Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Data ostatniej modyfikacji 01.10.2020

My w LAERDAL (zwani łącznie dalej jako „LAERDAL”, „my”, „nas” lub „nasze”) poważnie traktujemy prywatność użytkownika. Niniejsza informacja o prywatności opisuje, w jaki sposób zbieramy, przechowujemy, wykorzystujemy i ujawniamy informacje umożliwiające identyfikację użytkownika jako osoby indywidualnej, kiedy wchodzi z nami kontakty lub korzysta z:

 • Dowolnej witryny internetowej prowadzonej przez LAERDAL (nazywanej „Witryną Internetową” lub „Witrynami Internetowymi”); lub
 • Produktów, usług, aplikacji lub programów LAERDAL, w tym wersji próbnych (zwanych dalej „Usługami”).

Niniejsza Informacja o prywatności jest publikowana w imieniu grupy Laerdal, więc jeśli mówimy o LAERDAL, odnosimy się do danej spółki z grupy LAERDAL odpowiedzialnej za przetwarzanie danych użytkownika.  LAERDAL MEDICAL AS jest administratorem odpowiedzialnym za tę Witrynę Internetową.

Ważne jest, aby użytkownik zapoznał się z niniejszą Informacją o prywatności oraz innymi informacjami o prywatności lub informacją o rzetelnym przetwarzaniu, którą możemy przekazać w określonych sytuacjach, kiedy zbieramy lub przetwarzamy dane osobowe dotyczące użytkownika, tak aby użytkownik miał pełną świadomość tego, w jaki sposób korzystamy z jego danych i dlaczego to robimy. Niniejsza Informacja o prywatności uzupełnia pozostałe informacje i nie jest wobec nich nadrzędna. 

Niniejsza Witryna Internetowa nie jest przeznaczona dla dzieci (tj. osób poniżej 16. roku życia) i nie zbieramy świadomie danych dotyczących dzieci za pośrednictwem tej Witryny Internetowej.

KIEDY GROMADZIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Gromadzimy dane osobowe użytkownika, jeśli użytkownik:

 • korzysta z tej Witryny Internetowej;
 • składa zapytanie dotyczące zakupu naszych Usług (we własnym imieniu lub jako przedstawiciel swojego pracodawcy); lub
 • korzysta z jednej z naszych Usług (do własnych celów zawodowych (np. jako lekarz prowadzący prywatną praktykę) lub jako pracownik organizacji (np. szpitala lub innego usługodawcy albo innej organizacji), która korzysta z naszych Usług, lub jeśli użytkownik uczestniczy w programie szkoleniowym lub w leczeniu prowadzonym przez dostawcę korzystającego z naszych Usług); lub
 • ubiega się o pracę u nas drogą internetową. (Prosimy zauważyć, że niniejsza Informacja o prywatności opisuje jedynie nasze postępowanie z informacjami dotyczącymi użytkownika w procesie rekrutacji i nie obowiązuje po jego zatrudnieniu (jeśli proces rekrutacji zakończy się pomyślnie)). Informacja o prywatności nie dotyczy pracowników Laerdal w kontekście ich zatrudnienia.

RODZAJE GROMADZONYCH DANYCH

Rodzaj gromadzonych przez nas danych osobowych zależy od kontekstu interakcji użytkownika ze spółką LAERDAL i może obejmować:

