Gå vidare till
Öppna vägledning
A4-newsletterhead.jpg A4-newsletterhead.jpg

Simulation User Network

Våra SUN-möten är till för er som använder er av i simulering i ert arbete och som har ett intresse att vilja nätverka med andra inom samma gebit. Vi anordnar dessa nätverksmöten med lite olika inriktningar, dels för er som arbetar på sjukhusens kliniska träningscenter, men också för er som är verksamma som vårdlärare i t ex undersköterskeutbildning, eller för er som har ett intresse att, eller redan har, implementerat simuleringsträning för personal inom kommunal vård- och omsorg.