Gå vidare till
Öppna vägledning

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Senast uppdaterad den 01.10.2020

Vi på LAERDAL (benämns som “LAERDAL”, "vi" "oss" "vår"  i följande text) tar din integritet på stort allvar. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, lagrar, använder och avslöjar information som identifierar dig som individ när du interagerar med oss ​​eller använder något av följande:

 • Varje webbplats som underhålls av LAERDAL (refererad till som "Webbplats" eller "Webbplatser")
 • LAERDAL-produkter, tjänster, applikationer eller program inklusive alla testversioner (sammantaget kallade "Tjänster").

Denna integritetspolicy utfärdas på uppdrag av de företag som ingår i koncernen, när vi nämner LAERDAL hänvisar vi till det relevanta företaget i LAERDAL-gruppen av företag som är ansvariga för att behandla dina uppgifter. LAERDAL MEDICAL AS är ansvarig för denna webbplats.

Det är viktigt att du läser denna integritetspolicy tillsammans med alla andra integritetsmeddelanden eller meddelanden om rättvis behandling som vi kan tillhandahålla vid specifika tillfällen när vi samlar in eller behandlar personuppgifter om dig så att du är fullt medveten om hur och varför vi använder dina uppgifter. Denna sekretesspolicy kompletterar övriga meddelanden och är inte avsedd att åsidosätta dem.

Denna webbplats är inte avsedd för barn (dvs personer under 16 år) och vi samlar inte medvetet in data om barn via denna webbplats.

NÄR SAMLAR VI IN PERSONLIG INFORMATION?

Vi samlar in information om dig om du:

 • Använder denna webbplats
 • Frågar om eller köper våra tjänster (antingen i din egen egenskap eller som representant för din arbetsgivare)
 • Använder någon av våra tjänster (antingen för dina egna professionella ändamål (t.ex. som privatläkare), eller under din anställning för en organisation (som ett sjukhus eller annan tjänsteleverantör eller annan organisation) som använder våra tjänster, eller där du deltar i ett utbildningsprogram eller får medicinsk behandling från en leverantör som använder våra tjänster)
 • När du lämnar en jobbansökning online till oss. (Observera att denna integritetspolicy endast beskriver vår hantering av din information endast under rekryteringsperioden och gäller inte om du blir anställd hos oss.) Denna integritetspolicy gäller inte för Laerdal-anställda i samband med deras anställning.

TYP AV INFORMATION SOM VI SAMLAR IN

Den personliga information vi samlar in beror på sammanhanget för din interaktion med LAERDAL och kan inkludera: 

 • Identitetsdata inklusive för- och efternamn, användarnamn, titel
 • Kontaktuppgifter inklusive e-postadress, postadress (fakturering eller leverans), uppgifter om arbetsgivare eller organisation, telefonnummer och andra liknande kontaktuppgifter
 • Profildata inklusive användarnamn och autentiseringsuppgifter såsom lösenord, lösenordstips och annan liknande information för autentisering och kontoåtkomst, köp eller beställningar gjorda av dig, feedback och enkätsvar
 • Användningsdata inklusive information om hur du använder våra webbplatser eller tjänster
 • Demografisk information som plats, land och föredraget språk
 • Betalningsuppgifter som krävs för att behandla din betalning om du gör köp som ditt kreditkort eller annat bankkortsnummer
 • Transaktionsdata såsom information om betalningar till och från dig och andra uppgifter om produkter eller tjänster som du har köpt av oss
 • Tekniska data inklusive internetprotokoll (IP)-adresser, inloggningsdata, webbläsartyp och version, tidszon och plats, typer och versioner av plugin-program för webbläsare, operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt webbplatserna eller tjänsterna
 • Marknadsförings- och kommunikationsdata inklusive dina preferenser för att ta emot marknadsföring från oss och våra tredje parter och dina kommunikationspreferenser
 • (Om relevant; arbetsgivarens namn, anställningsdatum, avdelning och befattning; information om tränings- eller prestationsrekord och kompetensnivåer som erhållits genom din användning av Tjänsterna och detaljer om din åtkomst till och användning av Tjänsterna.)

Vi kan samla in eller på annat sätt avidentifiera din personliga information, så att vi kan använda den för våra egna statistiska, analytiska eller benchmarkingändamål. Vi gör detta för att bättre förstå hur användare interagerar med vår webbplats, eller för att förstå och utvärdera hur våra produkter används, så att vi kan göra evidensbaserade förbättringar av dem. Den avidentifierade informationen som vi använder för dessa ändamål kommer inte direkt eller indirekt att avslöja din identitet.

