Przejdź do treści
Otwórz wyszukiwarkę

Bezpłatne scenariusze przygotowane pod COVID-19

Choroba (COVID-19) spowodowała kryzys w służbie zdrowia, co powoduje znaczne obciążenie w przypadku szkoleń między innymi w szpitalach, pogotowiu ratunkowym czy placówkach opieki długoterminowej.

Aby pomóc w przygotowaniu personelu i zespołów, Laerdal Medical i partnerzy stworzyli zestaw bezpłatnych scenariuszy, które pomogą Ci się przygotować do walki z koronawirusem.

Podejrzenie zakażenia COVID-19 (ARI)

 

Ten scenariusz przedstawia przypadek 55-cio letniego mężczyzny przyjętego na Izbie Przyjęć z objawami gorączki, kaszlu i ogólnego złego samopoczucia. Wrócił z podróży z rejonu gdzie istnieje duże zagrożenie epidemiologiczne spowodowane COVID-19. Po pojawieniu się na Recepcji został natychmiast izolowany i zbadany.

Od uczestników szkolenia oczekuje się przygotowania sprzętu, założenia środków ochrony indywidualnej, oceny pacjentów, segregacji do domowej kwarantanny, edukacji pacjentów, skutecznego komunikowania się z zespołem specjalistów, zwiększenia standardowych środków ostrożności dla wszystkich pacjentów oraz bezpiecznego usuwania sprzętu i środków ochrony indywidualnej.

Cele szkolenia:

 • Wczesne i szybkie rozpoznanie podejrzanych pacjentów
 • Zastosowanie odpowiednich procedur
 • Zastosowanie rutynowych procedur zapobiegania i kontroli infekcji (IPC) w stosunku do wszystkich pacjentów
 • Współpraca i komunikacja z infrastrukturą odpowiedzialną za zapobieganie i kontrolę infekcji (IPC) w zakładzie opieki zdrowotnej
 • Stosowanie przez cały czas standardowych środków ostrożności zgodnie z przypuszczalną diagnozą
 • Przeprowadzenie wstępnej oceny pacjenta z podejrzeniem ostrej infekcji dróg oddechowych
 • Rozróżnienie ciężkej infekcji dróg oddechowych od ostrej infekcji dróg oddechowych
 • Pobranie próbki do badań laboratoryjnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa
 • Ocena stanu zdrowia pacjenta zgodnie z ogólnymi zasadami dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19
 • Uzyskanie historii pacjenta dotyczącej przebywania z bliskimi i w pracy
 • Zalecenia dla pacjenta dotyczące kwarantanny domowej
 • Koordynacja bezpiecznego transportu pacjenta
 • Bezpieczne zdejmowanie środków ochrony indywidualnej z zachowaniem procedur

Pobierz scenariusz 

Ciężkie zakażenie COVID-19

Ten scenariusz przedstawia oczekiwane przybycie 71-letniego mężczyzny z podejrzeniem zakażenia się COVID-19. Pacjent zadzonił do Sanepidu z obawami wysokiej gorączki, kaszlu, bólu w klatce piersiowej i trudnościami w oddychaniu. 9 dni temu spotkał się z synem, który miał pozytywny wynik testu na COVID-19.  Pacent ma choroby współistniejące: cukrzycę typu 2 i przewlekłą chorobę wątroby.

Od uczestników oczekuje się przygotowania sprzętu, założenia środków ochrony indywidualnej, oceny pacjenta, podania tlenu, pobrania próbki krwi żylnej, zamówienia przyłóżkowego prześwietlenia rtg i segregacji w celu przyjęcia na Oddział Intensywnej Terapii lub Oddział Pulmonologiczny, edukacji pacjenta, komunikowania się z zespołem specjalistów, zwiększenia standardowych środków ostrożności dla wszystkich pacjentów oraz bezpiecznego usuwania sprzętu i środków ochrony indywidualnej.  

Cele szkolenia: 

 • Zastosownie standardowych środków ostrożności zgodnie z przypuszczalną diagnozą w tym zastosowaniem odpowiednich środków ochrony indywidualnej
 • Zastosowanie rutynowych procedur zapobiegania i kontroli infekcji (IPC)
 • Zapewnienie wymaganego sprzętu w gotowości
 • Wczesne rozpoznanie u podejrzanego pacjenta zakażenia
 • Współpraca i komunikacja z infrastrukturą odpowiedzialną za zapobieganie i kontrolę infekcji (IPC) w zakładzie opieki zdrowotnej
 • Rozróżnienie ciężkiej infekcji dróg oddechowych od ostrej infekcji dróg oddechowych
 • Przeprowadzenie wstępnej oceny pacjenta z podejrzeniem ostrej infekcji dróg oddechowych
 • Rozpoczęcie natychmiastowego leczenia niewydolności oddechowej i infekcji
 • Pilne powiadomienie szpitalnego koordynatora zapobiegania i kontroli infekcji IPC o podejrzeniu zarażeniem COVID-19
 • Zweryfikowanie podnoszenia standardowych środków ostrożności dla bliskich i personelu
 • Pobranie próbki do badań laboratoryjnych z zachowaniem procedur bezpieczeństwa
 • Ocena stanu zdrowia pacjenta zgodnie z ogólnymi zasadami dla pacjentów z ciężką chorobą układu oddechowego
 • Edukacja pacjenta w zakresie osobistych standardowych środków ostrożności i planu opieki
 • Koordynacja bezpiecznego transportu pacjenta do docelowego oddziału
 • Postępowanie z zanieczyszczonym sprzętem zgodnie z procedurą
 • Bezpieczne zdejmowanie środków ochrony indywidualnej z zachowaniem procedury

