Gå vidare till
Öppna vägledning

Cricoid Stick Trainer

Realistisk simulering av nål- och kirurgisk cricothyreotomi

Be om mer information

Be om mer information

Vi hanterar dina uppgifter enligt:  Laerdal's Privacy Policy.

Vi hanterar dina uppgifter enligt:  Laerdal's Privacy Policy.