Przejdź do treści

Neutralna emisja CO2

Cel na rok 2030: Obniżyć o minimum 70% (w stosunku do roku 2019) emisję dwutlenku węgla związaną z funkcjonowaniem obiektów, transportem, podróżami oraz łańcuchem dostaw. Zlikwidować wszelkie emisje resztkowe.

Bieżący obszar działania:

 • Wprowadzenie energii odnawialnej we wszystkich biurach i fabrykach.
 • Trwała zmiana nawykw związanych z podróżami służbowymi.
 • Optymalizacja sieci logistycznej.

Ambicje na rok 2021

Zmniejszenie emisji o 10% w stosunku do roku 2019 przez:

 • zmniejszenie frachtu lotniczego o 25% z 2,1 do 1,6 mln tonokilometrów;
 • zmniejszenie kosztów podróży służbowych o 20% dzięki podróżowaniu mniej i mądrzej;
 • przy jednoczesnym dalszym rozwoju działalności, zmniejszając całkowitą wagę wysyłaną do klientów z xx do yy;
 • współpraca wyłącznie ze spedytorami, którzy skupiają się na redukcji emisji.

W oparciu o metodologię opisaną w poprzedniej sekcji oszacowaliśmy nasze całkowite emisje i zidentyfikowaliśmy cztery główne obszary, które wpływają na naszą emisje:

 • Produkty i komponenty - obejmują emisje, które są wbudowane w oferowane przez nas materiały, komponenty i produkty.
 • Podróże - emisje generowane przez podróże służbowe.
 • Logistyka - obejmuje logistykę surowców, komponentów i wyrobów gotowych przychodzących do Laerdal oraz dystrybucję naszych produktów do klientów.
 • Własne obiekty i działalność bieżąca - obejmuje wiele elementów, takich jak zużycie energii na miejscu, usługi doradcze, konserwacja obiektów, narzędzi, sprzętu i wyposażenie biurowe

Nasz całkowity ślad węglowy w 2019 roku oszacowano na 69 kiloton CO2e. Nasze wysiłki na rzecz redukcji emisji emisji będą związane z powyższymi obszarami.

Konieczne są absolutne redukcje

Według raportu ONZ dotyczącego różnic w emisji (2019), globalne emisje muszą zmniejszyć się o 55% do 2030 r. w porównaniu z 2018 r. aby ograniczyć globalne ocieplenie do poziomu poniżej 1,5 ̊C. 

Zdajemy sobie sprawę, że przyczyniamy się do globalnego ocieplenia. Przyjmujemy część odpowiedzialności, dlatego tworzymy mapę rozwiązań mających na celu redukcję emisji CO2e wytwarzanych przez nas o minimum 70%.

Wraz z naszymi akcjonariuszami, Zarządem Laerdal, kierownictwem wyższego szczebla i pracownikami, wspólnie zobowiązaliśmy się i realizujemy inicjatywy redukujące emisje CO2 i wynikające z ambicji przedstawionych w niniejszym dokumencie.

“Największym zagrożeniem dla naszej planety jest wiara,
że ​​ktoś inny ją uratuje.”

- Robert Swan, OBE, FRGS
Odkrywca, pierwsza osoba która dotarła na oba bieguny

 

Współpraca na rzecz zmian

Laerdal łączy siły z kilkoma znaczącymi firmami z różnych sektorów w celu zmniejszenia emisji CO2e i zwiększenia wykorzystania materiałów o obiegu zamkniętym w łańcuchu wartości. W ten sposób podejmujemy wyzwanie:

 • przyjąć cele redukcji emisji CO2e w „naukowy” sposób, tak aby mogły być oceniane przez innych i były zgodne z poziomem dekarbonizacji wymaganym do utrzymania globalnego wzrostu temperatury poniżej 1,5°C w porównaniu z temperaturami sprzed epoki przemysłowej;
 • wyznaczać cele cząstkowe do realizacji w ciągu najbliższych 1–5 lat;
 • redukcja emisji z zakresu 1, 2 i 3.

Skiftnorge

Laerdal dołączył do Skiftnorge - inicjatywy, mającej na celu przyspieszenie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną i wspierającą norweski rząd w wypełnianiu krajowych zobowiązań klimatycznych na 2030 rok.

Ukierunkowane redukcje do 2030 r.

Osiągnięcie naszych ambicji wymaga czasu oraz systematycznych i długofalowych działań. Co roku, przez kolejne dziesięć lat, będziemy inicjować i finansować projekty w czterech obszarach - Produkty i komponenty, Logistyka, Podróże i obiekty własne oraz Operacje. Każdy z tych obszarów umożliwiających i przybliża nas do realizacji tych ambitnych celów.