 • Dane określające tożsamość, w tym imię i nazwisko, nazwę użytkownika, stanowisko;
 • Dane kontaktowe, w tym adres e-mail, adres (rozrachunkowy lub dostawy), dane pracodawcy lub organizacji, numer telefonu lub inne podobne dane kontaktowe;
 • Dane profilowe, w tym nazwę użytkownika i dane uwierzytelniające takie jak hasła, podpowiedzi i inne podobne informacje służące do uwierzytelnienia i zapewnienia dostępu do konta, zakupy lub zamówienia złożone przez użytkownika, informacje zwrotne i odpowiedzi na pytania zawarte w ankietach;
 • Dane dotyczące użytkowania, w tym informacje na temat sposobu użytkowania naszych Witryn Internetowych lub Usług;
 • Dane demograficzne takie jak lokalizacja, kraj i preferowany język;
 • Dane płatności niezbędne do przetworzenia płatności w przypadku dokonania zakupów, takie jak numer karty kredytowej lub innej karty bankowej;
 • Dane transakcji takie jak szczegóły płatności od i dla użytkownika oraz inne szczegóły płatności za produkty lub usługi, które użytkownik od nas nabył;
 • Dane techniczne, w tym adresy IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, strefa czasowa i lokalizacja, rodzaje i wersje wtyczek przeglądarki, system operacyjny i platforma oraz inne technologie zastosowane w urządzeniach, z których użytkownik uzyskuje dostęp do Witryn Internetowych lub Usług;
 • Dane marketingowe i komunikacyjne, w tym preferencje użytkownika dotyczące kontaktu w celach marketingowych z naszej strony oraz ze strony osób trzecich, jak również preferencje użytkownika w zakresie komunikacji;
 • (w stosownych przypadkach) nazwa pracodawcy, data zatrudnienia, dział i nazwa stanowiska; informacje o szkoleniach i wynikach oraz poziomy kompetencji uzyskane poprzez korzystanie z Usług oraz szczegóły dostępu do Usług i korzystania z nich.

Możemy agregować dane lub w inny sposób pozbawiać je elementów pozwalających na identyfikację użytkownika, tak abyśmy mogli z ich korzystać do własnych celów statystycznych, analitycznych lub porównawczych.  Robimy to, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy wchodzą w interakcje z naszą Witryną Internetową oraz aby zrozumieć i ocenić, w jaki sposób są użytkowane nasze produkty, tak abyśmy mogli wprowadzać w nich udoskonalenia na podstawie uzyskanych informacji. Informacje z których korzystamy w tych celach pozbawione elementów pozwalających na identyfikację, nie umożliwiają bezpośredniego lub pośredniego ujawnienia tożsamości użytkownika.

Informacje, które użytkownik nam przekazuje:

Podczas korzystania z Witryny Internetowej lub kontaktu się z nami w dowolny sposób: Użytkownik może przekazać nam informacje na swój temat poprzez wypełnienie formularzy w naszych Witrynach Internetowych, w korespondencji, drogą telefoniczną, mailową lub w inny sposób. Obejmuje to informacje przekazywane podczas przesyłania nam dokumentacji, rejestracji w naszych Witrynach Internetowych lub korzystania z nich, składania zapytań na temat zakupu naszych Usług, subskrybowania naszych Usług, interakcji z naszym personelem, zgłaszania problemu w naszych Witrynach Internetowych lub przekazywania informacji zwrotnych. Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem naszych Witryn Internetowych, będziemy przechowywać dokumentację naszej korespondencji.

Podczas korzystania z Usług: Otrzymujemy i przechowujemy informacje, które użytkownik przekazuje nam bezpośrednio poprzez korzystanie z Usług, w tym dane osobowe, które przekazuje nam podczas pierwszej rejestracji jako użytkownik Usług. 

WAŻNA UWAGA: Wiele oferowanych przez nas Usług przeznaczonych jest dla organizacji i w tych przypadkach administratorem danych pozyskanych poprzez te Usługi jest organizacja użytkownika. Gromadzimy i przetwarzamy dane naszych klientów zgodnie z instrukcjami oraz umowami z tymi organizacjami. Korzystanie z Usług przez użytkownika może podlegać politykom organizacji użytkownika. W przypadku korzystania z Usług pod kierunkiem organizacji, z którą użytkownik jest związany (na przykład pracodawcy lub szkoły) ta organizacja będzie (1) kontrolować i administrować korzystanie z Usług przez użytkownika i (2) uzyskiwać dostęp i przetwarzać dane osobowe użytkownika. Jeśli organizacja użytkownika administruje korzystaniem z Usług, prosimy o skierowanie zapytań dotyczących prywatności do tej organizacji. W takich przypadkach organizacja użytkownika jest administratorem danych osobowych użytkownika, a my jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane. Spółka LAERDAL nie ponosi odpowiedzialności za prywatność lub bezpieczeństwo praktyk stosowanych przez poszczególnych klientów, przez co mogą się one różnić od zasad określonych w niniejszej Informacji o prywatności.

