Gå vidare till

Obstetric Solution
SimMom och MamaBirthie

Gå till avsnitt

Förbättra kvaliteten av obstetrikvård

SimMom och MamaBirthie ger tillsammans ett effektfullt simuleringsredskap som kan användas i olika steg i inlärningscirkeln för att ge en fullständig inlärningsupplevelse.

En av de viktigaste aspekterna under värkarbete och förlossning är att vara uppmärksam på möjliga risker för mor och barn. Genom att bygga ett välutbildat team som är säkra på sin förmåga att hantera negativa händelser medan de kommunicerar respektfullt med mamman så garanterar du bättre resultat för båda patienterna.

 

 

 

 

SM_MB_Skillstraining.jpg

Kunskapsträning tillhanda medan du lär dig procedurer

MamaBirthies enkla installation är perfekt för repeterade övningar. Låt dina elever få en verklighetstrogen upplevelse med standardprocedurer från dag ett.

 • Öva undersökningar av vagina och mage
 • Använd insatserna för livmoderhalsen för bedömning av utvidgning och obliteration, likväl som för att identifiera positioner.
 • Palpera barnets position med hjälp av anatomiska landmärken
 • Öva effektivt på komplicerade födslar, såsom sugassisterad förlossning, sätesbjudning och skulderdystoci
 • Få taktil feedback från BabyBirthies palperbara fontaneller

Mamma och barn

Den perfekta lösningen när man vårdar två stycken

SImMom_Solution.jpg

SimMom 

 • En avancerad helkroppssimulator som finns tillgänglig med både manuella och automatiska förlossningslägen
 • Täcker alla stegen i värkarbetet – från före förlossning till efter förlossning
 • Tillhandahåller möjligheter för förbättrad träning på plats med tvärfunktionella team som arbetar tillsammans
 • Öva på de lågfrekventa högrisksituationerna
 • Förbereder elever på att känna igen och bemöta potentiella högriskfödslar och komplikationer efter förlossningen som t.ex. PPH.
 • Kontrolleras trådlöst med LLEAP, Laerdals simuleringsprogramvara

MamaBirthie_Solution.jpg

MamaBirthie

 • Enkel simulator som kan användas på en standardiserad patient eller monterad på ett bord
 • Perfekt för att öva manövrar och kunskapsträning, enskilt eller tillsammans
 • Kunskapsträning inklusive undersökningar av mage och vagina, normal födsel, sugassisterad förlossning, skulderdystoci och sätesbjudning
 • Öva på kommunikation och samarbete med mamman genom rollspel
 • Använd MamaBirthie som en kunskapstränare för att förbereda elever på bästa sätt för naturtrogna simuleringar på SimMom

Ta simuleringsutbildning till en ny nivå

Tillsammans med våra partners har vi ett utbud av lösningar för att ytterligare förbättra din simulering.

 • LLEAP – simuleringsprogramvara
 • SimCapture
 • VitalsBridge FM
 • Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution
 • vSim for Nursing Maternity and Pediatric
 • Scenarier

LLEAP – simuleringsprogramvara

Laerdal Learning Application (LLEAP)

LLEAP förbättrar och underlättar säker planering och undervisning från start till mål, och förbättrar dessutom kursdeltagarnas utbildningsresultat.

Den här kraftfulla plattformen hjälper er att utforma träningsupplevelser som passar era utbildningsmål för deltagare på alla nivåer.

LLEAP

SimCapture

SimCapture

Dra nytta av en definitiv lösning för utbildningshantering som integrerar både debriefing och bedömningsverktyg.

SimCapture är det första valet för 80 % av de ledande läkarutbildningarna, sjukhusen och sjuksköterskeutbildningarna, enligt U.S. News & World Report.

SimCapture

VitalsBridge FM

VitalsBridge FM

VitalsBridge FM låter dig se och interagera med vitala tecken från både foster och mamma och en kommersiellt tillgänglig patientmonitor, vilket ökar simuleringens realism.

VitalsBridge

Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution


Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution
En valfri ultraljudslösning har lagts in i såväl den gravida som icke-gravida bukhuden, för att hjälpa till att förbättra övningarna i sängnära diagnostik och visuell bedömning av hälsan hos foster och moder.

Ultrasound solution

Laerdal-SonoSim Procedure Trainer
En unik träningslösning för ultraljudsledda procedurtekniker för CVK. 

