Gå vidare till
In-situ simulation training In-situ simulation training

SimMan Essential

Med en realistisk helkroppsdocka i vuxen storlek, ger dig SimMan Essential patentsimualtor möjligheten till omfattande träning på luftvägs- andnings- hjärt- och cirkulationsövningar.

Gå till avsnittet

En kostnadseffektiv simuleringslösning för flera hälsovårdsdiscipliner

SimMan Essential ger utbildare realistisk och engagerande scenariobaserad simulering som utmanar och utvärderar förmågan till kritiskt tänkande och kliniskt beslutsfattande och ger användarna många utbildningsmöjligheter.

SimMan Essentials trådlösa konfiguration gör det möjligt att snabbt förflytta den dit utbildningen blir mest effektiv och realistisk.

Köra simulering med EMS eller militära team?

För specialistträning med militära och EMS-team rekommenderar vi SimMan Essential Bleeding som innehåller ett system med interna blödningar. Det ger unika fördelar för fältbaserad traumautbildning.

SimMan Essential är robust och pålitlig så den klarar påfrestningarna från vidsträckt användning vid fältbaserade simuleringar.

Styrning via LLEAP

LLEAP-driftsmjukvaran gör det lätt och effektivt att simuleringsträna, både på språng i manuellt läge och att köra förprogrammerade scenarier i automatläge.

Eftersom du kan använda samma patientfallsscenarier på alla Laerdals patientsimulatorer med LLEAP, tar de mindre tid att förbereda och ger dig mer tid att undervisa.

Översikt

Specifikationer

Större luftvägsskicklighet/-funktioner

 • Styrbara öppna/slutna luftvägar; styrs automatiskt eller manuellt
 • Huvudlutning/haklyft
 • Käklyft m/ledad käke
 • Sugning (oral och nasofaryngeal)
 • Andningsmaskventilering
 • Orotraleal intubering
 • Nasotrakeal intubering
 • Kombitub, LMA, och övriga luftvägsinföranden
 • Endotrakeal tub-intubering
 • Retrograd intubering
 • Fiberoptisk intubering
 • Transtrakeal luftströmsventilering
 • Nålkoniotomi
 • Kirurgisk koniotomi
 • Variabelt luftvägsmotstånd på/av
 • Högersidig (right main stem) -intubering
 • Utvidgning av buken
 • Minskad grad av cervikal rörlighet

Ögon

 • Blinkande ögon
 • Ögon öppna, slutna och delvis öppna
 • Ögoninstick, byt pupiller manuellt

Vaskuläraccess

 • IV-arm (höger arm) Upprätta IV
 • Intraossal access (tibia och sternum)

Andningsfunktioner

 • Simulerad spontan andning
 • Bilateral och unilateral höjning och sänkning av bröstkorgen
 • CO2-utandning
 • Normala och abnorma andningsljud
  • 5 främre auskulteringsställen
  • 6 bakre auskulteringsställen

Farmakologi

 • Manuell medicinigenkänning
 • Omfångsrik farmakopé

Cirkulationsfunktioner

 • Blodtryck mätt manuellt genom auskultering av Korotkoffljud
 • Carotid-, femoral-, radial-, dorsalis pedis-, posterior tibialis-puls och brakialis (endast vänster sida) synkroniserad med EKG
 • Pulsstyrka variabel med blodtryck
 • Pulspalpering funnen och loggad

Hjärtfunktioner

 • Omfattande EKG-bibliotek
 • Hjärtljud – fyra främre platser
 • EKG-rytmövervakning (4 ledningar)
 • 12-elektrods EKG-display
 • Defibrillering och elkonvertering
 • Pacing

Systemfunktioner

 • Trådlös surfplatta styr simulatorn på avstånd
 • Kontrollera flera dockor från ett gränssnitt
 • Kontrollera simuleringar från vilken plats som helst i ditt nätverk
 • Flera gränssnitt kan kontrollera/observera en enskild simulering
 • Instruktörsläge
  • Exakt kontroll “i farten”
  • Design- och programanpassade scenarier
  • Skapa anpassade händelser
  • Kör för-paketerade scenarier
  • Kör alla SimMan- och SimMan 3G-scenarier och patientfall
 • Auto-läge
  • Fysiologiska och farmakologiska modeller kör förpaketerade simuleringar
  • Unik, enkel skjutkontroll av svårighet och takt
 • Simuleringskontroller:
  • Fast forward, paus, återspolning, spara/återställ
 • Profilredigerare
 • Display för framtidsförutsägelse och patientutgång
 • Integrerad video-rapportering
 • Dataloggning
 • Instruktörskommentarer
 • Fungerar med befintliga SimMan 3G-scenarier