Information som du ger oss

När du använder webbplatserna eller kontaktar oss på något sätt:

Du kan ge oss information om dig själv genom att fylla i formulär på våra webbplatser eller genom att korrespondera med oss ​​via telefon, e-post eller på annat sätt. Detta inkluderar information du tillhandahåller när du skickar in dokumentation till oss, registrerar dig för att använda våra webbplatser, frågar om eller köper våra tjänster, prenumererar på våra tjänster, interagerar med vår personal, rapporterar ett problem på våra webbplatser eller när du ger feedback. Om du kontaktar oss via webbplatserna kommer vi att hålla register över vår korrespondens.

När du använder tjänsterna: Vi tar emot och lagrar information som du direkt tillhandahåller oss genom din användning av tjänsterna inklusive all personlig information som du tillhandahåller oss när du registrerar dig för första gången som användare av våra tjänster.

VIKTIGT: Många tjänster är avsedda att användas av våra kundorganisationer och administreras i dessa fall till dig av din organisation. Vi samlar in och behandlar våra kunders information på deras instruktioner och i enlighet med våra avtal med dem. Din användning av tjänsterna kan vara föremål för din organisations policyer, om sådana finns. Om du använder någon Tjänst under ledning av en organisation som du har en koppling till (som en arbetsgivare eller en skola), kommer den organisationen (1) att kontrollera och administrera din användning av Tjänsterna och (2) komma åt och behandla din personliga information. Om din organisation administrerar din användning av tjänsterna, vänligen rikta dina integritetsförfrågningar till din organisation. Din organisation är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter för sådana ändamål, och vi är databehandlare. LAERDAL ansvarar inte för sina kunders integritet eller säkerhetspraxis och dessa kan skilja sig från de som anges i denna integritetspolicy.

Information vi automatiskt samlar in om dig:

När du använder våra webbplatser eller tjänster kan vi automatiskt samla in teknisk information inklusive Internet Protocol (IP)-adressen som används för att ansluta din dator till internet och din inloggningsinformation, webbläsartyp och version, tidszonsinställning samt information om din besök inklusive besökta sidor. Vi kommer också att samla in information om ditt besök, inklusive den fullständiga URL-adressen (Uniform Resource Locators), klickström till, genom och från vår webbplats (inklusive datum och tid), produkter du har sett eller sökt efter, svarstider på sidan, nedladdningsfel, besökslängd till vissa sidor, information om sidinteraktion och alla telefonnummer som används för att ringa vårt kundtjänstnummer.

COOKIES: Du förstår och samtycker till att när du besöker vissa sidor på vår webbplats eller använder våra tjänster, kan våra servrar skicka "cookies". Cookies är små bitar av text som skickas till din dators hårddisk via din webbläsare. Sådan elektronisk personlig information skickas till oss automatiskt. Om du inte vill acceptera cookies med avseende på din användning av Tjänsterna bör du sluta använda Tjänsterna, eller stänga av dina cookies med hjälp av inställningarna i din webbläsare, men tänk på att en del av funktionerna på Webbplatserna eller Tjänsterna och associerade tjänster kanske inte fungerar om din webbläsare inte accepterar cookies. För information om de cookies vi använder, se vår cookiepolicy.

Information vi får från tredje part Vi erhåller viss personlig information från tredje part i enlighet med den praxis som beskrivs i detta uttalande tillsammans med eventuella ytterligare begränsningar som åläggs av datakällan. Dessa tredjepartskällor inkluderar:

 • Kundorganisationer (se VIKTIGT OBS ovan).
 • Tjänsteleverantörer som hjälper oss att bestämma en plats baserat på din IP-adress eller hjälper oss med tekniska, betalnings- och leveranstjänster
 • Partners som vi erbjuder samvarumärkta tjänster med eller deltar i gemensamma marknadsföringsaktiviteter som American Heart Association, British Heart Foundation och andra.