Procedure trainer

vSim for Nursing Maternity and Pediatric

vSim for Nursing Maternity and Pediatric

Denna innehåller 10 virtuella patienter från National League for Nursing (NLN) Simulation in Nursing Education – Obstetric and Pediatric Scenarios. 

Utvecklat av Laerdal i samarbete med Wolters Kluwer för att ge studenter en chans att interagera med patienter i en säker, realistisk onlinemiljö.

vSim for Nursing Maternity

Scenarier

Scenarier med SimMom

Anpassningsbara scenarier och realtidsstyrning för instruktörer gör det möjligt att anpassa och utveckla scenarier speciellt för dina egna kursändamål.

Förprogrammerade scenarier har utvecklats särskilt för SimMom, i samarbete med PROMPT och NLN, och omfattar bland annat normala och assisterade vaginala förlossningar, vaginal förlossning med skulderdystoci samt sätesbjudning.

HealthCare Simulation i South Carolina och Dr Carol Simmons har utvecklat en rad scenarier för den automatiska förlossningsmodulen:

Översikt

 

LnT_logo.png

Utvecklad i samarbete med Limbs & Things

Laerdal har givit SimMom ett helkroppssimuleringssystem som är enkelt att använda, medan Limbs & Things har bidragit genom att skänka produkten en hög grad av realism, både i form av anatomi och obstetrisk upplevelse.

Specifikationer för SimMom

Förlossningar och övningar

 • Normal förlossning
 • Sätesbjudning
 • Assisterade förlossningar: tång och sug
 • Skulderdystoci
 • Navelsträngsprolaps
 • Eklampsi och pre-eklampsi
 • Cirkulationskollaps
 • Postpartumblödning (PPH)
 • Sepsis
 • Uterusinversion
 • Rupturerad uterus

Bäckenanatomi

 • Fostersäck
 • Dilaterade livmoderhals-ischiala ryggrader
 • Anus för bedömning efter förlossning
 • Atoniska uterusmoduler (för PPH, uterusinversion och kvarvarande placenta)
 • Vätskor (t.ex. blod, färgat fostervatten och urin)
 • Urinkateterisering/instillation
 • Placenta: komplett eller icke komplett

Luftväg

 • Svår luftväg: laryngospasm, tungödem och faryngeal svullnad
 • Blockering av höger, vänster eller båda lungorna
 • Huvudlutning och haklyft, käklyft
 • Sugtekniker (oralt och nasofaryngealt)
 • Ventilering med andningsballong
 • Orofaryngeal och nasofaryngeal intubering
 • Combitube, LMA och andra luftvägstekniker
 • Endotrakeal intubering (ET)
 • Retrograd intubering
 • Nasal och oral fiberoptisk intubering
 • Transtrakeal jetventilation
 • Intubering av höger huvudbronk
 • Koniotomi – kirurgisk och nål
 • Införande av toraxdrän
 • Stämband
 • Stödjer Sellicks manöver

Andning

 • Simulerad spontanandning
 • Varierande andningsfrekvenser
 • Dubbelsidig och ensidig höjning och sänkning av bröstkorgen
 • Normala och onormala andningsljud
                – 4 auskultationsplatser framifrån
                – Bilateralera mittaxillära platser

Cirkulation

 • Justerbara BT-nivåer: systoliska/diastoliska
 • Manuell blodtrycksmätning med Korotkoffljud
 • Bilaterala karotid- och brakialpulser och radialispuls (endast höger sida) synkroniserade med EKG
 • Varierbar pulsstyrka via blodtrycket
 • Pulspalpation registreras och loggas
 • Stödjer NIBP

Vaskulär

 • Förberedda intravenösa ingångar i båda armarna
 • Subkutana och intramuskulära injektionsplatser
 • Volyminfusion
 • Realistisk flashback

Hjärta

 • HLR: realtidskompressioner och ventilationsprestanda
 • Kompressioner genererar palperbar puls, blodtrycksvågformer och EKG-artefakter.
 • Registrering och loggning av en serie av kompressioner
 • Omfattande EKG-bibliotek
 • Hjärtljud synkroniserade med EKG
 • Övervakning av EKG-rytm
 • EKG-display med 12-avledningar
 • Defibrillering, elkonvertering och pacing

Rörelse

 • Krampanfall
 • Möjlighet att placeras på alla fyra: realistisk rotation av axel och höftleder, ben böjs vid knäna, armar böjs vid armbågen
 • Andra positioner: ryggläge, halvliggande, vänster lateralt, ben i byglar, McRoberts position