Övriga funktioner

 • Foley-kateterisering
 • Tarmljud – fyra kvadranter
 • Patientröst
  • Förinspelade ljud
  • Anpassade ljud
  • Instruktören kan simulera patientens röst trådlöst
 • Instruktörskommunikation
  • Fler instruktörer kommunicerar över integrerad voice-over-IP

Patientmonitor (tillval)

 • Trådlös
 • Mycket konfigurerbar
 • Röntgendisplay
 • 12-ledningars EKG-display
 • Anpassbar bilddisplay
 • Anpassbar videodisplay
 • Syremättnad och vågform

Specifikationer

Kön, ålder, storlek

Vuxen
Tillgänglig
Kvinna
Tillgänglig
Övningsdocka i helkroppsmodell
Tillgänglig
Man
Tillgänglig

Skador/Trauma

Alternativ traumamodulsats
Tillgänglig
Simulerat blod
Tillgänglig

Övrigt

Böjning i midjan
Tillgänglig
Vård av tandprotes
Tillgänglig
Sitter utan hjälp
Tillgänglig
Syrgasmättnad
Tillgänglig
Full nackrörlighet
Tillgänglig

Luftvägsfunktioner

CO2-utandning
Tillgänglig
Luftvägskomplikationer (instruktörskontrollerade)
Tillgänglig
Auskultation av lungljud
Tillgänglig
Koniotomi
Tillgänglig
Endotrakealtuber – insättning, säkring och vård
Tillgänglig
Val av lungljud från en eller två lungor
Tillgänglig
Uppblåsbart tungödem
Tillgänglig
Instruktörskontrollerad mekanisk luftvägsförslutning
Tillgänglig
Intubering
Tillgänglig
Laryngospasm
Tillgänglig
Lungljud som synkroniseras med andningsfrekvens
Tillgänglig
Nålbröstdekompression
Tillgänglig
Oral och nasal fiberoptisk intubering
Tillgänglig
Syrgasförsörjningsmetoder
Tillgänglig
Faryngeal obstruktion
Tillgänglig
Realistisk höjning och sänkning av bröstkorgen
Tillgänglig
Retrograd intubering
Tillgänglig
Intubering av höger huvudbronk
Tillgänglig
Krikoidtryck (Sellicks manöver)
Tillgänglig
Magauskultation för att verifiera korrekt positionering
Tillgänglig
Bukdekompression
Tillgänglig
Sugtekniker
Tillgänglig
Supraglottala luftvägar (LMA, LTA och CombiTube)
Tillgänglig
Trakeotomivård och sugning
Tillgänglig
Transtrakeal jetventilation
Tillgänglig
Ventilationssensor
Tillgänglig
Ökat motstånd i vänster/höger lunga
Tillgänglig
Införande av toraxdrän
Tillgänglig
Luftvägshinder pga. främmande föremål
Tillgänglig
Supraglottala luftvägar
Tillgänglig
Införande av orofaryngeal/nasofaryngeal luftväg
Tillgänglig

HLR

Anatomiska landmärken
Tillgänglig
Kompressionsregistrering och återkoppling
Tillgänglig
Detaljerad HLR-utvärdering
Tillgänglig
Ventileringsregistrering och -återkoppling
Tillgänglig
Buklyft (Heimlichmanövern)
Tillgänglig
Bröstkompressioner
Tillgänglig
Registrering och återkoppling vid huvudlutning/haklyft
Tillgänglig
Ventilering med andningsballong
Tillgänglig

Cirkulation

Auskultation av hjärtljud
Tillgänglig
Automatisk konvertering av EKG med defibrillering
Tillgänglig
Defibrillering (manuell/automatisk)
Tillgänglig
Defibrilleringssensorer
Tillgänglig
EKG-övervakning
Tillgänglig
Instruktörskontrollerad EKG-rytm
Tillgänglig
Extern stimulering (pacing)
Tillgänglig
Hjärtljud synkroniserade med EKG
Tillgänglig

Blodtryck/puls

Justerbara BT-nivåer (systoliska/diastoliska)
Tillgänglig
Justerad hjärtfrekvens
Tillgänglig
Justerbar pulsstyrka
Tillgänglig
Auskultativt uppehåll, med på/av-funktion
Tillgänglig
Blodtrycksauskultation
Tillgänglig
Brachialpuls
Tillgänglig
Kontrollsensorer för halspuls
Tillgänglig
Halspuls under kompressioner
Tillgänglig
Korotkoffljud synkroniserade med EKG
Tillgänglig
Pulsstyrka beroende på blodtryck
Tillgänglig
Halspuls
Tillgänglig
Blodtryck/puls
Tillgänglig
Pulsoxymeter, syrgasmättnad
Tillgänglig
Synkroniserad puls (med EKG)
Tillgänglig

