Przejdź do treści

Plany serwisowe ValuePlus

Usługi techniczne

Najbardziej użyteczne usługi z elastycznymi opcjami, dopasowanymi do różnych potrzeb i budżetów. 

Niezrównane wsparcie

Chroń inwestycję w najwyższym stopniu i uzyskaj najwięcej korzyści dzięki naszym planom serwisowym ValuePlus. Plany serwisowe ValuePlus zostały stworzone, aby ułatwić naszym klientom dostęp do najbardziej użytecznych usług z elastycznością dopasowaną do każdych potrzeb i każdego budżetu. Plany serwisowe ValuePlus mogą pomóc zminimalizować nieoczekiwane koszty, ograniczyć czas przestoju i zwiększyć wydajność produktu, co pozwoli na ogólne zwiększenie produktywności.

Jakie korzyści zapewnia ta usługa

  • Osobista, niestandardowa konsultacja z doświadczonym technikiem
  • Stworzona pod kątem elastyczności 
  • Zapobiega przestojom
  • Wymiana zużytych części, zanim dojdzie do awarii, ogranicza konieczność wykonywania nieplanowych napraw
  • Symulatory są aktualizowane pod kątem najnowszego oprogramowania
  • Każda funkcja i opcja symulatora jest sprawdzana i optymalizowana
  • W razie potrzeby zapewniany jest wypożyczany sprzęt

Jak to działa

Plany serwisowe ValuePlus firmy Laerdal są wykonywane w placówce klienta przez wyszkolonego inżyniera serwisu firmy Laerdal lub przez upoważnionego dostawcę usług w ramach serwisu technicznego firmy Laerdal. 

Plany serwisowe ValuePlus są dostępne w 2-, 3- lub 5-letnich pakietach przy zakupie symulatora i zapewniają pełną ochronę produktu i maksymalne oszczędności.  Plany serwisowe ValuePlus są skonfigurowane z różnymi pakietami. 

Symulatory, do których można dołączyć plany serwisowe ValuePlus, to:
SimMan3G, SimMan3G Trauma, SimMan Essential, SimMan Essential Bleeding, SimMom, SimJunior, SimBaby, SimNewB, SimMan ALS oraz Nursing Anne Simulator.

Nie chodzi o technologię. Chodzi o zaufanie.

Wiemy, że inwestycje w symulacje nie są małe – dlatego jesteśmy z naszymi klientami na każdym kroku tej drogi. Chcemy to wszystko ułatwić. Dopilnujemy, aby sprzęt działał w sposób optymalny. Dzięki temu klienci spędzają czas na tym, co najistotniejsze – na treningu.

Nasi pracownicy są gotowi pomóc pod każdym względem – od instalacji produktu i konserwacji zapobiegawczej po rozwiązywanie problemów i naprawę urządzeń. Pracownicy tacy jak Berge, jeden z naszych doświadczonych specjalistów ds. usług technicznych.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.