HUR VI ANVÄNDER INFORMATION OM DIG 

Vi kan använda informationen vi samlar in till förljande: 

Syfte
Typ av information
Rättslig grund

Registrera dig som ny  kund

(a) Identitet

(b) Kontaktuppgifter

Upprätta ett avtal/kontrakt med dig

För att behandla och leverera din beställning inklusive:

(a) Hantera betalningar, avgifter och avgifter

(b) Samla in och återkräva pengar som du är skyldig oss

(a) Identitet

(b) Kontaktuppgifter

(c) Finansiellt

(d) Transaktion

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Upprätta ett avtal/kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att återkräva skulder till oss)

För att hantera vår relation med dig som inkluderar:

(a) Meddelar dig om ändringar av våra villkor eller sekretesspolicy

(b) Be dig lämna en recension eller göra en undersökning

(a) Identitet

(b) Kontaktuppgifter

(c) Profil

(d) Marknadsföring och kommunikation

(a) Upprätta ett avtal/kontrakt med dig

(b) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet

(c) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att hålla våra register uppdaterade och för att studera hur kunder använder våra webbplatser eller tjänster)

To enable you to complete a survey

(a) Identitet

(b) Kontaktuppgifter

(c) Profil

(d) Användande

(e) Marknadsföring och kommunikation

(a) Performance of a contract with you

(b) Necessary for our legitimate interests (to study how customers use our products/services, to develop them and grow our business)

Att administrera och skydda vår verksamhet och denna webbplats (inklusive felsökning, dataanalys, testning, systemunderhåll, support, rapportering och värd för data)

(a) Identitet

(b) Kontaktuppgifter

(c) Teknik

(a) Nödvändigt för våra legitima intressen (för att driva vår verksamhet, tillhandahålla administration och IT-tjänster, nätverkssäkerhet, för att förhindra bedrägerier och i samband med en omorganisation av verksamheten eller en gruppomstrukturering)

(b) Nödvändigt för att uppfylla en rättslig skyldighet

För att leverera relevant webbplatsinnehåll och annonser till dig och mäta eller förstå effektiviteten av den reklam som vi tillhandahåller dig.

(a) Identitet

(b) Kontaktuppgifter

(c) Profil

(d) Användande

(e) Marknadsföring och kommunikation

(f) Teknik

Nödvändigt för våra legitima intressen (att studera hur kunder använder våra produkter/tjänster, för att utveckla dem, för att växa vår verksamhet och för att informera vår marknadsföringsstrategi)

Att använda dataanalys för att förbättra vår webbplats eller tjänster, marknadsföring, kundrelationer och upplevelser. Som nämnts ovan vidtar vi åtgärder för att avidentifiera denna information före behandling, men i den mån den tekniskt sett innehåller personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen har vi etablerat den lämpliga rättsliga grunden som anges här.

(a) Teknik

(b) Användande

Nödvändigt för våra legitima intressen (för att definiera typer av kunder för våra produkter och tjänster, för att hålla vår webbplats uppdaterad och relevant, för att utveckla vår verksamhet och för att informera vår marknadsföringsstrategi)

För att ge dig förslag och rekommendationer om tjänster som kan vara av intresse för dig

(a) Identitet

(b) Kontaktuppgifter

(c) Teknik

(d) Användande

(e) Profil

Nödvändigt för våra legitima intressen (att utveckla våra produkter/tjänster och växa vår verksamhet)

För att ge dig och/eller (i tillämpliga fall) din arbetsgivare hjälp i samband med tjänsterna inklusive utbildning, kompetensregister och certifikat

(a) Identitet

(b) Kontaktuppgifter

(c) Teknik

(d) Användande

(e) Prestation

Nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med din arbetsgivare eller med dig

Ge dig och/eller (i tillämpliga fall) din arbetsgivare användarsupport och kundsupport för att diagnostisera och lösa serviceproblem och andra kundvårds- och supportaktiviteter.

(a) Identitet

(b) Kontaktuppgifter

(c) Teknik

(d) Användande

(e) Prestation

 

Nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med din arbetsgivare eller med dig

Administrera ditt konto och/eller (i tillämpliga fall) de tjänster vi tillhandahåller din arbetsgivare

(a) Identitet

(b) Kontaktuppgifter

(c) Teknik

(d) Användande

(e) Prestation

 

Nödvändigt för att fullgöra vårt avtal med din arbetsgivare eller med dig

För att bedöma dina färdigheter, kvalifikationer och lämplighet för alla jobb som du kan söka hos oss och för att kommunicera med dig under rekryteringsprocessen och föra register över vår anställningsprocess

(Observera att denna integritetspolicy endast beskriver vår hantering av din information endast under rekryteringsperioden och upphör att gälla efter att du blivit anställd hos oss (om framgångsrik). Denna integritetspolicy gäller inte för Laerdals anställda i samband med deras anställning.

