterade och för att studera hur kunder använder våra webbplatser eller tjänster)

För att du ska kunna slutföra en enkät

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning

 

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Genomförande av ett kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem och låta vår verksamhet växa)

För att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och hosting av data)

(a) Identitet

(b) Kontakt

 

(c) Tekniskt

(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administration och IT-tjänster, för nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägeri och i samband med omorganisation av företaget eller omstrukturering av koncernen)

(b) Nödvändigt för att följa en lagstadgad skyldighet

För att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten hos den annonsering vi ger till dig

(a) Identitet

 

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Användning

(e) Marknadsföring och kommunikation

 

(f) Tekniskt

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att studera hur kunder använder våra produkter tjänster, för att utveckla dem och låta vår verksamhet växa och informera om vår marknadsföringsstrategi)

Att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats eller våra tjänster, marknadsföring, kundrelationer och erfarenheter.  Såsom nämnts ovan vidtar vi åtgärder för att avidentifiera denna information före behandling, men i den utsträckning det tekniskt sett innehåller några personuppgifter har vi med anledning av dataskyddslagstiftningen fastställt en lämplig rättslig grund som anges här.

(a) Tekniskt

 

(b) Användning

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att definiera olika typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår hemsida uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och för att informera om vår marknadsföringsstrategi)

För att skapa förslag och rekommendationer till dig gällande tjänster som kan vara av intresse för dig

(a) Identitet

(b) Kontakt

(c) Tekniskt

(d) Användning

 

(e) Profil

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att utveckla våra produkter/tjänster och för att låta vår verksamhet växa)

För att ge dig och/eller (i förekommande fall) din arbetsgivare hjälp i samband med tjänsterna, inklusive utbildning, kompetensregistrering och certifikat

(a) Identitet

 

(b) Kontakt

 

(c) Tekniskt

 

(d) Användning

 

(e) Prestationsregister

 

 

Nödvändigt för att utföra vårt kontrakt med din arbetsgivare eller med dig

Förse dig och/eller (i förekommande fall) din arbetsgivare med användarstöd och kundsupport för att diagnostisera och lösa tjänsteproblem samt annan kundvård och supportaktiviteter.

(a) Identitet

 

(b) Kontakt

 

(c) Tekniskt

 

(d) Användning

 

(e) Prestationsregister

 

Nödvändigt för att utföra vårt kontrakt med din arbetsgivare eller med dig

Administrera ditt konto och/eller (i tillämpliga fall) tjänsterna som vi tillhandahåller din arbetsgivare

(a) Identitet

 

(b) Kontakt

 

(c) Tekniskt

 

(d) Användning

 

(e) Prestationsregister

 

Nödvändigt för att utföra vårt kontrakt med din arbetsgivare eller med dig

För att bedöma dina färdigheter, kvalifikationer och lämplighet för eventuellt jobb som du kan söka hos oss och för att kommunicera med dig under rekryteringsprocessen och dokumentera vår anställningsprocess

 

(Observera att denna sekretessförklaring endast beskriver vår hantering av dina uppgifter under rekryteringsperioden. Den gäller således inte efter att du har blivit anställd av oss (om du blir det). Denna sekretessförklaring gäller inte för Laerdals anställda i samband med deras anställning.

(a) Identitet

 

(b) Kontakt

 

(c) Akademiska och professionella färdigheter

 

(d) Anställningshistorik

 

(e) kön, titel, födelsedatum

 

(f) Annan information som du väljer att ge oss i en jobbansökan online

 

Nödvändigt för våra legitima intressen när det gäller att bestämma huruvida vi ska anställa dig, och för vårt legitima intresse att kontakta dig

 

 

I allmänhet åberopar vi inte samtycke som en rättslig grund för behandling av dina personuppgifter.  Under vissa omständigheter kan vi förlita oss på samtycke som grund för att skicka direktmarknadsföring till dig via e-post eller textmeddelande, där vi måste göra det enligt lag.  I andra fall kommer vi dock att lagenligt förlita oss på vårt legitima intresse för att kunna informera dig om relevanta tjänster på ett sätt som inte är alltför närgången.  Oavsett vår rättsliga grund för marknadsföring har du rätt att förhindra marknadsföring när som helst genom att kontakta oss på privacy@laerdal.com eller genom att använda länkarna för att avsluta prenumerationen som finns i våra e-postmeddelanden. Om du samtycker till ytterligare användning av dina personuppgifter kan vi komma att använda dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med det samtycket.  Separat kan din arbetsgivare samla in samtycke från dig för egna ändamål som personuppgiftsansvarig (se följande ruta).

