Gå vidare till

SimMan 3G

Bidrar till att förbättra patientresultaten

En akutpatientsimulator som kan bidra till att förbättra viktiga moment som tidsdisponering, beslutsfattande, kommunikation och överlämningar mellan avdelningar.

Gå till avsnittet

Översikt

Specifikation

 • Helt trådlös och fristående
 • Inbyggt el- och tryckluftssystem
 • Kompletterande nätverksanslutning och elförsörjning via kabel
 • Trådlös integration med befintliga datornätverk
 • Utbytbara, uppladdningsbara batterier
 • Cirka fyra timmars oavbruten användning i trådlöst läge
 • Robust och tillförlitlig konstruktion som kan användas i olika miljöer

Flera luftvägsmoment/-funktioner:

 • Kontrollerbar öppen/stängd luftväg; automatiskt eller manuellt styrd
 • Huvudlutning/haklyft
 • Käklyft med ledad käke
 • Sug (oral och nasolaryngeal)
 • Ventilering med andningsballong och mask
 • Orotrakeal intubering
 • Nasotrakeal intubering
 • Combitube, LMA och andra luftvägstekniker
 • Intubering med ET-tub
 • Retrograd intubering
 • Fiberoptisk intubering
 • Transtrakeal jetventilering
 • Nålkoniotomi
 • Kirurgisk koniotomi
 • Variabel lungtänjbarhet
  • 4 inställningar
 • Variabelt luftvägsmotstånd
  • 4 inställningar
 • Intubering av höger huvudbronk
 • Svullen buk
 • Anslutningskompatibel med andningssimuleringar från andra tillverkare

Luftvägskomplikationer:

 • Registrering av korrekt huvudposition
 • Kan inte intubera/kan ventilera
 • Kan inte intubera/kan inte ventilera
 • Tungödem
 • Farynxsvullnad
 • Laryngospasm
 • Begränsad nackrörlighet
 • Trismus

Andningsfunktioner:

 • Simulerad spontanandning
 • Dubbel- och enkelsidig höjning och sänkning av bröstkorgen
 • CO2-utandning
 • Normala och onormala andningsljud
  • 5 auskultationsplatser framifrån
  • 6 auskultationsplatser bakifrån
 • Syrgasmättnad och vågform

Andningskomplikationer:

 • Cyanos
 • Pleuratappning – dubbelsidig
 • Dubbel- och enkelsidig bröstkorgsrörelse
 • Dubbel- och enkelsidiga samt lobspecifika andningsljud
 • Införande av toraxdrän – dubbelsidigt

Hjärtfunktioner:

 • Omfattande EKG-bibliotek
 • Hjärtljud – 4 auskultationsplatser framifrån
 • EKG-rytmövervakning (4 trådar)
 • Visa 12-avlednings-EKG
 • Defibrillering och elkonvertering
 • Möjlighet till extern pacemaker

Cirkulationsfunktioner:

 • Manuell blodtrycksmätning med Korotkoffljud
 • Carotis-, femoralis-, brakialis-, radialis-, dorsalis pedis-, poplitea- och posterior tibialispuls synkroniserade med EKG
 • Varierbar pulsstyrka via blodtrycket
 • Pulspalpation upptäcks och registreras

Kärltillgång:

 • IV-infart (höger arm)
 • Intraosseös infart (skenben)
 • Automatiskt läkemedelsigenkänningssystem

HLR:

 • Följer riktlinjerna från 2015
 • HLR-kompressionerna genererar kännbara pulsar, blodtrycksvåg och EKG-detaljer
 • Realistiskt kompressionsdjup och -motstånd
 • Registrering av kompressionsdjup, -avslut och -frekvens
 • Realtidsåterkoppling på HLR-prestationens kvalitet

Ögon:

 • Blinkning – långsam, normal, snabb och oregelbunden
 • Öppna, delvis öppna och slutna
 • Pupillreaktioner:
  • synkron/asynkron
  • normalt och långsamt svar på stimuli

Övriga funktioner:

 • Krampanfall/fascikulation
 • Blödning
  • Simulering av blödning på flera platser
  • Arteriell och venös blödning
  • Vitala tecken svarar automatiskt på blodförlust och behandling
  • Kompatibel med olika sårmoduler och moulagesatser
 • Urinavgång (variabel)
 • Urinkateterisering
 • Utsöndringar
  • Ögon, öron, näsa, mun
  • Blod, slem, cerebrospinalvätska m.m.
 • Diafores
 • Tarmljud – fyra kvadranter
 • Patientröst
  • Förinspelade ljud
  • Egeninspelade ljud
  • Instruktören kan simulera patientens röst trådlöst
 • Instruktörskommunikation
  • Flera instruktörer kan kommunicera via integrerad voice-over-IP

Farmakologi:

 • Automatiskt läkemedelsigenkänningssystem identifierar läkemedel och dos
 • Omfattande läkemedelsförteckning
 • Automatiska eller programmerbara fysiologiska svar

Systemfunktioner:

 • Styr flera dockor via samma användargränssnitt
 • Styr simuleringar från valfri plats i nätverket
 • Flera gränssnitt kan styra/observera en och samma simulering
 • Manuellt läge
  • Noggrann styrning ”i farten”
  • Utforma och programmera egna scenarion
  • Skapa egna händelser
  • Kör förprogrammerade scenarion
 • Automatiskt läge
  • Fysiologiska och farmakologiska modeller kör förprogrammerade simuleringar
  • Unika, enkla kontroller ökar/minskar svårighetsgrad och tempo
 • Simuleringskontroller:
  • Spola framåt
  • Paus
  • Spola tillbaka
  • Spara/återställ
  • Profilredigerare
  • Visa prognos och patientens utfall
  • Integrerad video för avrapportering
  • Dataloggning
  • Kommentarer från instruktören

Patientmonitor:

 • Trådlös
 • Flera konfigurationsmöjligheter
 • Innehåller:
  • EKG (2 spår)
  • SpO2
  • CO2
  • ABP
  • CVP
  • ICP
  • Bedövningsmedel
  • PH
  • PTC
  • PAP
  • PCWP
  • NIBP
  • TOF
  • Hjärtminutvolym
  • Temperatur (inre och yttre)
  • Ytterligare och programmerbara parametrar
 • Visa röntgenbild
 • Visa 12-avlednings-EKG
 • Visa egen anpassad bild
 • Visa egen anpassad video

Certifieringar:

 • UL, CE, FCC, CSA, HMR