Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

_8LR2263.jpg _8LR2263.jpg

NESTLED - Fagutvikling i simulering

Service & Programmer

NESTLED er et EU-støttet fagutviklings program i simulering, som vil hjelpe med å utvikle og implementere simulering i din organisasjon. 

Problemene

Lite effektiv bruk av simulatorer

Forskning har vist at de fleste simulatorer (80 %) har kapasitet for mer trening.

Vedlikeholde kompetanse

Trening og tilgjengelighet av undervisere trent i simulering er en vanlig utfordring. Hyppig utskiftning av ansatte gjør det til en utfordring å vedlikeholde den nødvendige kompetansen for simulering i organisasjonen. 

Mangel på standarder

Ettersom simulering fortsatt er ganske nytt innen helseutdannelse, brukes det få eller ingen standarder for å måle prestasjons-og læringsresultater. Mens organisasjoner fortsetter å investere i simuleringsprogrammer, er det et økende behov å demonstrere verdien av simulering for interessenter. 

Slik kan NESTLED hjelpe

 • Støtte fakultetet i utvikling og implementering av simuleringsprogram.

 • Bidra til å utvikle et styrket og forbedret læringsmiljø for studenter og kollegaer.

 • Tilby de praktiske verktøyene dere trenger for å integrere simulering i pensum eller opplæringsprogrammet. 

 • Hjelpe dere med å utvikle nødvendige ferdigheter, slik som: forberede en simuleringtrening, forhåndsbriefing, kjøre scenario og utføre en enkel, men god debriefing. 

De fire stegene i NESTLED

1

Oversikt over simuleringsutdannelse

(e-læring)

 • Få et teoretisk fundament med forskning som støtter bruken av simuleringsbasert utdanning. 
 • Utvikle et rammeverk for tidlig suksess med simulering.
 • Gjennomføre en arbeidsplassanalyse
2

Simuleringsutdannelse i praksis

(på stedet)

 • Diskuter og motta tilbakemelding på arbeidsplassanalyse.
 • Lær om teorier og simuleringsmiljøer.
 • Utvikle et simuleringsscenario basert på arbeidsplassanalysen.
3

Levering av høykvalitetssimulering

(på stedet)

 • Motta en forhåndsprogrammert versjon av spesialtilpassede scenario.
 • Lage og levere en effektiv forhåndsbriefing
 • Dokumentér nøkkelhendelser under simuleringen
 • Gjennomføre en tilpasset debriefing
4

Tilnærminger til å endre praksis

(på stedet)

 • Få et rammeverk for å måle suksessen til den leverte løsningen.
 • Identifiser nøkkelinteressenter for implementering av simulering
 • Utvikle en implementeringsstrategi
 • Motta tilbakemeldinger fra kolleger på den valgte løsningen.

Ønsker du mer informasjon?

Hvordan ønsker du at vi skal kontakte deg?

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

NESTLED Partneruniversiteter