När du använder tjänsterna på begäran av din arbetsgivaren och vi tillhandahåller din arbetsgivare tjänster samlar vi in, använder och delar dina personuppgifter för ovanstående ändamål på begäran av och i enlighet med din arbetsgivares anvisningar. Din arbetsgivare är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter för sådana ändamål, och vi är personuppgiftsbiträdet. Din arbetsgivare kan ha skyddspolicyer och processer för personuppgifter som skiljer sig från det sekretessmeddelande du läser just nu, och vi rekommenderar att du läser sådan eventuell policy innan du öppnar eller använder tjänsterna.

Om du själv har prenumererat på tjänsterna, samlar vi in, använder och delar dina personuppgifter för ovanstående ändamål och för din räkning och vi är personuppgiftsbiträde för dina personuppgifter för sådana ändamål.

Vi säljer inte dina personuppgifter eller delar dem med tredje part för användning i reklam eller marknadsföring av deras produkter eller tjänster.

HUR VI DELAR DIN INFORMATION

När du använder tjänsterna på begäran av din arbetsgivare och vi tillhandahåller din arbetsgivare tjänster delar vi dina personuppgifter med din arbetsgivare för vissa ändamål som din arbetsgivares personuppgiftsbiträde – se "HUR DINA PERSONUPPGIFTER ANVÄNDS" ovan.

Vi använder tredjepartsleverantörer (t.ex. Microsoft Azure) för att lagra och behandla dina personuppgifter. Om vår tjänst är en som tillhandahålls i samarbete med en av våra partners, t.ex. American Heart Association, delar vi personuppgifter med den partnern i syfte att utfärda behörighetsbevis som godkänts av den partnern. Våra partners är skyldiga att väsentligen tillhandahålla samma säkerhets- och skyddsnivå för dina personuppgifter som vi själva är skyldiga att tillhandahålla enligt denna sekretessförklaring.

Vi kan dela dina personuppgifter med våra betalningsleverantörer i samband med de tjänster för behandling av betalningar som de utför för oss i samband med behandlingen av ditt köp av tjänsterna. De har inte fått behörighet från oss att använda informationen till sin fördel.

Våra tjänsteleverantörer måste följa våra uttryckliga instruktioner när de behandlar personuppgifter som du tillhandahåller, och de måste följa lämpliga åtgärder för bevarande och säkerhet för att skydda sådana personuppgifter och vi tillåter dem inte att använda denna information för egna ändamål.

Vi kan också dela dina personuppgifter som svar på en begäran från myndigheter eller tillsyns- eller brottsbekämpningsmyndigheter eller efter domstolsbeslut; med en potentiell förvärvare av vår verksamhet; och enligt gällande lagar och förordningar.

Länkar till andra webbplatser. Webbplatserna innehåller länkar och interaktiva funktioner med olika sociala medier som Facebook, YouTube och Twitter. Om du tillhandahåller dessa plattformar information kommer din information att registreras på dessa plattformar och vara tillgänglig för alla som använder plattformarna. Om du redan använder dessa plattformar kan deras cookies finnas lagrade på din enhet när du använder våra webbplatser och de kan redan ha viss information om dig som de kan kombinera med information som samlats in på våra webbplatser. Dessa funktioner kan möjliggöra integration och/eller åtkomst till dina sociala medier. Vi kontrollerar inte de sociala medietjänsterna, dina profiler på de tjänsterna, ändrar inte dina sekretessinställningar på de tjänsterna och fastställer inga regler om hur din information på dessa tjänster kommer att användas. Du och leverantörerna av sociala medier kontrollerar de frågorna. Du uppmanas att läsa alla policyer och all information från tillämpliga sociala medier för att lära dig mer om hur de hanterar din information innan du använder sådana funktioner som görs tillgängliga för dig på webbplatserna. Vi är inte ansvariga för eventuella handlingar eller försummelser från någon leverantör av social media eller din användning av funktioner som härrör från deras funktioner eller plattformar.

INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV DINA PERSONUPPGIFTER

LAERDAL har verksamheter runt om i världen, och vi har även partners och tjänsteleverantörer som är verksamma i olika länder.  Därför kan dina personuppgifter flyttas till, delas med eller lagras av oss i andra länder än i ditt eget, där lagar om dataskydd och integritet kan vara annorlunda än de i ditt land. Ett sätt på vilket detta kan inträffa är när dina personuppgifter lagras med kontrollerad åtkomst på en plats i molnet. "I molnet" avses servrar i ett datacenter som hanteras av en tredje part och är tillgängliga via Internet, och datacentret kan vara i ett annat land än ditt eget. Vi har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att kräva att dina personuppgifter förblir skyddade i enlighet med denna sekretessförklaring. Dessa innefattar implementering av ett koncerninternt avtal baserat på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernföretag samt kompletterande dataskyddsförpliktelser som är relevanta för exportlandet vid export av personuppgifter från Australien, Kanada , Malaysia, Mexiko, Polen eller Singapore. Dessa inkluderar även implementeringen av lämpliga databehandlingsavtal med tredje part, då det är relevant.  Du bekräftar och godkänner denna överföring, lagring och/eller behandling utanför ditt land. 

BIBEHÅLLANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

Under de begränsade omständigheterna där vi är personuppgiftsansvariga för dina personuppgifter (se "Hur dina personuppgifter används" ovan för mer information), behåller vi dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt.  Under vissa omständigheter kan vi lagra dina personuppgifter under längre perioder, t.ex. där vi är skyldiga att göra det i enlighet med juridiska, reglerings-, skatte- och redovisningskrav. Under särskilda omständigheter kan vi också lagra dina personuppgifter under längre perioder så att vi har en korrekt beskrivning av dina kontakter med oss i händelse av eventuella klagomål eller bestridanden eller om vi rimligtvis tror att det kan komma att uppstå rättstvister som rör dina personuppgifter eller handhavanden

Om din arbetsgivare eller annan organisation är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, referera till deras skyddspolicyer och processer gällande dina personuppgifter för information om relevanta retentionstider.

DATAINTEGRITET OCH SÄKERHET

Vi är förpliktade att tillhandahålla integritet och konfidentialitet avseende dina personuppgifter som finns under vår kontroll eller som vi innehar (i förekommande fall). Vi är skyldiga att ha lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa skyddsåtgärder på plats för att förhindra obehörig tillgång, radering, förlust, användning, behandling eller avslöjande av dina personuppgifter, och vi vidtar rimliga åtgärder för att göra det. Vi kommer att fortsätta att granska och uppdatera våra säkerhetsåtgärder vid behov, allt eftersom ny teknik blir tillgänglig.

Tyvärr är överföring av information via Internet aldrig helt säkert. Även om vi använder rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina personuppgifter.

DINA RÄTTIGHETER

Med förbehåll för vissa undantag, och i vissa fall beroende av den behandlingsaktivitet vi åtar oss, har du vissa rättigheter i relation till dina personuppgifter:

 • för att få tillgång till personuppgifter
 • för att korrigera/radera personuppgifter
 • för att begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • för att överföra dina personuppgifter
 • för att motsätta dig behandling av personuppgifter
 • för att motsätta dig hur vi använder dina personuppgifter för direkt marknadsföring
 • för att få en kopia av de skyddsåtgärder som används för överföringar utanför din jurisdiktion
 • Att lämna in ett klagomål hos din lokala tillsynsmyndighet, eller för australiensiska invånare, rätt att lämna in ett klagomål gällande vår behandling av dina personuppgifter.

Viktigt är att i situationer där vi fungerar som personuppgiftsbiträde (t.ex. där vi samlar in personuppgifter från dig genom användningen av våra tjänster, som beskrivs mer fullständigt i denna sekretessförklaring) bör du utöva dina rättigheter gentemot den relevanta personuppgiftsansvarige (t.ex. din arbetsgivare, där din arbetsgivare är den kundorganisation som har köpt våra tjänster).

Hur du kan kontakta oss:

Du kan kontakta oss på ett antal sätt som anges nedan i samband med dina personuppgifter.

Vi kan be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och för säkerhetsändamål, innan vi avslöjar den personliga information du begärt. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift där det är tillåtet enligt lag, t.ex. om din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven.

Om du vill välja bort den marknadsföringskommunikation som vi skickar till dig kan du när som helst klicka på formuläret ovan eller klicka på länken "avsluta prenumeration" i marknadsföringsmeddelandena som vi skickar till dig, eller kontakta oss direkt på Privacy@Laerdal.com.

