Gå vidare till
Öppna vägledning

Laerdal Infant Airway Management Trainer

Det mest realistiska verktyget för luftvägsträning på spädbarn

Be om mer information

Be om mer information

Vi hanterar dina uppgifter enligt:  Laerdal's Privacy Policy.

Vi hanterar dina uppgifter enligt:  Laerdal's Privacy Policy.