Gå vidare till
Öppna vägledning

SkillReporter

Resusci Anne SkillReporter är en komplett och lättanvänd
lösning för träning och utbildning i kvalitets-HLR.