Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

simbegin-simmom-hero.jpg simbegin-simmom-hero.jpg

SimBegin

Bygg simuleringskompetanse

Bygg kompetanse ved hjelp av digitale og fysiske møter

Bli trygg på å simulere med god kvalitet

SimBegin er utviklet i samarbeid med SAFER simuleringssenter og Laerdal Medical. Det er et fasilitatorkurs som har som målsetting å bygge kompetanse til å planlegge, gjennomføre og debriefe et simuleringsscenario. 

SimBegin er spesielt beregnet for lærere og helsepersonell som har lite eller ingen simuleringserfaring fra før. SimBegin kurset består av mye praksis og leveres enten heldigitalt eller i en kombinasjon av digitalt og fysiskt møte for at utdannings, helseinstitiusjoner- og primærhelsetjenesten raskt kan starte simuleringstrening med god kvalitet. 

simbegin-mamabirthie-midwife.jpg

SimBegin pensum

Hvert SimBegin kurs har plass til 6 deltagere. Deltagerne bygger kompetanse til å gjennomføre simuleringstrening gjennom en kombinasjon av e-læring, digitale workshop og praktiske simuleringsscenarier.

Kursmodulen består av 3 deler og er kunnskapsbasert og utviklet for at deltagerne skal lære å simulere ferdiglagde scenarier i trygge rammer. Deltagerne vil øve på å planlegge, briefe, gjennomføre et scenario samt debriefe simuleringen. 

  • Modul 1 - Simuleringsmetode, e-læring
  • Modul 2 - Brief og Debrief, e-læring og digitale workshop
  • Modul 3: E-læring og wokshop sammen med simuleringsekspert

Modul 1 - Simuleringsmetode, e-læring

Denne modulen er selvstyrt og deltageren vil lære mer om:

  • Introduksjon til simulering i helsesektoren
  • Fasilitatorrollen
  • Læringssirkelen

Estimert tid på denne modulen: 2-3 timer

Modul 2 - Brief og Debrief, e-læring og digitale workshop

Denne modulen kombinerer selvstyrt læring sammen med workshop som holdes av en simuleringsekspert. Deltagerne vil i denne modulen lære mer om:

  • Hvordan praktisere en strukturert brief og debrief ved hjelp av CORE debriefing modellen. 

Beregnet tid: 3 workshop med varighet på 2-3 timer pr. workshop. 

Modul 3: E-læring og wokshop sammen med simuleringsekspert

Denne modulen kombinerer selvstyrt e-læring med praktiske simuleringssenarier. Deltagerne vil lære mer om:

  • Fullfør et ecenario med planlegging, brief, gjennomføring og debrief.
  • Planlegg gjennomføring av simuleringstrening i egen organisasjon. 

Beregnet tid: 1 hel arbeidsdag. 

SimBegin mentorprogram

SimBegin kan suppleres med et mentorprogram for å ytterligere sikre kvaliteten på simuleringen i egen organisasjon. I mentor programmet deler fasilitatorene egne erfaringer, lærer om simulering som læringsprosess, hvordan skape realisme i scenarier, identifisere læringsbehov og hvordan forberede deltagerne til simulering. 

Mentorprogrammet består av 4 digitale samlinger over totalt 16 timer og ledes av en erfaren simuleringsekspert. Mellom hver samling legges det opp til at fasilitatorene leder simuleringstrening i egen organisasjon for å foreberede ferdighetene. 

Workshopene inkluderer:

pre-written-scenarios-icon.png

Hvordan gjennomføre scenarier

skills-training-icon.png

Ferdighetstrening og metode

sitbox-icon.png

Beslutningstaking

continuous-quality-icon.png

Kvalitetsforbedring

Ønsker du mer informasjon?

Hvordan ønsker du at vi skal kontakte deg?

Vi behandler dine personlige kontaktopplysninger med forsiktighet som beskrevet i .Laerdal's Privacy Policy.

Vi behandler dine personlige kontaktopplysninger med forsiktighet som beskrevet i .Laerdal's Privacy Policy.