Gå vidare till

SimBaby med trakeostomi

Ger bättre träning i trakeostomivård och livsavgörande vård av pediatriska patienter.

SimBaby med trakeostomi är en 9 månader gammal pediatrisk simulator med en kontrollerbar trakeostomi. Möjliggör träning inför specifika inlärningsmål vad gäller inledande bedömning och behandling, samt realistisk simulering av trakeostomivård.

Gå till avsnittet


Skapar säkra vårdgivare

En fristående simulator som stödjer hela patientförloppet - från intensivvård på sjukhus, under ambulanstransport och i hemsjukvård – SimBaby med trakeostomi används för att ge ökad säkerhet och kompetens inom alla aspekter i den pediatriska vården.

Om du redan äger en SimBaby kan du köpa en trakeostomi-uppgradering. 

Öva på tidig bedömning, diagnos och åtgärd

Barn kan uppvisa fysiologiska reaktioner på trauma som skiljer sig från vuxnas. Att lära sig hur man effektivt identifierar och behandlar akuta andningssvårigheter, chock och hjärtstillestånd kan förbättra vårdpersonalens förmåga att agera med större självförtroende i en nödsituation.

Bedöm tid för kapillärfyllning.

Testa pupillens ljusreflex.

Ta pulsen bilateralt.

Problemfri simulering

Undvik avbrott i simuleringsverksamheten och håll er uppdaterade om det senaste med Laerdals utbud av tekniska tjänster och utbildningstjänster.

Referenser

T. A. Stanley, M. Battles, N. Bezruczko, C. Latty (2019), Efficacy of Simulation for Caregivers of Children With a Tracheostomy, Clinical Simulation in Nursing, 2019 juni; 31:6-19. 

K Prickett, A Deshpande, H Paschal, D Simon, KB Hebbar (2019) Simulation-based education to improve emergency management skills in caregivers of tracheostomy patients International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2019 maj; 120:157-161. 

N M Tofil, C Rutledge, J L Zinkan et al, (2013), Ventilator Caregiver Education through the Use of High-Fidelity Pediatric Simulators: A Pilot Study, Clinical Pediatrics, 2013 oktober; vol 52 utgåva 11; 1038-1043. 

N M Tofil et al, (2018) Tracheostomy Education for Parents Utilizing Simulation: A New Paradigm In Parental Education, Pediatric Nursing, May-June 2018, vol. 44, nr. 3; 111.

J Thrasher et al (2018), Hospital to Home: A Quality Improvement Initiative to Implement High-fidelity Simulation Training for Caregivers of Children Requiring Long-term Mechanical Ventilation, Journal of Pediatric Nursing, 2018 jan - feb;38:114-121.

Specifikation

  • Kontrollerbar trakeostomistorlek för realistisk införing av trakealtuber. Inställningar: öppen, delvis öppen, stängd.
  • Ventilering med andningsballong
  • Anslut till en mekanisk ventilator
  • Simulera falsk passage eller avlägsnande av slempropp

Besök SimBaby-sidan för en fullständig lista över specifikationer

Översikt