Övrigt

 • Ljud: tarm, hjärta, fosterhjärta, lungor
 • Utbytbara pupiller: normala, vidgade och sammandragna
 • Patientröst: förinspelade och anpassade ljud, instruktören kan simulera patientens röst

Nyfött barn

 • Realistisk vikt och storlek för ett fullgånget spädbarn
 • Palperbara lemmar och fontaneller
 • Anatomiska landmärken för att identifiera barnet
 • Naturlig huvudflexion
 • Öppen mun

Valfritt (med valfria tillbehör)

 • Automatisk förlossning
 • Icke-gravid maghud
 • Ultaljudsträning (LSUS)

Deliveries & drills

 • Normal delivery
 • Breech presentation
 • Assisted deliveries
  • Forceps
  • Vacuum
 • Shoulder dystocia
 • Cord prolapse
 • Eclampsia & pre-eclampsia
 • Maternal collapse
 • Post Partum Hemorrhage
 • Sepsis
 • Uterine inversion
 • Ruptured uterus

Pelvic components

 • Atonic uterus modules (for PPH, uterine inversion and retained placenta)
 • Fluids (e.g. blood, stained amniotic fluid and urine)
 • Urine catheterisation/ instillation

Movement

 • Seizure
 • Able to position on all fours:
  • Realistic rotation of the shoulder and hip joints
  • Legs bend at the knees
  • Arms bend at the elbow
 • Other positions:
  • Supine
  • Semi-recumbent
  • Left lateral
  • Legs in stirrups
  • McRoberts position

Breathing features

 • Simulated spontaneous breathing
 • Variable respiratory rates
 • Bilateral and unilateral chest rise and fall
 • Normal and abnormal breath sounds
  • 4 anterior auscultation sites
  • Bilateral midaxillary sites

Airway features

 • Tongue oedema
 • Right lung, left lung and both lung blockage
 • Head tilt/Chin lift
 • Jaw thrust
 • Suctioning techniques (oral and nasopharyngeal)
 • Bag-Valve-Mask ventilation
 • Oropharyngeal and nasopharyngeal intubation
 • Combitube, LMA and other airway device placement
 • Endotracheal intubation (ET)
 • Retrograde intubation
 • Nasal and oral fiberoptic intubation
 • Trans-tracheal jet ventilation
 • Right mainstem intubation
 • Surgical and needle cricothyrotomy
 • Chest tube insertion

Cardiac features

 • Extensive ECG library
 • Heart sounds synchronised with ECG
 • ECG rhythm monitoring
 • 12 lead ECG display
 • Defibrillation and cardioversion
 • Pacing

Other features

 • Bowel sounds and foetal heart rate (not at the same time)
 • Interchangeable pupils (normal, blown and constricted)
 • Patient Voice
  • Pre-recorded sounds
  • Custom sounds
  • Instructor can simulate patient’s voice wirelessly

Circulation features

 • BP measured manually by auscultation of Korotkoff sounds
 • Bilateral carotid and brachial pulse, radial (right side only pulses synchronised with ECG
 • Pulse strength variable with BP
 • Pulse palpation is detected and logged

Vascular access

 • Pre-ported IV access (both arms)
 • Subcutaneous and intramuscular injection sites

Chest Compressions

 • CPR compressions generate palpable pulses, blood pressure wave form, and ECG artifacts
 • Detection and logging of a series of compressions

Optional features

 • Automatic delivery
  • Normal delivery (OP, OA)
  • Breech
  • Shoulder dystocia
  • Instrumental delivery

Patient monitor

 • Highly configurable
 • X-Ray display
 • Debriefing
 • Touch screen
 • Mother's vital signs and EFM
 • Oxygen saturation and waveform

patientMonitor

Specifikationer för MamaBirthie

Förlossningar och övningar

 • Normal förlossning
 • Sätesbjudning
 • Assisterade förlossningar: tång och sug
 • Skulderdystoci
 • Vaginal undersökning
 • Bukundersökning

Anatomi

 • MamaBirthie
             Realistisk födelsekanal och bäckenbotten möjliggör naturlig vridning av huvudet vid utdrivningen.
             Bäcken med palperbara landmärken
             Insatser för livmoderhals på 4, 6, och 8 cm utvidgning och obliteration
 • BabyBirthie
             Anatomiska landmärken för att identifiera barnet
             Realistisk halsrörelse
             Palperbara fontaneller
             Simulering av chignon-effekt

Övrigt

 • Bordsklämma för kunskapsträning
 • Midjerem för standardiserad patient