Gå vidare till

QCPR Classroom

Man lär sig bättre när man har roligt

Vi vet att HLR-träning skapar livräddare. I många år har det dock varit en utmaning för HLR-utbildare att ge bra, objektiv feedback på kursdeltagarnas prestationer. Tills nu.

Nu finns appen QCPR Classroom, med feedbackfunktion och ett tävlingsmoment, till vår docka Little Anne QCPR. Med appen kan instruktörer höja kvaliteten på HLR-träningen, förbättra effektiviteten och öka deltagarnas engagemang – på upp till 42 dockor samtidigt.

Gå till avsnitt

Demonstration av QCPR Classroom

Hämta gratis

Hämta appen QCPR Classroom idag!

Hämta från App Store

Kompatibel med följande HLR-dockor

Little Anne QCPR bidrar till förbättrad HLR-kvalitet på ett enkelt och effektivt sätt. Little Anne QCPR bidrar till förbättrad HLR-kvalitet på ett enkelt och effektivt sätt.

App compatibility: QCPR Classroom

QCPR Classroom app works with:

  • Requires iOS 11.0 or later. Compatible with both iPad and iPhone.
  • Requires Android 7.0 or later. Compatible with Samsung Galaxy S8, S9, Tab S3 and One Plus 7T.

Check our product support portal for more information

Antalet överlevande tredubblades i Danmark

Ett nationellt initiativ för att öka åskådares HLR-färdigheter i Danmark resulterade i en signifikant ökad överlevnad efter hjärtstillestånd. Initiativet fokuserade på HLR inom samhället och förbättrade riktlinjer för återupplivning och utryckning.

3x

ökning av HLR utförd av förbipasserande

3x

fler patienter vid liv vid ankomst till sjukhus

3x

fler patienter vid liv efter 30 dagar

Översikt