 1. Du kan välja att utöva dina rättigheter här
  1. Om du har några frågor om denna sekretessförklaring, inklusive eventuella begäran om tillgång, korrigering eller radering av personuppgifter som vi innehar, eller för att klaga på vår hantering av dina personuppgifter, kan du också kontakta vårt dataskyddsombud med hjälp av uppgifterna nedan:

LAERDAL MEDICAL AS

ATT: DATASKYDDSOMBUDET

E-post:Privacy@laerdal.com

Post: Tanke Svilandsgate, 4002 Stavanger, Norge

Ytterligare information för australiensiska invånare

När det gäller australiensiska invånares personuppgifter, vänligen ring oss på 1800-331-565 eller e-posta oss på privacy@laerdal.com.au om du har några frågor om denna sekretessförklaring, vår hantering av dina uppgifter eller om du vill ha en kopia av denna förklaring skickad till dig.

Ytterligare information för tyska invånare

Dataskyddsombud för Förbundsrepubliken Tyskland

Avseende tyska medborgares personuppgifter, var vänlig notera att vi har utsett Marc Fuchs från Datev DE som vårt tyska dataskyddsombud för alla frågor som uppstår om våra tyska enheter. Om du har några frågor om denna sekretessförklaring med avseende på de tyska medborgarnas personuppgifter, var god kontakta Marc Fuchs. Han har följande kontaktuppgifter:

Marc Fuchs
www.datev.de
IT-Strategie, IT-Sicherheit & Datenschutz | BA-B412

68165 Mannheim, Tyskland

E-post: datenschutz@laerdal.com

Ytterligare information för invånare i USA och Kanada

När det gäller personuppgifter för medborgare i USA eller Kanada, var medveten om följande:

Intressebaserad annonsering

Vi kan komma att arbeta med tredje part för att leverera riktade annonser till dig när du besöker våra webbplatser. Vi kan komma att använda cookies och liknande tekniker i den processen. Om du t.ex. söker efter information om en viss Laerdal-produkt kan vi se till att en annons för att en sådan produkt visas på andra webbplatser som du ser. Denna form av marknadsföring (även känd som intressebaserad annonsering) baseras på icke-personlig information som inte specifikt identifierar dig. Som ett resultat kan tredje part vara medveten om dina intressen men utan att kunna identifiera dig i samband med leveransen av den specifika annonsen. Vi anser att sådan annonsering är till hjälp eftersom du kommer att se annonser som är relevanta för dina intressen och aktiviteter. Du kan välja bort riktade annonser från vissa leverantörer på www.aboutads.info/consumers. Denna process är beroende av en cookie, så om du tar bort dina cookies eller använder en annan dator måste du upprepa denna process. Observera att du genom att välja bort detta kommer att fortsätta se reklam på internet, men det kanske inte är anpassat till dina specifika intressen och aktiviteter.

Vi följer de självreglerande principerna för beteendeannonsering online som tagits fram av Digital Advertising Alliance.

Välja bort för invånare i USA:

Förutom de metoder som nämns i 1 och 2 ovan kan du också prenumerera och avsluta din prenumeration från Laerdals marknadsföringskommunikation på

http://www.laerdal.com/us/support/newsletter-update-profile/ 

Välja bort för invånare i Kanada:

Förutom de metoder som nämns i 1 och 2 ovan kan du också prenumerera, hantera dina e-postinställningar och avsluta prenumeration från Laerdals marknadsföringskommunikation på:

http://www.laerdal.com/ca/support/newsletter-update-profile/ 

Din förfrågan kan accepteras eller nekas på grundval av gällande lagar, och där din arbetsgivare är den personuppgiftsansvarige för begärda personuppgifter kan vi omdirigera din begäran till din arbetsgivare.

Det är viktigt att de personuppgifter vi innehar om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om ifall dina personuppgifter ändras under ditt förhållande med oss.   Vi uppdaterar denna sekretessförklaring när det behövs. Alla uppdateringar kommer att läggas ut på webbsidorna. När vi lägger upp sådana uppdateringar, kommer vi att uppdatera datumet för ”senaste uppdaterad” ovanför förklaringen. Vi uppmanar dig att regelbundet granska denna sekretessförklaring för att lära dig hur LAERDAL skyddar din information.