Automatycznie gromadzone Dane użytkownika:

Kiedy użytkownik korzysta z Witryn Internetowych lub Usług: Możemy automatycznie gromadzić informacje techniczne w tym adres IP służący do połączenia komputera użytkownika z internetem oraz dane logowania, typ i wersję przeglądarki, ustawienia strefy czasowej oraz informacje dotyczące wizyty użytkownika na stronie, w tym odwiedzone podstrony. Gromadzimy również informacje dotyczące wizyty użytkownika, w tym pełne adresy URL, informacje na temat strumienia kliknięć w naszej Witrynie i z naszej Witryny (łącznie z datą i godziną), oglądane lub wyszukiwane produkty, czasy reagowania podstrony, błędy pobierania, długość wizyt na pewnych stronach, informacje na temat interakcji ze stroną oraz wszelkie numery telefonu, z których dzwoniono pod numer biura obsługi klienta.

PLIKI COOKIES: Użytkownik rozumie i wyraża zgodę na to, że podczas odwiedzania pewnych podstron naszej Witryny internetowej lub korzystania z naszych Usług nasze serwery mogą wysyłać pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe wysyłane przez przeglądarkę internetową na twardy dysk komputera użytkownika.  Takie elektroniczne dane osobowe są wysyłane do nas automatycznie.  Jeśli użytkownik nie chce przyjąć plików cookie w związku z korzystaniem z Usług, powinien przestać korzystać z Usług lub wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej, należy jednak pamiętać, że niektóre z funkcji Witryn Internetowych lub Usług oraz usług powiązanych mogą nie działać, jeśli przeglądarka nie akceptuje plików cookie. Informacje dotyczące wykorzystywanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie.

Informacje, które otrzymujemy od stron trzecich. Możemy również otrzymać dane osobowe od stron trzecich zgodnie z praktykami opisanymi w niniejszej Informacji wraz z dodatkowymi ograniczeniami narzuconymi przez źródło danych. Źródła zewnętrzne obejmują:

 • Organizacje klienta (patrz WAŻNA UWAGA powyżej).
 • Usługodawców, którzy pomagają nam określić lokalizację na podstawie adresu IP użytkownika lub pomagają nam w zakresie usług technicznych, płatności i dostaw.
 • Partnerów, wraz z którymi oferujemy Usługi pod wspólną marką lub angażujemy się we wspólne działania marketingowe, takie jak American Heart Association, British Heart Foundation i inne.

 

KORZYSTANIE Z DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW

Będziemy korzystać z informacji zbieranych w naszych Witrynach Internetowych i w związku ze świadczeniem Usług w następujących celach:

Cel
Rodzaj danych osobowych
Podstawa prawna

Rejestracja nowego klienta

(a) Tożsamość

 

(b) Kontakt

Realizacja umowy zawartej z użytkownikiem

Przetworzenie i dostarczenie zamówienia, w tym:

(a) Zarządzanie płatnościami i opłatami

 

(b) Zbieranie i odzyskiwanie naszych należności

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Informacje finansowe

(d) Transakcja

 

(e) Marketing i komunikacja

(a) Realizacja umowy zawartej z użytkownikiem

(b) W celach niezbędnych do realizacji naszych uzasadnionych interesów (w celu odzyskania długów)

W celu zarządzania naszymi relacjami z użytkownikiem, które będą obejmować:

