Gå til innhold

Blood Pressure Training Arm

Naturtro voksen arm med elektronisk trener for non-invasiv blodtrykksmåling

Gå til seksjonen

Oversikt

Produktinformasjon

  • Naturtro voksen arm med elektronisk trener for non-invasiv blodtrykksmåling.
  • Palpabel antecubital puls.
  • Blodtrykkstrener med LCD-veiledet betjening.
  • Systolisk, diastolisk, hjertefrekvens og auskultatorisk gap kan programmeres.
  • Representasjon av både systoliske og diastoliske trykk.
  • Visning av måleravlesning idet trykket økes eller senkes.
  • Justerbart volum.