Gå vidare till

Laerdal-SonoSim Procedure Trainer

Laerdal-SonoSim Procedure Trainer erbjuder en unik utbildningslösning för central venkaterisering med ultraljudsguidade procedurtekniker genom att ge eleverna möjligheten att använda realistisk ultraljudsavbildning i en säker men ändå realistisk simuleringsmiljö 

Gå till avsnitt

Översikt

Översikt

Nödvändiga procedurfärdigheter
Laerdal-SonoSim Procedure Trainer ger instruktören möjlighet att utbilda eleverna i nödvändiga färdigheter för att framgångsrikt kunna utföra ultraljudsguidade procedurer för insättning av centrala venkatetrar. Eleverna kan träna på sondplacering, kärlidentifiering samt spårning och hantering av nålspetsen i en säker men ändå realistisk simuleringsmiljö.


Skillbox
Den patenterade SonoSim® Skillbox inkluderas med varje Laerdal-SonoSim Procedure Trainer. Genom att SonoSim® Skillbox innehåller 5 olika ultraljudsguidade utbildningsfall ger den eleverna tillfälle att lära sig grundläggande färdigheter, såsom orientering och hantering av sonden samt kompression och Doppler.


Realistisk patientanatomi
Laerdal-SonoSim Procedure Trainer ger eleverna värdefulla tillfällen att träna med 20 uppsättningar av realistiska patient- och ultraljudsdata på 6 olika platser för ingreppen: de bilaterala inre halsvenerna, de bilaterala lårbensvenerna och de bilaterala nyckelbensvenerna. Eleverna kommer att träffa på realistiska bildmarkörer och -artefakter, som kommer att utgöra en daglig del av utförandet av procedurerna med verkliga patienter.


Mångsidighet, hållbarhet och lättillgänglighet
Inga ultraljudsapparater behövs för att utföra procedurerna med Laerdal-SonoSim, och bildkvaliteten försämras aldrig. En Laerdal-SonoSim Procedure Trainer tillhandahåller träning för insättning av en central venkateter på 6 olika platser och är lätt att upprepa.


Automatiska expertinstruktioner och vägledning
Laerdal-SonoSim Procedure Trainer ger eleverna direkta expertinstruktioner och vägledning före, under och efter proceduren. Videovisningar av resultat med en expertpraktiker som berättar under genomgången av olika tekniker och de viktigaste anatomiska markörerna. Om eleven någon gång under proceduren behöver extra hjälp finns riktlinjer tillgängliga för att visa idealiska sondplaceringar. När proceduren är slutförd får eleven detaljerad feedback.


Skalbar plattform
Laerdal-SonoSim Procedure Trainer är utformad för att kunna införliva framtida ultraljudsguidade utbildningsfall. Fler fall kan läggas till i framtiden via en uppgraderbar programvara utan att ny utrustning behöver köpas in.

Samarbete med ledande partner

Genom vårt samarbete med SonoSim, en global ledare inom ultraljudsutbildning, utökar Laerdal sina möjligheter att förbättra patientsäkerheten och hjälpa till att rädda fler liv. Våra lösningar är enkla att använda, prisvärda och utformade för att maximera utbildningseffekten.