Gå vidare till

NeoNatal Färdighetstränare

Färdighetsträning

Korrekt nyfödd vård kräver ett team av högutbildade vårdpersonal. Våra produkter är anatomiskt korrekta och speciellt utformade för att utbilda eleverna i nyfödd vård, återupplivning och komplikationer.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.