Przejdź do treści

MegaCode Kelly

Realistyczny manekin do szkoleń w zakresie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych – od zaawansowanego udrażniania dróg oddechowych po terapię lekami dożylnymi. Szeroka gama dodatkowych modułów umożliwia wszechstronny trening, w zakresie m.in. RKO, ACLS, NBC, urazów, kontroli krwawienia i pierwszej pomocy.

Informacje ogólne

Karta produktu

Edukacyjnie skuteczny, elastyczny trenażer umiejętności klinicznych

Manekin z pełnym ciałem stworzony do ćwiczenia scenariuszy z wykorzystaniem terapii dożylnej oraz zaawansowanych, trudnych i zablokowanych dróg oddechowych. MegaCode Kelly z SimPad PLUS pozwala na defibrylację, stymulację serca oraz interpretację EKG na przykładzie ponad 1000 różnych rytmów.

Budowanie kompetencji

Edukacja i doskonalenie umiejętności pracowników służby zdrowia wymaga szerokiej gamy najwyższej jakości narzędzi treningowych, które spełniają najbardziej wszechstronne wymogi szkoleniowe. Ta elastyczna platforma manekina wyposażona w symulacyjny program nauczania oparty na scenariuszach zapewnia szeroką gamę dodatkowych modułów umożliwiających wszechstronny trening, w zakresie m.in. RKO, ACLS, NBC, urazów, kontroli krwawienia i pierwszej pomocy.

Większe bezpieczeństwo pacjenta

Sprawowanie stałej opieki nad pacjentem bez zmiany jakości to wyzwanie, które wymaga odpowiedniego treningu oraz umiejętności przeprowadzenia dokładnej oceny, interwencji i podjęcia decyzji klinicznych prowadzących do najlepszych wyników dla pacjentów. Włączając do treningu spójne scenariusze symulacyjne dostępne w SimStore, instruktorzy mogą łatwo rozszerzyć kliniczny program treningowy o symulacje i tym samym pomóc uczestnikom szkolenia popełniać i naprawiać błędy kliniczne bez niepożądanych konsekwencji. Gama symulatorów i rozwiązań edukacyjnych firmy Laerdal, w tym manekin MegaCode Kelly, pomagają instruktorom wdrażać skuteczniejsze programy treningowe.

Cechy MegaCode Kelly:

 • Trenażer udrażniania dróg oddechowych / intubacji
  Zablokowane drogi oddechowe, intubacja dotchawicza, nosowo-tchawicza, wentylacja, konikotomia chirurgiczna i igłowa, techniki odsysania, osłuchiwanie jamy brzusznej

 • Umiejętności związane z układem krążenia
  Zaburzenia rytmu serca, ręczne uciskanie klatki piersiowej, stymulacja, defibrylacja i synchronizowana kardiowersja

 • Umiejętności związane z układem krążenia i dożylne podawanie leków
  Obustronne tętno na tętnicy szyjnej, tętno na tętnicy ramiennej i promieniowej, ciśnienie krwi, kaniulacja dożylna, nakłucie żyły, wstrzyknięcia podskórne i domięśniowe, dekompresja odmy opłucnowej prężnej

 • Zestaw modułów urazowych
  Głowa urazowa, urwane ucho, wypadnięcie oka, rozerwana skóra, wbity przedmiot i stłuczenia twarzy. Nakładki z raną jamy brzusznej i złamaniem obojczyka. Zmiażdżona stopa z odsłoniętą kością i amputacją tkanki miękkiej

Łatwiejsza symulacja dzięki SimPad® PLUS System

Manekin MegaCode Kelly, obsługiwany za pomocą SimPad PLUS System, ułatwi przeprowadzenie wysoce skutecznego treningu opartego na symulacji i osiągnięcie celów szkoleniowych.

Cechy SimPad PLUS System:

 • Ręczny, intuicyjny tablet zdalnego sterowania z ekranem dotykowym umożliwia doświadczenie w trybie „wybierz i graj”
 • Obsługa w czasie rzeczywistym lub wykorzystanie scenariuszy i tematów, aby szkolenie symulacyjne było spójne
 • Optymalne gromadzenie danych pozwalających na przeprowadzenie wysokiej jakości podsumowania
 • Mobilność – trening może odbyć się w dowolnym miejscu
 • Opcjonalny monitor pacjenta zapewnia realizm kliniczny
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.