Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

SimMan Portfolio

Kompleksowe i skalowalne rozwiązanie do symulacji pacjenta

Symulatory SimMan zostały stworzone w celu zapewnienia wytrzymałych i uniwersalnych rozwiązań symulacyjnych, które można wykorzystać do symulowania szerokiej gamy różnych scenariuszy związanych z opieką w stanach nagłych i urazowych. Możliwość stworzenia środowiska szkoleniowego skupionego na uczestniku przez wykorzystanie różnych zestawów funkcji i opcji, jakie symulator SimMan zapewnia placówce i uczestnikom szkolenia.

Symulatory SimMan

Wysokiej jakości symulacja pacjenta do trenowania rozmaitych zabiegów medycznych i przypadków.

SimMan 3G

Stworzony specjalnie w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych związanych z wojskiem oraz wyjątkowymi środowiskami treningowymi.

SimMan 3G Trauma

Nauczanie głównych umiejętności związanych z drogami oddechowymi, oddychaniem, układem sercowym i krążeniowym za pomocą przystępnego cenowo symulatora pacjenta.

SimMan Essential

Trening od podstawowej oceny po zaawansowane podtrzymywanie życia w warunkach przedszpitalnych oraz szpitalnego oddziału ratunkowego.

SimMan ALS

Realistyczne szkolenie obejmujące również specjalistów z zakresu zabiegów wewnątrznaczyniowych, zespoły pracowni cewnikowania i osoby świadczące pomoc przedszpitalną.

SimMan Vascular

10k +

Wykorzystywane symulatory SimMan

5k

Instytucje trenujące z SimMan

120

Kraje, w których jest stosowany

Trening symulacyjny o krok dalej

Wraz ze specjalistami stworzyliśmy gamę w pełni zintegrowanych opcji aktualizacji, które można łączyć z różnymi symulatorami pacjenta SimMan, aby jeszcze bardziej rozszerzyć zakres opcji symulacyjnych.

Możliwość wykorzystania własnego klinicznego monitora pacjenta podczas treningu symulacyjnego zapewnia większy realizm.

VitalsBridge

Możliwość wykorzystania ultrasonografii diagnostycznej zawierającej prawdziwe przypadki pacjentów z wynikami patologicznymi w pełnoskalowych symulacjach.

Laerdal-SonoSim Ultrasound Solution

Trening z pacjentem oddychającym spontanicznie z wentylacją wspomagającą.

ASL 5000 Lung Solution

Symulacja bez zmartwień

Szeroka gama rozwiązań technicznych i edukacyjnych firmy Laerdal zapewnia pełną dyspozycyjność i najbardziej aktualny stan wiedzy w zakresie symulacji.