 

(a) Powiadomienia o zmianach w naszych warunkach Informacji o prywatności

 

(b) Poproszenie użytkownika o przesłanie opinii lub wzięcie udziału w ankiecie

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Profil

 

(d) Marketing i komunikacja

(a) Realizacja umowy zawartej z użytkownikiem

(b) W celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego

(c) W celach niezbędnych do realizacji naszych uzasadnionych interesów (aby zapewnić aktualność naszej dokumentacji i przeanalizować, w jaki sposób klienci korzystają z naszych Witryn Internetowych i Usług)

Aby umożliwić użytkownikowi wzięcie udziału w ankiecie

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Użytkowanie

 

(e) Marketing i komunikacja

(a) Realizacja umowy zawartej z użytkownikiem

(b) W celach niezbędnych do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (aby przeanalizować, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby zapewnić rozwój tych usług i naszej firmy)

W celu prowadzenia administracji i ochrony naszej firmy i Witryny Internetowej (w tym rozwiązywanie problemów, analiza danych, testy, konserwacja systemu, pomoc techniczna, raportowanie i hosting danych)

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

 

(c) Dane techniczne

(a) W celach niezbędnych do realizacji naszych uzasadnionych interesów (w celu prowadzenia naszej działalności, świadczenia usług administracyjnych i IT, zapewnienia bezpieczeństwa sieci, zapobiegania nadużyciom finansowym oraz w kontekście reorganizacji biznesowej lub restrukturyzacji grupy)

(b) W celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego

W celu zapewnienia odpowiednich treści Witryny Internetowej i reklam lub zrozumienia skuteczności reklam, które prezentujemy użytkownikom

(a) Tożsamość

 

(b) Kontakt

(c) Profil

(d) Użytkowanie

(e) Marketing i komunikacja

 

(f) Dane techniczne

W celach niezbędnych do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (aby przeanalizować, w jaki sposób klienci korzystają z naszych produktów/usług, aby zapewnić rozwój tych usług, rozwój naszej firmy oraz aby przekazywać informacje na temat naszej strategii marketingowej)

W celu analizy danych, aby doskonalić naszą Witrynę Internetową lub Usługi, marketing, relacje z klientami i doświadczenia.  Jak wskazano powyżej, przed przetwarzaniem podejmujemy kroki w celu pozbawienia tych informacji elementów umożliwiających identyfikację, jednak w zakresie, w jakim technicznie zawierają one dane osobowe do celów praw ochrony danych, ustanowiliśmy odpowiednie podstawy prawne, które zostały opisane w tym dokumencie.

(a) Dane techniczne

 

(b) Użytkowanie

W celach niezbędnych do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (w celu określenia typów klientów dla naszych produktów i usług, aby zapewnić aktualność i istotność naszej Witryny Internetowej, w celu zapewnienia rozwoju naszej działalności oraz aby przekazywać informacje na temat naszej strategii marketingowej)

Aby przekazywać użytkownikom sugestie dotyczące usług, które mogą być dla nich interesujące

(a) Tożsamość

(b) Kontakt

(c) Dane techniczne

(d) Użytkowanie

 

(e) Profil

W celach niezbędnych do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów (aby opracowywać nasze produkty/usługi i rozwijać naszą działalność)

Aby zapewnić użytkownikom i/lub (w stosownych przypadkach) ich pracodawcom pomoc związaną z Usługami, w tym szkolenia, dokumentację kompetencji i certyfikaty

(a) Tożsamość

 

(b) Kontakt

 

(c) Dane techniczne

 

(d) Użytkowanie

 

(e) Dokumentacja wyników

 

 

W celach niezbędnych do realizacji naszej umowy z pracodawcą użytkownika lub z użytkownikiem

Aby zapewnić użytkownikom i/lub (w stosownych przypadkach) ich pracodawcom wsparcie techniczne w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów serwisowych i innych działań w zakresie opieki nad klientem i wsparcia.

