Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

AT Kelly Torso

AT Kelly Torso brukes til å øve på håndtering av luftveier og innlegging av venekanyle i sentrale vener.

Ønsker du mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon?

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.