Przejdź do treści

Ssak Penguin Suction Device

Dzieci nie potrafią samodzielnie wydmuchać nosa lub oczyścić gardła. Penguin pomaga w oczyszczaniu dróg oddechowych u dzieci.

Informacje ogólne

Ssak Penguin Suction Device

Drogi nosowe u małych dzieci mogą zostać zablokowane z wielu przyczyn, w tym także z powodu narażenia na wirusy lub podrażnienia spowodowanego alergenami.  Zablokowane przewody nosowe mogą zaburzać zdolność dziecka do jedzenia, a u bardzo małych niemowląt także ich zdolność do oddychania.  Urządzenie Penguin, zaprojektowane do oczyszczania dróg oddechowych małych dzieci, jest wykonane z jednego kawałka silikonu, dzięki czemu jest łatwe do czyszczenia i trwałe. Wytrzyma setki zastosowań. Urządzenie Penguin zostało stworzone, aby wspierać kursy z zakresu podstawowej resuscytacji niemowląt, takie jak Helping Babies Breathe, które są ukierunkowane na poprawę wyników noworodków w rozwijających się krajach.

Aby wykonać odsysanie:

  • Należy ścisnąć korpus urządzenia Penguin i przytrzymać ściśnięty.
  • Wsunąć dyszę do noska lub jamy ustnej dziecka.
  • Powoli zwalniać uścisk na korpusie, aby wykonać odsysanie.
  • Wyjąć urządzenie Penguin z nosa lub jamy ustnej dziecka

Aby opróżnić:

  • Wycisnąć zawartość korpusu urządzenia Penguin do zlewu, pojemnika z wodą, na ręcznik lub w podobne miejsce.
  • W razie konieczności powtórzyć odsysanie.

Aby wyczyścić:

  • Otworzyć urządzenie, odginając szyję urządzenia Penguin.
  • Wymyć i wyszorować w wodzie z mydłem.
  • Wypłukać wodą dyszę i głowę.
  • Wygotować w wodzie przez 10 minut*.
  • Przed schowaniem pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

 * Urządzenie Penguin można także odkazić przez autoklawowanie lub odkażanie chemiczne.

Specyfikacja

Znak CE – ten produkt jest zgodny z zasadniczymi wymogami dyrektywy Rady 93/42/EWG, zmienionej dyrektywą Rady 2007/47/WE.

Dane techniczne:

  • Siła odsysania: W zależności od wielkości dłoni i stosowanej techniki osiągalne szczytowe ciśnienie odsysania może być w zakresie od 50 do 150 mmHg (70–200 cm H2O). Zwykle 100 mmHg (136 cm H2O).
  • Materiał: silikon
  • Wielkość: 13,3 × 5,22 × 4,95 cm
  • Masa: 0,058 kg
  • Objętość mieszczonego płynu: 75 ml
  • Nie zawiera lateksu
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.