Gå vidare till

Laerdal Pocket Mask

 

En latexfri pocketmask med vattenavisande 3M filter under envägsventieln. 

Finns i storlek vuxen och barn. 

Gå till avsnitt

Översikt

Säkrare hjärt-lungräddning

Designen, filtret och envägsventilen gör Laerdal Pocket Mask till ett kvalitetsval för personligt skydd under HLR.

Genom att skapa ett litet avstånd mellan patient och vårdgivare gör Pocket Mask det även lättare att se färgen på patientens läppar samt bröstkorgens rörelser.

Ett högkvalitativt, Technostat-filter sitter under envägsventilen och filtrerar bort smittämnen ur den luft som utbyts mellan vårdgivare och patient, något som skyddar dem båda.

Barn är inte bara små vuxna

Laerdal Pocket Mask finns även i en särskild barnversion med en mindre, rund silikonmask som passar barnansikten och sluter tätare för att se till att första hjälpen kan ges korrekt.

Pedriatic Pocket Mask är utmärkt för räddningspersonal som ofta kommer i kontakt med pediatriska patienter. Pedriatic Pocket Mask är utmärkt för räddningspersonal som ofta kommer i kontakt med pediatriska patienter.
Vår billigaste och mest lättanvända HLR-barriär för engångsbruk. Vår billigaste och mest lättanvända HLR-barriär för engångsbruk.