Gå vidare till

SkillReporter App

HLR träning för professionella livräddare
Gå till avsnitt

Träna dig till perfektion med detaljerad feedback

SkillReporter Appen är framtagen för vårdpersonal och ger dig mycket detaljerad feedback vid HLR-träning på spädbarn, barn och vuxna. 

 

App Store download icon.png      Google Play store icon.png

 

Quality CPR feedback

The perfect match for Resusci QCPR manikins

Make learning stick with objective feedback. Easily connect to the manikins, and teach the parameters of high-quality CPR as defined by the AHA, ERC, and SRFAC in an engaging manner.

Do you have an earlier version of Resusci Anne QCPR? No problem! 
Easily upgrade your manikins to make them app compatible.

Page Title

App on iPad #4.jpg


Do more with your data

There is no need to throw perfectly good data out the window. With SkillReporter, you can easily include it in your quality improvement program. Save and review session results, or export to excel.

Do more with your data

There is no need to throw perfectly good data out the window. With SkillReporter, you can easily include it in your quality improvement program. Save and review session results, or export to excel.

Related Products

One Family. One Platform.

The latest generation of Resusci QCPR manikins are all app compatible via Bluetooth Low Energy and work with the same set of feedback options. Learn one Resusci QCPR manikin and know them all.

Resusci Anne QCPR är en flexibel träningsdocka som hjälper dig att höja HLR-träningen till en ny nivå. Du tränar... Resusci Anne QCPR är en flexibel träningsdocka som hjälper dig att höja HLR-träningen till en ny nivå. Du tränar enligt samma procedur och med samma utrustning som du gör i ett skarpt läge, vilket gör att både de individuella färdigheter...
Förbättra individuella färdigheter för att höja arbetslagets prestation och öka motivationen. Förbered er så... Förbättra individuella färdigheter för att höja arbetslagets prestation och öka motivationen. Förbered er så realistiskt som möjligt för att rädda ett barns liv.
Resusci Baby QCPR erbjuder med sitt verklighetstrogna bröstkorgsmotstånd, en handavkännande sensor och den nya... Resusci Baby QCPR erbjuder med sitt verklighetstrogna bröstkorgsmotstånd, en handavkännande sensor och den nya SkillReporter-appen en ny nivå av precisionsträning i första hjälpen på spädbarn med hjärtstillestånd.

Översikt