(a) Tożsamość

 

(b) Kontakt

 

(c) Dane techniczne

 

(d) Użytkowanie

 

(e) Dokumentacja wyników

 

W celach niezbędnych do realizacji naszej umowy z pracodawcą użytkownika lub z użytkownikiem

W celu prowadzenia administracji konta użytkownika i/lub (w stosownych przypadkach) administracji Usługami świadczonymi pracodawcy użytkownika

(a) Tożsamość

 

(b) Kontakt

 

(c) Dane techniczne

 

(d) Użytkowanie

 

(e) Dokumentacja wyników

 

W celach niezbędnych do realizacji naszej umowy z pracodawcą użytkownika lub z użytkownikiem

Aby ocenić umiejętności, kwalifikacje i odpowiedniość do pracy, o którą użytkownik się ubiega oraz w celu komunikowania się z użytkownikiem podczas procesu rekrutacji i przechowywania dokumentacji naszego procesu zatrudnienia

 

(Prosimy zauważyć, że niniejsza Informacja o prywatności opisuje jedynie nasze postępowanie z informacjami dotyczącymi użytkownika w procesie rekrutacji i przestaje obowiązywać po jego zatrudnieniu (jeśli proces rekrutacji zakończy się pomyślnie)). Informacja o prywatności nie dotyczy pracowników Laerdal w kontekście ich zatrudnienia.

 

 

Aby przeanalizować nagranie ze szkolenie RKO
i inne dane dotyczące wydajności RKO zebrane przez aplikację Team Reporter

(a) Tożsamość

 

(b) Kontakt

 

(c) Wyjształcenie i umiejętności

 

(d) Historia zatrudnienia

 

(e) Płeć, stanowisko, data urodzenia

 

(f) Wszelkie inne informacje, które użytkownik zdecyduje się nam przekazać w internetowej aplikacji

 

a) Filmy z resuscytacji krążeniowo-oddechowej
szkolenie zebrane przez
aplikację Team Reporter

(b) Dane z fantomów dotyczące szkolenia z zakresu RKO zebrane przez
aplikację Team Reporter

 

 

 

 

 

 

W celach niezbędnych do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów przy podejmowaniu decyzji dotyczącej zatrudnienia użytkownika oraz również w celu nawiązania kontaktu z użytkownikiem w naszym prawnie uzasadnionym interesie

 

 

 

W celach niezbędnych do realizacji naszych uzasadnionych interesów (aby poprawić funkcjonalność aplikacji Team Reporter służącej do treningu resuscytacji krążeniowo-oddechowej)

 

 

Ogólnie rzecz biorąc, zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie stanowi dla nas podstawy prawnej do ich przetwarzania.  W pewnych okolicznościach zgoda może stanowić podstawę do wysyłania wiadomości marketingu bezpośredniego pocztą elektroniczną lub SMS-em, jeśli jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z przepisami prawa.  Jednak w innych przypadkach będziemy zgodnie z prawem stosować kryterium naszego prawnie uzasadnionego interesu, aby móc informować użytkownika o odpowiednich Usługach w sposób, który nie jest nadmiernie inwazyjny.  Bez względu na podstawę prawną naszego marketingu, użytkownik ma prawo do odwołania zgody na otrzymywanie wiadomości marketingowych w dowolnym czasie, kontaktując się z nami pod adresem privacy@laerdal.com lub korzystając z linków umożliwiających rezygnację z subskrypcji, które znajdują się w wiadomościach e-mail, które przesyłamy. Jeśli użytkownik wyrazi zgodę na dodatkowe korzystanie z danych osobowych, możemy korzystać z jego danych osobowych w zakresie zgodnym ze zgodą wyrażoną przez użytkownika.  Pracodawca może również zebrać osobne zgody od użytkownika do własnych celów w roli administratora danych (patrz ramka poniżej).