Mag-tarmkanalen

Auskultation av tarmljud - normalt/onormalt
Tillgänglig
Nasoenteriska och esofegalsonder - införing, omvårdnad och borttagande
Tillgänglig
Bukdistention
Tillgänglig

Cirkulationskunskap och administrering av IV-läkemedel

IM-injektioner
Tillgänglig
Realistisk flashback
Tillgänglig
Volyminfusion
Tillgänglig

Simulerad administrering

Skapa och redigera scenarier
Tillgänglig
Skapa och redigera teman
Tillgänglig
Händelseloggning
Tillgänglig
Instruktörsdator
Tillgänglig
Logg
Tillgänglig
Förprogrammerade scenarier
Tillgänglig
Förinställda patientstatusnivåer
Tillgänglig
Fjärrkontroll
Tillgänglig
Simulerad patientmonitor
Tillgänglig
Webbkamera
Tillgänglig
Bärbar dator
Tillgänglig
Datoranslutning
Tillgänglig
Trådlös uppkoppling
Tillgänglig

Kateterisering

Komplett urinkateterisering
Tillgänglig

Programvara för Scenario Cloud och scenariocloud.laerdal.com

Scenario Cloud
Tillgänglig

Utbildningstjänster (tillval)

Programmering av egna scenarion
Tillgänglig
Anpassad introduktion
Tillgänglig
Introduktionskurs
Tillgänglig
Kurs för programmering av scenarion
Tillgänglig
Uppdatera kurs
Tillgänglig

Avrapportering

Avrapportering genom registrerade händelser
Tillgänglig
Avrapportering med video efteråt
Tillgänglig

Extrahering/Immobilisering

Extrahering
Tillgänglig
Immobilisering
Tillgänglig

Tekniska tjänster (tillval)

Förlängd garanti
Tillgänglig
Installation
Tillgänglig
Låneprogram (endast Nord- och Sydamerika)
Tillgänglig
Förebyggande underhåll
Tillgänglig
ValuePlus-paket
Tillgänglig

Ögonfunktioner

Blinkande ögonlock
Tillgänglig
Utbytbara pupiller
Tillgänglig

Röstljud

Levande röstljud (trådlös eller trådbunden mikrofon)
Tillgänglig
Röstljud
Tillgänglig

Ultraljud

Torso-hud med LS-taggar
Tillgänglig

Produktnedladdningar

Användarhandböcker

pdf

User Guide, SimMan Essential IE (59mb)

SimMan Essential UG (English) with articulating pelvis

pdf

User Guide, SimMan Ess.Bleeding (58mb)

SimMan Essential Bleeding UG (English) with articulating pelvis

Programvara

exe

Laerdal Debrief Viewer (107mb)

This version has no changes made to it compared with version 2.2.1 – except for correcting a spelling mistake in Japanese. The only reason to upgrade to version 2.2.2 is if you want to run the application in Japanese for SimMan 3G, simMan Essential Bleeding and SimMan Essential.

exe

SimMan 3G Ess 2.4.0 (869mb)

SimMan 3G and Essential Instructor Application Software was discontinued September 2014 and replaced by Laerdal Learning Application (LLEAP) Software. Laerdal will ensure availability and support of Instructor Application (latest software version 2.4.0) for a minimum of five years from the date of discontinuation. No additional improvements or modifications will be made to the Instructor Application. In order to access the latest software advancements available for your simulator, please learn more about LLEAP.

exe

Patient_monitor_2.4_config_patch

This patch fixes an issue where the Patient Monitor application does not start up correctly and may show an error message when started due to a corrupted configuration file. This patch requires that Patient Monitor version 2.4.0, 2.4.1 or 2.4.2 is installed.

Övriga dokument

pdf

SimMan Essential Sell Sheet (1mb)

19-17729 - SimMan Essential SS

Kontakta oss

Be om mer information

Be om mer information

Hur föredrar du att bli kontaktad?
<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Returnering

Returnering

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.

Teknisk Support

Teknisk Support

<p>Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med <a href="/se/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">Laerdals integritetspolicy</a>.</p>

Vi hanterar dina personliga kontaktuppgifter med stor omsorg, i enlighet med Laerdals integritetspolicy.