Przejdź do treści

Laerdal Silicone Resuscitator (LSR)

85005x* - LSR dla wcześniaków do 2,5 kg
86005x* - LSR dla dzieci od 2,5 kg do 25 kg
87005x* - LSR dla dorosłych - powyżej 25 kg 

Resuscytator wielokrotnego użytku Laerdal Silicone Resuscitator (LSR) pozwala personelowi medycznemu przeprowadzić wentylację wspomagającą u pacjentów w warunkach opieki przedszpitalnej i szpitalnej. LSR jest dostępny w trzech wersjach: dla wcześniaków, dzieci i osób dorosłych.

*zamiast X należy wstawić: 0 - dla zestawu bez maski, 1- z kompletem masek, 2- z maskami 3/4 dla LSR dla dzieci lub 4/5 dla LSR dla dorosłych 

Jakość i zgodność

Laerdal Silicone Resuscitator składa się z 5 głównych części: maski, jednokierunkowego zaworu, worka samorozprężalnego, zastawki rezerwuaru oraz rezerwuaru powietrza.

Przezroczysta maska silikonowa z wielofunkcyjnymi nakładkami, pozwala użytkownikowi obserwować kolor ust pacjenta, pojawienie się wydzielin, wymiocin oraz zamglenia spowodowanego przez wydech w czasie wentylacji.

Jednokierunkowy zawór pozwala na podawanie powietrza pacjentowi, lecz uniemożliwia jego powrót do worka samorozprężalnego. Złącze obrotowe zapewnia lepszą elastyczność i prowadzenie wentylacji przy różnych ustawieniach.

Przezroczysty silikonowy worek doskonale się rozpręża. Zapewnia jednocześnie użytkownikowi dobre wyczucie naturalnego oporu płuc pacjenta, przez co zmniejsza ryzyko przewentylowania.

Zawór wlotowy worka został zintegrowany z zastawką rezerwuaru, dzięki czemu resuscytator można - jeśli jest to konieczne - podłączyć do zewnętrznego źródła tlenu. Pozwala to na "przechowywanie" w rezerwuarze dopasowanej do potrzeb pacjenta mieszaniny oddechowej i zwiększa skuteczność wentylacji z użyciem tlenu.

Zastanawiasz się, który wybrać?

Laerdal Silicone Resuscitator jest dostępny w 3 wariantach:

  • dla dorosłych - pacjentów o masie powyżej 20 kg
  • dla dzieci - pacjentów o masie od 2,5 do 20 kg
  • dla wcześniaków - pacjentów o masie poniżej 2,5 kg

LSR dla dzieci i wcześniaków zawiera dodatkowy zawór bezpieczeństwa, zapobiegający powstawaniu ciśnienia powyżej 35 cm H2O i uniemożliwiający zbyt silne rozprężenie płuc.

Jeśli konieczne jest podanie tlenu pod wyższym ciśnieniem, zawór bezpieczeństwa można zamknąć, wciskając trzon zaworu lub stosując zacisk blokujący.

Wyjątkowa trwałość

Resusytatory LSR są niekwestionowanym światowym liderem wśród resuscytatorów wielokrotnego użytku. Wyjątkowa jakość czyni je urządzeniami, na których można zawsze polegać. Łatwość czyszczenia poprzez odkażanie w autoklawie oraz ponadrzeciętna trwałość, sprawiają, że koszty użytkowania LSR są bardzo niskie.

Resuscytator Upright firmy Laerdal dla noworodków ma innowacyjną budowę, która, jak wykazano, pomaga wykonać... Resuscytator Upright firmy Laerdal dla noworodków ma innowacyjną budowę, która, jak wykazano, pomaga wykonać dokładniejszą wentylację w trakcie zdarzenia w porównaniu z resuscytatorem o standardowej budowie.
Maski silikonowe firmy Laerdal zapewniają ścisłe przyleganie do twarzy pacjentów i są dostępne w różnych kształtach... Maski silikonowe firmy Laerdal zapewniają ścisłe przyleganie do twarzy pacjentów i są dostępne w różnych kształtach i rozmiarach, aby dopasowanie było optymalne. Maski silikonowe firmy Laerdal stosuje się z resuscytatorami Laerdal...
Jednorazowy resuscytator BAG II to propozycja firmy Laerdal w zakresie wentylacji wyrobami jednorazowymi. Brak... Jednorazowy resuscytator BAG II to propozycja firmy Laerdal w zakresie wentylacji wyrobami jednorazowymi. Brak konieczności czyszczenia oraz ryzyka zanieczyszczenia krzyżowego sprawia, że jednorazowy resuscytator BAG II to najlepszy...
You must be logged in to submit this form. If you are logged in and still cannot post, make sure "Do not track" in your browser settings is disabled.