Gå til innhold

Managed Services Program

Bryte ned simuleringsbarrierer for å oppnå resultater

Det er mange dokumenterte fordeler ved bruke simuleringsbasert opplæring i helsevesenet. Men enkelte organisasjoner kan fortsatt slite med å implementere eller opprettholde et effektivt simuleringsopplæringsprogram. Selv når en organisasjon etablerer programmet, kan de oppleve det som vanskelig å vedlikeholde simuleringsutstyr, tilpasse seg endrede opplæringsbehov eller innfri økende etterspørsel.

Laerdal sitt Managed Service Program er en nøkkelferdig opplæringsløsning som gir simuleringsressurser og assistanse som kan hjelpe med:
  • Rask igangsetting av simuleringsinitiativer.
  • Bærekraftige og målbare resultater.
  • Raskere avkastning på investeringen.

Med vårt "Managed Service Program" gir vi deg en fleksibel og bærekraftig løsning. I servicen kan vi  levere en komplett  simulering løsning der vi leverer, pakker ut, setter opp og fjerner alt nødvendig utstyr for å gjøre simuleringene dine lettere. Vi kan til og med hjelpe med valg, utvikling og implementering av innholdet ditt.

Servicen kan tilpasses fullstendig eller kombineres av:

simulator-as-service.jpg

Simulatorer som en service

En teknologiløsning som sikrer at utstyret er bærekraftig. Laerdal leverer alt nødvendig utstyr for å gjøre simuleringene lettere.

sim-operator-as-service.jpg

Operatører som en service

En personelløsning som sikrer at kvalifisert personell kjører simuleringene. Laerdal stiller med personell som kan bruke treningsutstyret og som vil kjøre scenarioene dine.

scenarios-as-service.jpg

Scenarioer som en service

Få skreddersydde scenarier som sikrer at simuleringstreningen blir i henhold tl satte læringsmål. 

Oppnå resultater - En suksesshistorie

Audacia-stiftelsen, en sertifisert Workforce Investment-organisasjon, har brukt Managed Service Program. Audacia ville bruke simulering for å forbedre og trene opp igjen ferdigheter hos sertifiserte pleieassistenter, men manglet plass, ressurser og kompetanser til å implementere et simuleringsopplæringsprogram.

Vi jobbet sammen med Audacia for å utvikle et program hvor Laerdal sitt simuleringsutstyr og forhåndsprogrammerte scenarioer ble benyttet. Denne løsningen gjorde at opplæringen ble utført in-situ etter behov, med lite avbrudd i den daglige driften.

audacia-program.png

Laerdal jobber med noen av de fremste helse- og utdanningsinstitusjonene for å hjelpe de med å oppnå suksess på simuleringstreningen, og vi hjelper gjerne deg også. 

Ønsker du mer informasjon?

Hvordan ønsker du at vi skal kontakte deg?
<p>Vi behandler dine personlige kontaktopplysninger med forsiktighet som beskrevet i <a href="/no/support/customer-service/privacy-policy/" target="_blank" rel="noopener">.Laerdal's Privacy Policy</a>.</p>

Vi behandler dine personlige kontaktopplysninger med forsiktighet som beskrevet i .Laerdal's Privacy Policy.