Wyniki osiągniemy mobilizując wszystkich pracowników do indentyfikacji obszarów możliwych do poprawy oraz uczestnictwa w inicjatywach wspierających budowę bardziej zrównoważonej przyszłości.

Produkty i komponenty

We will reduce emissions from our products and components from thirty-three to eleven thousand tons of CO2e per year by 2030.

These reductions will be achieved by initiatives undertaken at our manufacturing sites as well as in cooperation with suppliers in our value chain.

By introducing more recycled and bio-based mate-rial into our products we will achieve a reduction in both CO2e emissions and usage of raw materials. As we transition to using more circular and shared user models, complemented by digital solutions, we will see a decrease in resources and energy needed and, at the same time, an increase in usage of our solutions. Ultimately, we will be helping save more lives using less resources.

Starting now, we will plan for solutions internally with total emissions in mind and will work with partners that share our commitment to achieve an overall reduction in emissions.

Logistics

We will reduce the emissions from our inbound logistics and distribution from eleven to five thou-sand tons of CO2e per year by 2030.

This will be achieved in part by optimizing our logistics network and in part by actively selecting freight forwarding options with proven low CO2eemissions.

To help us, we have built a reporting solution that enables us to assess the emissions from our global flow of goods. This tool helps us to identify the emissions from our different trade lanes. We do this by analyzing our transactional data to model what we have shipped from A to B. This is combined with emission factors to provide a detailed overview of the emissions from our logistics activities.

 

Ton.png

Travel

We will reduce our emission from travel from eight to five thousand tons of CO2e per year by 2030.

We believe in being close to our customers and some travelling is necessary. However, we need to be smarter in how we optimize these contacts.

With the increased digital communication necessary during the time affected by COVID-19, we have developed our digital software and skills. With customers and partners, we see this as an opportunity to continue a transition to a more digi-tal-based sales and communication system on an ongoing basis.

Own sites and operations

We will reduce emissions from our own sites and operation from seventeen thousand to zero tons of CO2e by 2030.

This is a very ambitious target bearing in mind the complexity and diversity of emissions sources in-cluded in this category. As can be seen in the graph to the right, this category includes diverse levers such as outsourced services, IT, and depreciation of machinery. In setting such an ambitious target, there is a recognition that to reduce our emissions we must start early. We will take initiatives in many areas in parallel to achieve our goal.

Reducing the emissions for this category will be a truly global effort with activities undertaken across all disciplines and all locations. We have already in-troduced usage of renewable energy at most manu-facturing sites and more actions will be taken within 2021 for further improvements.

 

 

 

 

Ivar.png

Estimated residual emissions to be offset

Our current estimates show that in 2030 we will be generating 21 kilotonnes of CO2e emissions that will need to be offset.

Currently, the most promising carbon capture tech-nology is the approach of planting trees. Research shows that ten years after planting, an average tree will absorb about 21kg of CO2e per year from the atmosphere.

This means that one million trees planted within 2021 will offset the potential residual emissions of 21 kilotonnes CO2e per year from 2031 onwards.

We will by mid-2021 investigate if further emission reductions can be achieved and other solutions for removing our emissions from the atmosphere, but we are now planning for offsetting the current esti-mated residual emissions by planting one million trees.

One million trees planted to help save one million lives.

Carbon reduction initiatives in different functions

The carbon reduction program goes across all units in Laerdal, and many initiatives are underway or will be started shortly. Some are based on specific plans others based on developments in the market. In dialogue with 3 corporate leaders we learnt their perspective on the situation:

Zapoznaj się z poszczególnymi rozdziałami

Pomoc 

Konsekwentnie dążymy do osiągnięcia w sposób zrównoważony naszego celu, jakim jest pomoc w uratowaniu do 2030 roku miliona istnień ludzkich rocznie.

Wizja i czyny 

Bazując na naszej wizji i misji, wyznaczyliśmy śmiałe cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i wsparliśmy je planem działania zapewniającym ich osiągnięcie.

Pomiar

Wszystkie emisje bezpośrednie i pośrednie powstałe w wyniku naszej działalności gospodarczej są przez nas mierzone w sprawdzony, metodyczny sposób.

 

Obieg zamknięty

Projektujemy nowe rozwiązania i modele sprzedaży z myślą o zrównoważonym rozwoju. Naszym celem jest ponowne wykorzystanie materiałów w całym łańcuchu. 

Odpowiedzialność

Stopniowo wdrażamy wytyczne UNGP i OECD w całym naszym łańcuchu dostaw, zaczynając od naszych największych dostawców.