Kiedy użytkownik korzysta z naszych Usług na żądanie swojego pracodawcy, a my świadczymy Usługi na rzecz pracodawcy, zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy dane osobowe użytkownika do celów wymienionych powyżej na żądanie pracodawcy i zgodnie z wskazówkami, które od niego otrzymaliśmy. W takich przypadkach pracodawca użytkownika jest administratorem danych osobowych użytkownika, a my jesteśmy podmiotem przetwarzającym dane. Pracodawca użytkownika stosuje polityki ochrony danych osobowych oraz procesy, które mogą się różnić od polityk i procesów opisanych w niniejszej Informacji o prywatności i zalecamy użytkownikowi zapoznanie się z takimi politykami przed uzyskaniem dostępu do takich Usług i przystąpieniem do korzystania z nich.

Jeśli użytkownik samodzielnie zdecydował się na subskrypcję Usług, zbieramy i udostępniamy jego dane osobowe do celów wymienionych powyżej na jego rzecz i w jego imieniu, i jesteśmy podmiotem przetwarzającym jego dane osobowe do takich celów.

Nie sprzedajemy danych osobowych użytkownika ani nie udostępniamy ich stronom trzecim do celów reklamowych lub marketingowych związanych z ich produktami lub usługami.

W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA

Kiedy użytkownik korzysta z Usług na żądanie swojego pracodawcy, a my świadczymy usługi na rzecz pracodawcy, udostępniamy jego dane osobowe pracodawcy do pewnych celów jako podmiot przetwarzający dane pracodawcy użytkownika – patrz punkt „W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW” powyżej.

Korzystamy z usługodawców zewnętrznych (takich jak Microsoft Azure) do przechowywania i przetwarzania danych osobowych użytkownika. W przypadku świadczenia Usług wspólnie z jednym z naszych partnerów, takich jak American Heart Association, udostępnimy dane osobowe użytkownika takiemu partnerowi w celu wystawienia certyfikatów kompetencji podpisywanych przez takiego partnera. Wymagamy, aby nasi partnerzy zapewniali zasadniczo ten sam poziom bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych użytkownika, do zapewnienia jakiego jesteśmy zobowiązani my na mocy niniejszej Informacji o prywatności.

Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika naszym dostawcom usług w zakresie przetwarzania płatności w związku z usługami przetwarzania płatności świadczonymi na naszą rzecz podczas przetwarzania zakupów Usług dokonywanych przez użytkownika. Nie są oni przez nas upoważnieni do wykorzystywania informacji na swoją korzyść.

Nasi usługodawcy muszą przestrzegać naszych wyraźnych instrukcji podczas przetwarzania danych osobowych przekazywanych przez użytkownika oraz są oni zobowiązani do stosowania odpowiednich środków przechowywania i ochrony danych, a my nie pozwalamy im wykorzystywać tych danych do innych celów.

Możemy również udostępnić dane osobowe użytkownika w odpowiedzi na żądanie organów rządowych lub regulacyjnych, organów ścigania lub w odpowiedzi na nakaz sądowy, potencjalnemu nabywcy naszej firmy lub w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo i przepisy.