Pobierz scenariusz

PEA podejrzenie Covid-19

W scenariuszu, uczestnicy zostaną wezwani do pacjenta, który upadł na korytarzu pobliskiego uniwersytetu. Podczas symulacji u pacjenta dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia z rytmem nie do defibrylacji.

Przed spotkaniem z pacjentem uczestnicy powinni założyć zgodnie z procedurą środki ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz rozważyć jak zminimalizować wykorzystanie procedur generujących aerozole podczas resuscytacji. Po przywróceniu krążenia, zespół powinien rozważyć przewiezienie pacjenta do szpitala, a kierowca karetki powinien zdjąć ŚOI zgodnie z procedurą.

Scenariusz nie zawiera zdarzeń, które muszą być wykonane w odpowiednim momencie, ale pozwala operatorowi przejść do kolejnego etapu symulacji, gdy uczestnicy wykonają odpowiednie interwencje.

Cele szkoleniowe:

 • Zakładanie/zdejmowanie ŚOI zgodnie z procedurą
 • Ograniczenie zastosowania procedur generujących powstawanie aerozoli
 • Udrożnienie dróg oddechowych zgodnie z wytycznymi dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19
 • Utrzymanie szczelności maski worka samorozprężalnego
 • Rozpoznanie i leczenie NZK w rytmie niedefibrylacyjnym
 • Transport pacjenta z podejrzeniem COVID-19 do szpitala

Do wykorzystania z tym scenariuszem:

Pobierz scenariusz

VF podejrzenie Covid-19

W scenariuszu, uczestnicy zostali wezwani do pacjenta z podejrzeniem COVID-19, który upadł podczas wizyty w sklepie spożywczym. Podczas symulacji u pacjenta dojdzie do nagłego zatrzymania krążenia w rytmie do defibrylacji.

Przed spotkaniem z pacjentem uczestnicy powinni założyć zgodnie z procedurą środki ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz rozważyć jak zminimalizować wykorzystanie procedur generujących aerozole podczas resuscytacji. Po przywróceniu krążenia, zespół powinien rozważyć przewiezienie pacjenta do szpitala, a kierowca karetki powinien zdjąć ŚOI zgodnie z procedurą.

Ten scenariusz nie zawiera zdarzeń, które muszą być wykonane w odpowiednim momencie, ale pozwala prowadzącemu przejść do kolejnego etapu symulacji, gdy uczestnicy wykonają odpowiednie interwencje.

Cele szkoleniowe:

 • Zakładanie/zdejmowanie ŚOI zgodnie z procedurą
 • Ograniczenie zastosowania procedur generujących powstawanie aerozoli
 • Udrożnienie dróg oddechowych zgodnie z wytycznymi dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19
 • Utrzymanie szczelności maski worka samorozprężalnego
 • Rozpoznanie i leczenie NZK w rytmie defibrylacyjnym
 • Transport pacjenta z podejrzeniem COVID-19 do szpitala

Do wykorzystania z tym scenariuszem:

Pobierz scenariusz

Asystolia podejrzenie Covid-19

W scenariuszu, uczestnicy zostali wezwani do pacjenta przebywającego na kwarantannie domowej w związku z podejrzeniem COVID-19. Podczas symulacji u pacjenta doszło do nagłego zatrzymania krążenia z rytmem nie do defibrylacji.

Przed spotkaniem z pacjentem uczestnicy powinni założyć zgodnie z procedurą środki ochrony indywidualnej (ŚOI) oraz rozważyć jak zminimalizować możliwość zarażenia (zwłaszcza drogą oddechową) podczas resuscytacji. Po przywróceniu krążenia, zespół powinien rozważyć przewiezienie pacjenta do szpitala, a kierowca karetki powinien zdjąć ŚOI zgodnie z procedurą.

Cele szkoleniowe:

 • Zakładanie/zdejmowanie ŚOI zgodnie z procedurą
 • Ograniczenie zastosowania procedur generujących powstawanie aerozoli
 • Udrażnianie dróg oddechowych zgodnie z wytycznymi dla pacjentów z podejrzeniem COVID-19
 • Utrzymanie szczelności maski worka samorozprężalnego
 • Rozpoznanie i leczenie NZK w rytmie niedefibrylacyjnym
 • Transport pacjenta z podejrzeniem COVID-19 do szpitala

Do wykorzystania z tym scenariuszem:

Pobierz scenariusz