Gå til innhold

PROMPT Flex Birthing Simulator

PROMPT Flex er utviklet for at instruktøren effektivt skal kunne demonstrere en fødsel og de kompliserte aspektene ved fødsel, mens elevene kan øve på ferdighetene som kreves for at forløsningen skal gå bra.

Gå til seksjonen

Oversikt

Konfigurer PROMPT Flex etter dine behov

Velg mellom enten standard eller avansert PROMPT Flex før du legger til ekstra moduler, slik at du kan utvide bruken av livmorhalsvurdering, utføre keisersnitt og håndtere blødninger etter fødselen (PPH).

PROMPT Flex - Standard

PROMPT Flex - Standard er en ideell opplæringsløsning for alle ferdigheter knyttet til rutinemessige og vanskelige fødsler, og kan brukes til både hybrid-simulering og frittstående ferdigheter.

PROMPT Flex - Advanced

PROMPT Flex - avansert har en ekstra funksjonalitet som muliggjør opplæring i flere scenarier, overvåking og opptak, inkludert utførte intervensjoner og tid til å ta imot babyen. Kraftovervåking gir visualisering for riktig fødsel og for at elever skal kunne se og føle riktig kraft som er nødvendig med praktiske opplevelser og tilbakemelding.

Sammenlign PROMPT Flex Standard og Advanced

  Standard Advanced
Communication & team work skills
Normal birth
Breech birth
Shoulder dystocia management
Assisted deliveries (forceps & vacuum devices)
Delivery of placenta
Cord prolapse
Urinary catheter placement
IM injection pads
Force feedback of baby’s head  
Recording of scenarios & force monitoring  

Ekstra opplæringsmoduler

Opplæring i håndtering av blødninger etter fødselen. Modulen gir en realistisk simulering av en atonisk og... Opplæring i håndtering av blødninger etter fødselen. Modulen gir en realistisk simulering av en atonisk og kontraherende livmor.
Keisersnittmodulen gir elevene mulighet til å forberede seg på kompliserte høyrisikofødsler. Denne modulen gir... Keisersnittmodulen gir elevene mulighet til å forberede seg på kompliserte høyrisikofødsler. Denne modulen gir en realistisk representasjon av anatomiske lag, og gjør det mulig for elevene å praktisere disseksjons- og lukkeprosedyrer....

Modul for keisersnitt

Med denne modulen kan elever praktisere, vurdere og oppleve både normale og kompliserte fødsler gjennom riefremdrifte... Med denne modulen kan elever praktisere, vurdere og oppleve både normale og kompliserte fødsler gjennom riefremdriften, inkludert evaluering av livmorhals, fosterstasjon og -posisjon, og håndtering av latente, aktive og overgangsfaser...