Łącza do innych witryn internetowych. W Witrynie Internetowej znajdują się łącza do różnych platform społecznościowych takich jak Facebook, YouTube i Twitter oraz związane z nimi funkcje interaktywne. Jeśli użytkownik przekaże informacje tym platformom, jego informacje zostaną na nich zarejestrowane i będą dostępne dla innych użytkowników tych platform. Jeśli użytkownik korzysta już z tych platform, ich pliki cookie mogą być ustawione na jego urządzeniu podczas korzystania z Witryn Internetowych i mogą się już w nich znajdować pewne informacje dotyczące użytkownika, które mogą się łączyć z informacjami zgromadzonymi w naszych Witrynach Internetowych. Te funkcje mogą umożliwiać integrację i/lub dostęp do kont w mediach społecznościowych. Nie kontrolujemy tych serwisów mediów społecznościowych, profili użytkownika w tych serwisach, modyfikacji ustawień prywatności w tych serwisach, ani nie ustanawiamy zasad dotyczących sposobu użytkowania danych użytkownika w tych serwisach. Te kwestie kontroluje użytkownik i podmioty obsługujące dany serwis mediów społecznościowych. Zachęcamy użytkowników do zapoznania się z wszystkimi politykami i informacjami w odpowiednich serwisach mediów społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej o sposobach przetwarzania przez nie informacji przed skorzystaniem z funkcji dostępnych w Witrynach Internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za działania lub zaniechania dostawców mediów społecznościowych ani za korzystanie przez użytkownika z funkcji pochodzących z takich mediów lub platform.

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA ZA GRANICĘ

Spółka LAERDAL prowadzi działalność na całym świecie i mamy również partnerów i usługodawców działających w różnych krajach.  W związku z powyższym dane osobowe użytkownika mogą zostać przeniesione, ujawnione lub przechowywane przez nas w krajach innych niż kraj użytkownika, w których ochrona danych i przepisy dotyczące prywatności mogą się różnic od przepisów obowiązujących w kraju użytkownika. Do takiej sytuacji może dojść, jeśli dane osobowe użytkownika są przechowywane w repozytorium o kontrolowanym dostępie w chmurze. Serwery w chmurze to serwery w centrach danych zarządzane przez podmiot zewnętrzny, które są dostępne przez internet i mogą się znajdować w kraju niebędącym krajem użytkownika. Zastosowaliśmy jednak odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić ochronę danych osobowych użytkownika zgodnie z niniejszą Informacją o prywatności. Obejmują one wdrożenie umowy obowiązującej wewnątrz grupy na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych pomiędzy spółkami naszej grupy oraz dodatkowych zobowiązań w zakresie ochrony danych w kraju, do którego są przekazywane dane osobowe z Australii, Kanady, Malezji, Meksyku, Polski lub Singapuru. Obejmują one również wdrożenie odpowiednich umów dotyczących przetwarzania danych zawartych ze stronami trzecimi w stosownych przypadkach.  Użytkownik potwierdza i wyraża zgodę na przekazywanie, przechowywanie i/lub przetwarzanie danych w ten sposób poza swoim krajem. 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA

W pewnych okolicznościach, jeśli jesteśmy administratorem danych osobowych użytkownika (patrz punkt „W jaki sposób korzystamy z danych osobowych użytkowników” powyżej, aby uzyskać dodatkowe informacje na ten temat), przechowujemy dane osobowe użytkownika wyłącznie tak długo, jak jest to niezbędne.  W pewnych okolicznościach możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy czas, na przykład kiedy jesteśmy do tego zobowiązani zgodnie z wymogami prawnymi, regulacyjnymi, podatkowymi i księgowymi. W określonych okolicznościach możemy również przechowywać dane osobowe użytkownika przez dłuższy czas, aby mieć dostęp do dokładnej dokumentacji naszych kontaktów z użytkownikiem na wypadek reklamacji lub problemów, lub jeśli mamy podstawy, by sądzić, że może dojść do postępowania sądowego w związku z danymi osobowymi użytkownika lub kontaktem z nim.

Jeśli administratorem danych osobowych użytkownika jest jego pracodawca lub inna organizacja, prosimy zapoznać się z politykami i procesami ochrony danych osobowych pracodawcy lub takiej organizacji w celu uzyskania informacji na temat obowiązujących okresów przechowywania danych.

INTEGRALNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przykładamy dużą wagę do prywatności i poufności danych osobowych znajdujących się pod naszą kontrolą lub w naszym posiadaniu (w zależności od przypadku). Jesteśmy zobowiązani do stosowania odpowiednich fizycznych, elektronicznych i zarządczych środków ochrony w celu niedopuszczenia do nieupoważnionego dostępu, usunięcia, utraty, użytkowania, przetwarzania lub ujawnienia danych osobowych użytkownika i podejmujemy uzasadnione działania, aby je zapewnić. Będziemy nadal dokonywać przeglądu i aktualizacji naszych środków bezpieczeństwa w stosownych przypadkach w miarę uzyskiwania dostępu do nowej technologii.

Niestety przekazywanie danych przez internet nie jest w pełni bezpieczne. Mimo stosowania uzasadnionych środków ochrony danych osobowych użytkownika nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika.

PRAWA UŻYTKOWNIKA

Z zastrzeżeniem pewnych wyłączeń i w niektórych przypadkach uzależnionych od sposobu przetwarzania przez nas danych, użytkownikowi przysługują pewne prawa w zakresie danych osobowych:

 • Prawo dostępu do danych osobowych;
 • Prawo do poprawiania/usuwania danych osobowych;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych;
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystywania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego;
 • Prawo do uzyskania egzemplarza informacji dotyczącej zabezpieczenia danych osobowych w przypadku przekazywania danych poza jurysdykcję użytkownika;
 • Prawo do złożenia skargi w lokalnym organie nadzorczym lub, w przypadku mieszkańców Australii, prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

Należy pamiętać, że w sytuacjach, w których działamy jako podmiot przetwarzający dane (na przykład, jeśli zbieramy dane osobowe od użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z naszych usług, jak zostało to dokładniej opisane w niniejszej Informacji o prywatności), użytkownik powinien skorzystać ze swoich praw wobec danego administratora danych (na przykład swojego pracodawcy, jeśli jest on organizacją klienta, która zakupiła nasze Usługi).

Jak można się z nami skontaktować:

Można się z nami skontaktować na różne sposoby wymienione poniżej w związku z danymi osobowymi.

Możemy poprosić użytkownika o podanie dodatkowych informacji, aby potwierdzić jego tożsamość i do celów bezpieczeństwa przed ujawnieniem mu żądanych informacji. Zastrzegamy sobie prawo do pobierania opłaty w sytuacjach prawnie dozwolonych, na przykład jeśli żądanie użytkownika jest wyraźnie bezzasadne lub przesadne.

Jeśli użytkownik w dowolnym czasie pragnie zrezygnować z otrzymywania wysyłanych przez nas wiadomości marketingowych, może to zrobić, klikając łącze „zrezygnuj z subskrypcji” znajdujące się w marketingowych wiadomościach e-mail lub kontaktując się z nami bezpośrednio pod adresem Privacy@Laerdal.com.

 1. Możesz zdecydować się na skorzystanie ze swoich praw tutaj
  1. W przypadku pytań dotyczących niniejszej Informacji o prywatności, w tym wszelkich żądań dotyczących dostępu, poprawiania lub usuwania danych osobowych użytkownika, które przechowujemy, użytkownik może się również skontaktować z naszym menedżerem ds. ochrony danych, korzystając z danych podanych poniżej:

LAERDAL MEDICAL AS

DO INFORMACJI MENEDŻERA DS. OCHRONY DANYCH

E-mail:Privacy@laerdal.com

Adres pocztowy: Tanke Svilandsgate, Stavanger Norwegia 4002

Ważne jest, aby dane osobowe użytkownika, które znajdują się w naszym posiadaniu, były prawidłowe i aktualne. Prosimy informować nas o zmianach danych osobowych w trakcie utrzymywania z nami relacji. Zaktualizujemy informację o prywatności w stosownych przypadkach. Wszystkie aktualizacje będą publikowane w Witrynach Internetowych. W przypadku publikacji takich informacji zmienimy datę ostatniej aktualizacji znajdującą się na górze Informacji o prywatności. Zachęcamy do okresowego sprawdzania niniejszej Informacji o prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób LAERDAL chroni dane użytkowników.