(a) Identitet

(b) Kontaktuppgifter

(c) Färdigheter

(d) CV

(e) Kön, titel, födelsedata 

(f) annan information som du väljer att ge oss i en jobbansökan online

 

Nödvändigt för vårt berättigade intresse av att besluta om vi ska anställa dig och även nödvändigt för vårt berättigade intresse av att kontakta dig

För att analysera din HLR-träning, videor och annan HLR-prestationsdata som samlats in av
Team Reporter-appen

(a) Videor av HLR
utbildning samlad av
Team Reporter
App
(b) HLR-träningsdata
samlas från
Team Reporter-appen

Nödvändigt för våra legitima intressen (att
förbättra teamets funktionalitet
Reporter-app för HLR-träning)

 

I allmänhet förlitar vi oss inte på samtycke som en rättslig grund för att behandla dina personuppgifter. Under vissa omständigheter kan vi förlita oss på samtycke som grund för att skicka direkt marknadsföringskommunikation till dig via e-post eller sms, där vi är skyldiga att göra det enligt lag. I andra fall kommer vi dock lagligen att förlita oss på vårt berättigade intresse av att kunna informera dig om relevanta tjänster, på ett sätt som inte är alltför påträngande. Oavsett vår rättsliga grund för marknadsföring har du rätt att förhindra marknadsföring när som helst genom att kontakta oss på privacy@laerdal.com eller genom att använda avregistreringslänkarna i våra e-postmeddelanden. Om du specifikt samtycker till ytterligare användning av din personliga information kan vi använda din personliga information på ett sätt som överensstämmer med det samtycket. Separat kan din arbetsgivare samla in samtycken från dig för sina egna syften som personuppgiftsansvarig (se följande ruta).

Där du använder tjänsterna på begäran av din arbetsgivare, och vi tillhandahåller tjänster till din arbetsgivare, samlar vi in, använder och delar din personliga information för ovanstående ändamål på begäran av och i enlighet med din arbetsgivares anvisningar. Din arbetsgivare är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter för sådana ändamål, och vi är databehandlare. Din arbetsgivare har policyer och processer för skydd av personuppgifter som kan skilja sig från det integritetsmeddelande som du för närvarande läser och vi rekommenderar att du läser sådana policyer innan du får tillgång till eller använder tjänsterna.

Om du själv har prenumererat individuellt på Tjänsterna samlar vi in, använder och delar dina personuppgifter för ovanstående syften för och för din räkning och vi är databehandlare av dina personuppgifter för sådana ändamål.

Vi kommer inte att sälja din personliga information eller dela den med tredje part för användning i reklam eller marknadsföring av deras produkter eller tjänster.

HUR VI DELAR DIN INFORMATION 

Där du använder Tjänsterna på begäran av din arbetsgivare, och vi tillhandahåller tjänster till din arbetsgivare, delar vi dina personuppgifter med din arbetsgivare för vissa ändamål som databehandlare för din arbetsgivare - se "HUR DIN PERSONUPPGIFTER ANVÄNDS" ovan.

Vi använder tredjepartstjänsteleverantörer (till exempel Microsoft Azure) för att lagra och behandla din personliga information. Om vår tjänst tillhandahålls i samarbete med en av våra partners, såsom American Heart Association, kommer vi att dela personlig information med den partnern i syfte att utfärda kompetensbevis som godkänts av den partnern. Våra partners är skyldiga av oss att tillhandahålla väsentligen samma nivå av säkerhet och skydd för din personliga information som vi själva är skyldiga enligt denna integritetspolicy.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med våra leverantörer av betalningshanteringstjänster i samband med de betalningshanteringstjänster som de utför åt oss i samband med bearbetningen av ditt köp av Tjänsterna. De är inte auktoriserade av oss att använda informationen till deras fördel.

Våra tjänsteleverantörer måste följa våra uttryckliga instruktioner när de behandlar personlig information som du tillhandahåller och de måste följa lämpliga lagrings- och säkerhetsåtgärder för att skydda sådan personlig information och vi tillåter inte dem att använda denna information för sina egna syften.

