Gå vidare till

Resuscitation Quality Improvement (RQI) (Bättre kvalitet på hjärt-lungräddningen)

Maximerar livräddningsresultaten

RQI-program erbjuder en ytterst tillförlitlig plattform för simuleringsbaserad inlärning som implementeras i kvalitetsförbättrande sessioner enligt devisen låg dos, hög frekvens där kompetensen mäts och verifieras så att vårdpersonalen ska kunna behålla sin livräddningskompetens.

RQI-verifierad HLR-kompetens ger vård av en högre nivå, bättre levererad klinisk vård och ökad överlevnadsfrekvens för patienter med plötsligt hjärtstillestånd.

Panchal et al, Resuscitation, 2019

Stora resultat

Träning enligt devisen låg dos, hög frekvens är grunden till programmen med Resuscitation Quality Improvement (RQI) som mäter och verifierar kompetens så att sjukvårdspersonal kan bibehålla sina kunskaper.

Resultaten talar sitt tydliga språk:
  • I genomsnitt uppfyller mer än 97 % av alla RQI-användare kraven.
  • I en undersökning utförd av Mercy Health visade det sig att 82 % av användarna kände sig säkrare på sin HLR-förmåga när de hade använt RQI.
  • Sjukvårdsinrättningar som använder RQI har sett en ökning av överlevnadsfrekvensen på 20 %.

 

Lär dig med RQI

Se hur RQI-programmet kan ge bättre kvalitet på hjärt-lungräddningen på ditt sjukhus.
Hitta bloggposter, instruktioner och bevisbibliotek:

Learningrqi.com

 

Relevant forskning

Implementation of a Low-Dose, High-Frequency Cardiac Resuscitation Quality Improvement Program in a Community Hospital >

Low dose- high frequency, case based psychomotor CPR training improves compression fraction for patients with in-hospital cardiac arrest >

Be om mer information

Hur föredrar du att bli kontaktad?
<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.