Gå vidare till
Öppna vägledning

Cricoid Stick Trainer

Realistisk simulering av nål- och kirurgisk cricothyreotomi

Be om mer information

Be om mer information

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.