Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Session Viewer

Session Viewer is a standalone application for recording, viewing, and editing exported SimView debriefing files, LLEAP event logs, SimPad PLUS log files, and BLS result files.

Dzięki Session Viewer można:

 • Rejestrować 1 strumień danych wideo z kamery internetowej w jakości HD, dźwięk, parametry życiowe z monitora pacjenta oraz plik dziennika scenariusza, które będą wyświetlane w jednym skompilowanym pliku, aby ułatwić sprawdzanie
 • Wyświetlać szczegółowe wyniki BLS z Resusci Anne, Resusci Baby QCPR i dowolnego manekina z rodziny SimMan 3G za pomocą LLEAP, aby pomóc udoskonalić jakość RKO
 • Zapisywać podsumowania na lokalnym komputerze, pamięci do przechowywania lub lokalizacji sieciowej oraz eksportować je do przeglądania w trybie zdalnym
 • Importować pliki do SimView Server, aby umożliwić odtwarzanie po sieci w sali szkoleniowej lub miejscu podsumowania
Session Viewer - BLS result.jpg

Z licencją do Session Viewer można także nagrywać czynności podczas nagrywania standardowego pacjenta lub scenariuszy dla manekinów firmy Laerdal sterowanych za pomocą wcześniejszych aplikacji instruktora. Po wyposażeniu komputera w kamerę USB oraz mikrofon można rejestrować dźwięk i obraz, aby ułatwić podsumowanie scenariusza z uczestnikami szkolenia po sesji treningowej.

Pobierz Session Viewer

Instrukcje dotyczące aktualizacji:

Jeśli na danym komputerze zainstalowana jest aplikacja LLEAP Instructor lub aplikacja do parametrów życiowych pacjenta, a komputer jest podłączony do internetu, Session Viewer można zaktualizować wraz z LLEAP i innym oprogramowaniem przez ikonę aktualizacji na ekranie głównym oprogramowania LLEAP Simulation.

Informacje o wersji:

 • Różne poprawki.

Aby przeprowadzić ręczną instalację lub aktualizację:

 1. należy pobrać instalator i przejść do komputera, na którym zainstalowany jest Session Viewer.
 2. Jeśli Session Viewer jest uruchomiony, należy go wyłączyć.
 3. Znaleźć instalator i kliknąć go dwukrotnie, aby uruchomić plik.
 4. Postępować zgodnie z instrukcjami, gdyż instalator przeprowadzi użytkownika przez konieczne etapy instalacji.
 5. Po zakończeniu pracy instalatora użytkownik zostanie poinstruowany, aby ponownie uruchomić system – należy to uczynić.
 6. Session Viewer będzie gotowy do użycia po zakończeniu pracy instalatora.

Licencja i wyposażenia z aktualnej konfiguracji zostaną przeniesione do nowej wersji podczas aktualizacji.