Gå vidare till

Little Junior QCPR

HLR från åskådare räddar liv

Nu med QCPR-återkopplingsteknik som hjälper instruktörer att förbättra HLR-utbildningens kvalitet och effektivitet samt ökar kursdeltagarnas engagemang.

Gå till avsnitt

Roligt och engagerande

Med objektiv återkoppling och poängsättning motiveras kursdeltagarna inte bara att konkurrera med varandra, utan även att försöka slå sitt eget bästa resultat. Tävlingsinslaget gör övningarna mer engagerande och interaktiva samt har visat sig förbättra deltagarnas motivation.3  Utöver det traditionella sättet att utifrån prestationsmått visa en poäng efter avslutad session, kan Little Junior QCPR också användas för att köra QCPR Race, ett helt nytt och innovativt sätt att engagera deltagarna under HLR-kursen.

Förbättra kvaliteten för ökad överlevnad

Forskning visar att omedelbar hjärt-lungräddning (HLR) av hög kvalitet är direkt relaterad till positiva resultat efter ett hjärtstillestånd.1,2 Praktisk övning hjälper till att förbereda åskådare på att ge HLR, men det är en utmaning för instruktören att ge korrekt och objektiv återkoppling på kursdeltagarnas prestationer.

Nu finns Little Junior med återkopplingsteknik, som har visat sig förbättra såväl inlärningen som utövandet av HLR-färdigheter.3

Mått som förbättrar

Little Junior QCPR gör det möjligt för en instruktör att med hjälp av en handhållen enhet övervaka upp till sex kursdeltagare samtidigt. Appen QCPR Instructor ger en enkel översikt över kursdeltagarnas prestationer och tydliggör vilka som kan behöva ytterligare vägledning. Du kan på ett ögonblick se vem som inte ger tillräckligt djupa bröstkompressioner, vem som inte håller rätt kompressionstakt och vem som överventilerar. Kursdeltagarna kan även övervaka sina egna prestationer med appen QCPR Learner eller med den anslutna SkillGuide-enheten.

QCPR-mätning och återkopplingsteknik gör följande möjligt:

• Återkoppling på bröstkompressioner och ventilationer i realtid
• Avrapportering till kursdeltagarna efter utbildningen, inklusive totalpoäng och tips på förbättringar
• Detaljerad återkoppling i realtid för kompressionsavslut, kompressionsdjup, kompressionstakt, ventilationsvolym samt antal kompressioner, ventilationer och cykler

Kontrollera kompatibiliteten för apparna QCPR Instructor och QCPR Learner

Apparna QCPR Instructor och QCPR Learner kan inte vara anslutna till dockan samtidigt.

QCPR-apparna är kompatibla med följande operativsystem:

  • Android version 4.4 och senare
  • iOS version 9* och senare

*Trots att det går att uppdatera iPad 2 och 5:e generationens iPod Touch till iOS 9 är de inte kompatibla med Bluetooth Low Energy. De fungerar därför inte tillsammans med QCPR-apparna.

Mer information finns på vår produktsupportportal

Har ni redan en Little Junior?

Alla tidigare Little Junior-dockor kan snabbt och enkelt uppgraderas med en QCPR-uppgraderingssats för Little Junior.

Översikt

Referenser

1. Link MS, Atkins DL, Passman RS, Halperin HR, Samson RA, White RD, Cudnik MT, Berg MD, Kudenchuk PJ, Kerber RE. Part 6: electrical therapies: automated external defibrillators, defibrillation, cardioversion, and pacing: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010;122(suppl 3):S706 –S719.

2. Dine CJ, Gersh RE, Leary M, Riegel BJ, Bellini LM, Abella BS. Improving cardiopulmonary resuscitation quality and resuscitation training by combining audiovisual feedback and debriefing. Crit Care Med. 2008

3. Smart et al. Does real-time objective feedback and competition improve performance and quality in manikin CPR training – a prospective observational study from several European EMS. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine. 2015