Vi kan också dela din personliga information som svar på en begäran från statliga eller tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter eller en domstolsbeslut; till en potentiell förvärvare av vår verksamhet; och enligt tillämpliga lagar och förordningar.

Länkar till andra webbplatser. Webbplatserna innehåller länkar och interaktiva funktioner med olika sociala medieplattformar, såsom Facebook, YouTube och Twitter. Om du ger information till dessa plattformar kommer din information att registreras på dessa plattformar och kommer att vara tillgänglig för alla som använder plattformarna. Om du redan använder dessa plattformar kan deras cookies ställas in på din enhet när du använder våra webbplatser och de kan redan ha viss information om dig som de kan kombinera med information som samlas in på våra webbplatser. Dessa funktioner kan möjliggöra integration och/eller åtkomst till dina sociala mediekonton. Vi kontrollerar inte dessa sociala medietjänster, dina profiler på dessa tjänster, ändrar inte dina sekretessinställningar på dessa tjänster eller upprättar regler om hur din information om dessa tjänster kommer att användas. Du och leverantörerna av sociala medier har kontroll över dessa frågor. Du uppmuntras att läsa alla policyer och information om tillämpliga sociala medietjänster för att lära dig mer om hur de hanterar din information innan du använder sådana funktioner som görs tillgängliga för dig på webbplatserna. Vi är inte ansvariga för några handlingar eller försummelser från någon leverantör av sociala medier eller din användning av funktioner som kommer från deras funktioner eller plattform.

INTERNATIONELL ÖVERFÖRING AV DIN PERSONLIGA INFORMATION 

LAERDAL har verksamhet över hela världen, och vi har även partners och tjänsteleverantörer som är verksamma i en mängd olika länder. Som sådan kan din personliga information flyttas till, lämnas ut till eller lagras av oss i andra länder än ditt eget land, där dataskydds- och integritetslagarna kan skilja sig från dem i ditt land. Ett sätt på vilket detta kan inträffa är när din personliga information lagras i ett kontrollerat åtkomstförråd i molnet. "I molnet" avser servrar i ett datacenter som hanteras av en tredje part och är tillgängliga via Internet, och det datacentret kan vara i ett annat land än ditt eget. Vi har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att kräva att din personliga information förblir skyddad i enlighet med denna integritetspolicy. Dessa inkluderar implementering av ett koncerninternt avtal baserat på EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter mellan våra koncernbolag samt kompletterande dataskyddsskyldigheter som är relevanta för exportlandet vid export av personlig information från Australien, Kanada , Malaysia, Mexiko, Polen eller Singapore. Dessa inkluderar även implementering av lämpliga databehandlingsavtal med tredje part, där det är relevant. Du bekräftar och samtycker till denna överföring, lagring och/eller bearbetning utanför ditt land.

LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Under de begränsade omständigheter där vi är personuppgiftsansvarig för din personliga information (se "HUR DIN PERSONLIGA INFORMATION ANVÄNDS" ovan för ytterligare information), behåller vi din personliga information endast så länge som det är nödvändigt. Under vissa omständigheter kan vi lagra din personliga information under längre perioder, till exempel när vi är skyldiga att göra det i enlighet med lagar, regler, skatte- och redovisningskrav. Under särskilda omständigheter kan vi också lagra din personliga information under längre tidsperioder så att vi har en korrekt registrering av dina affärer med oss i händelse av några klagomål eller utmaningar, eller om vi rimligen tror att det finns utsikter för rättstvister relaterade till din personlig information eller affärer

Om din arbetsgivare eller annan organisation är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, hänvisa till deras policyer och processer för skydd av personuppgifter för information om relevant(a) lagringsperiod(er).

DATA, INTEGRITET OCH SÄKERHET

Vi förbinder oss att sekretess och konfidentialitet för den personliga information som vi kontrollerar eller besitter (i förekommande fall). Vi är skyldiga att ha lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa skyddsåtgärder på plats för att förhindra obehörig åtkomst, radering, förlust, användning, bearbetning eller avslöjande av din personliga information, och vi vidtar rimliga åtgärder för att göra det. Vi kommer att fortsätta att granska och uppdatera våra säkerhetsåtgärder när det är lämpligt, allt eftersom ny teknik blir tillgänglig.

Tyvärr är överföring av information via Internet inte helt säker. Även om vi använder rimliga åtgärder för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera säkerheten för din personliga information.

