Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Symulator porodowy PROMPT Flex

PROMPT Flex to symulator porodowy idealny do ćwiczeń rzadko występujących zdarzeń wysokiego ryzyka i redukcji potencjalnych powikłań. Wszechstronna budowa modułowa pozwala użytkownikowi zyskać szerokie doświadczenie na wszystkich etapach porodu prawidłowego, pośladkowego, wspomaganego, z dystocją barkową i innych, oraz przy różnym poziomie złożoności. Odpowiedni dla wszystkich uczestników szkolenia – zarówno na etapie edukacji zawodowej, jak i kursów specjalistycznych i doszkalających dla położnych i pielęgniarek.

Możliwość konfiguracji symulatora porodowego PROMPT Flex zgodnie z potrzebami szkoleniowymi

Wybierz jedną z wersji PROMPT Flex: Standard lub Advanced, a następnie dodaj dodatkowe moduły. Pozwoli to na rozszerzenie zastosowania symulatora porodowego Prompt Flex do cwiczeń z zakresu oceny szyjki macicy, przeprowadzania cięć cesarskich oraz postępowania w przypadku krwotoku poporodowego.

PROMPT Flex – Standard

PROMPT Flex – Standard to doskonałe rozwiązane treningowe do wszystkich umiejętności związanych z fizjologicznymi i trudnymi porodami, które może być wykorzystywane zarówno do symulacji hybrydowych, jak i do samodzielnego doskonalenia umiejętności.

PROMPT Flex – Advanced

PROMPT Flex – Advanced oferuje dodatkowe funkcje, pozwalając na trenowanie z wykorzystaniem różnych scenariuszy, monitorowanie i rejestrowanie działań, w tym wykonanych interwencji i czasu do urodzenia się dziecka. Monitorowanie siły zapewnia wizualizację prawidłowego przebiegu porodu i pozwala uczestnikom zobaczyć i poczuć odpowiednią siłę, jaka jest potrzebna w praktycznych przypadkach. Przekazuje też informację zwrotną.

Porównanie symulatorów porodowych PROMPT Flex Standard i Advanced

  Standard Advanced
Komunikacja i umiejętności pracy zespołowej
Poród prawidłowy
Poród pośladkowy
Postępowanie w przypadku dystocji barkowej
Porody wspomagane (kleszcze i próżniociąg)
Urodzenie łożyska
Wypadnięcie pępowiny
Wprowadzenie cewnika moczowego
Wkładki do wstrzyknięć domięśniowych
Zaciskanie, wiązanie i przecinanie pępowiny
Informacje dotyczące siły nacisku główki dziecka  
Rejestracja scenariusza i monitorowanie siły  

Dodatkowe moduły

80101-pph-module-light-web.jpg
Do treningu w zakresie postępowania w przypadku krwotoku poporodowego. Moduł do krwotoku poporodowego zapewnia... Do treningu w zakresie postępowania w przypadku krwotoku poporodowego. Moduł do krwotoku poporodowego zapewnia realistyczną symulację atonicznej i kurczącej się macicy.
80300-80400_ehanced_caesarean_section_module_02.jpg
Zaawansowany moduł cięcia cesarskiego pozwala uczestnikom szkolenia przygotować się na powikłane porody wysokiego... Zaawansowany moduł cięcia cesarskiego pozwala uczestnikom szkolenia przygotować się na powikłane porody wysokiego ryzyka. Ten moduł realistycznie przedstawia warstwy anatomiczne .
CDM.png
Umożliwia szkolenie w zakresie oceny zarówno wczesnej fazy porodu, jak i pierwszych stadiów porodu właściwego.... Umożliwia szkolenie w zakresie oceny zarówno wczesnej fazy porodu, jak i pierwszych stadiów porodu właściwego. Ten wielofunkcyjny moduł jest wyposażeniem dodatkowym fantomu PROMPT Flex w wersji standardowej i zaawansowanej.