Przejdź do treści

Resusci Anne Simulator

Resusci Anne Simulator został stworzony pod kątem wyjątkowych potrzeb treningowych w zakresie opieki w sytuacjach nagłych, zarówno w warunkach przedszpitalnych, jak i w środowisku szpitalnym – dzięki niemu ćwiczenia symulacyjne stają się mobilnym, dynamicznym doświadczeniem edukacyjnym dla instruktora oraz uczestnika szkolenia. 

Dostarczamy bardzo realistyczne szkolenie ACLS

W jaki sposób można przygotować się do rzeczywistej sytuacji nagłej? Jeśli takie incydenty mogą być rzadkie i nieprzewidywalne, w jaki sposób służby ratunkowe mogą upewnić się, że ich decyzje kliniczne, umiejętności i reakcje będą na stale wysokim poziomie, jakiego się od nich oczekuje?

Symulator Resusci Anne został opracowany w celu zaspokojenia unikalnych potrzeb związanych z medycyną ratunkową w warunkach przedszpitalnych i szpitalnych. Jest on realistyczny anatomicznie i wyposażony w funkcje umożliwiające wykorzystanie do wielu celów szkoleniowych, w tym:

  • Wysokiej jakości udrażnianie dróg oddechowych z wykorzystaniem urządzeń nadgłośniowych
  • Oddychanie samoistne
  • Defibrylacja rzeczywistą energią i kardiowersja
  • Wkłucia dożylne
  • Pomiar ciśnienia krwi metodą osłuchiwania za pomocą stetoskopu
  • Monitorowanie tętna
  • Odgłosy, szmery w płucach, tony serca dla podstawowej symulacji medycznej
  • Wysokiej jakości informacja zwrotna RKO (QCPR)  na tablecie SimPad PLUS umożliwiająca pomiar i poprawienie wykonywanego RKO

Przenośne i dynamiczne sposoby szkolenia

Użytkowanie SimPad PLUS

SimPad PLUS zapewnia instruktorom intuicyjny interfejs do łatwego kontrolowania i dostarczania wysoce efektywnego szkolenia opartego na symulacji, zgodnie z potrzebami.

SimPad PLUS działa bezprzewodowo zapewniając elastyczność kontroli reakcji fizjologicznych symulatora.  Sterowanie dotykowe pomoże lepiej wykorzystać pojawiające się zdarzenia związane z uczeniem się zapewniając naukę umiejętności ratujące życie na najwyższym poziomie.

Zwiększ realizm za pomocą Monitora Pacjenta

Opcjonalny Monitor Pacjenta pozwala na prowadzenie scenariusza w prawdziwym środowisku pracy, dzięki czemu uczestnicy szkolenia mogą odpowiednio monitorować, interpretować i zarządzać pacjentem.

Informacja zwrotna QCPR w SimPad PLUS

Intuicyjnie, szybko, łatwo!

Korzyści to poprawienie skuteczności RKO i kluczowych umiejętności niezbędnych do prawidłowej resuscytacji wykonywanej inwidualnie lub zespołowo dzięki informacji zwrotnej zawierającej informacje o jakości. SimPad PLUS na beżąco podaje instruktorom wyniki wykonywanych ucisków klatki piersiowej, wentylacji i przerw w wykonywaniu resuscytacji w czasie rzeczywistym. 

SimPad PLUS przechwytuje dane wykonywanych czynności resuscytacyjnych uczestnika szkolenia w celu uzyskania wysokiej jakości podsumowania, które pozwoli zoptymilizować procesy uczenia się.

You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.