DINA RÄTTIGHETER

Med förbehåll för vissa undantag, och i vissa fall beroende på den bearbetningsaktivitet vi bedriver, har du vissa rättigheter i förhållande till din personliga information:

 • Komma åt personlig information
 • Korrigera / radera personlig information
 • Begränsa behandlingen av dina personuppgifter
 • Överföra din personliga information
 • Invända mot behandling av personuppgifter
 • Invända mot hur vi använder din personliga information för direktmarknadsföringsändamål
 • Få en kopia av personlig information skyddsåtgärder som används för överföringar utanför din jurisdiktion
 • Lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet eller när det gäller australiensiska invånare, rätten att klaga på vår behandling av dina personuppgifter.

Viktigt, i situationer där vi agerar som databehandlare (till exempel när vi samlar in personlig information från dig genom användningen av våra tjänster, som beskrivs mer utförligt i denna integritetspolicy) bör du utöva dina rättigheter gentemot den relevanta personuppgiftsansvarige (för till exempel din arbetsgivare, där din arbetsgivare är den kundorganisation som har köpt våra tjänster).

Hur du kontaktar oss (du kan kontakta oss på ett antal sätt som anges nedan i samband med din personliga information).

Vi kan be dig om ytterligare information för att bekräfta din identitet och av säkerhetsskäl, innan vi avslöjar den personliga information som efterfrågas till dig. Vi förbehåller oss rätten att ta ut en avgift där det är tillåtet enligt lag, till exempel om din begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven.

Om du vill välja bort marknadskommunikation som vi skickar dig när som helst kan du antingen göra detta genom att klicka på formuläret ovan eller genom att klicka på länken "avregistrera" i marknadsföringsmailen som vi skickar till dig eller genom att kontakta oss direkt på Privacy@Laerdal.com.

Du kan se dina rättigheter här 

Om du har några frågor om denna integritetspolicy inklusive eventuella förfrågningar om att få tillgång till, korrigera eller radera de personuppgifter vi har om dig eller att klaga på vår hantering av dina personuppgifter, kan du också kontakta vår dataskyddsansvarige med hjälp av uppgifterna nedan. :

LAERDAL MEDICAL AS

FOR THE ATTENTION OF THE DATA PROTECTION MANAGER

Email: Privacy@laerdal.com

Postal: Tanke Svilandsgate, Stavanger Norway 4002

Intressebaserad reklam och marknadsföring

Vi kan samarbeta med tredje part för att leverera riktad reklam till dig när du besöker våra webbplatser. Vi kan använda cookies och liknande teknologier i denna process. Om du till exempel söker efter information om en viss Laerdal-produkt kan vi orsaka att en annons för en sådan produkt visas på andra webbplatser som du besöker. Denna form av reklam (även känd som intressebaserad reklam) är baserad på icke-personlig information som inte specifikt identifierar dig. Som ett resultat kan tredje part vara medveten om dina intressen men kan inte identifiera dig personligen i samband med leveransen av den specifika annonsen. Vi tror att sådan reklam är till hjälp eftersom du kommer att se annonser som är relevanta för dina intressen och aktiviteter. Men om du kan välja bort riktad reklam från vissa leverantörer på www.aboutads.info/consumers. Denna process är beroende av en opt-out-cookie så om du tar bort dina cookies eller använder en annan dator måste du upprepa denna process. Observera att genom att välja bort det kommer du att fortsätta att se annonsering online men det kanske inte är skräddarsytt för dina specifika intressen och aktiviteter.

Vi följer de självreglerande principerna för onlinebeteendereklam som anges av Digital Advertising Alliance.

Din begäran kan accepteras eller avslås på grundval av tillämpliga lagar och där din arbetsgivare är personuppgiftsansvarig för den begärda personliga informationen kan vi omdirigera din begäran till din arbetsgivare.

Det är viktigt att de personuppgifter vi har om dig är korrekta och aktuella. Vänligen håll oss informerade om dina personuppgifter ändras under din relation med oss. Vi kommer att uppdatera denna sekretesspolicy vid behov. Alla uppdateringar kommer att publiceras på webbplatserna. När vi publicerar sådana uppdateringar kommer vi att revidera datumet för "senast uppdaterad" högst upp i uttalandet. Vi uppmuntrar dig att med jämna mellanrum granska denna sekretesspolicy för att lära dig hur LAERDAL skyddar din information.