Gå til innhold

Newborn Anne

For trening av kliniske ferdigheter for pediatrisk pleie. 

Gå til seksjonen

Oversikt

NewBorn Anne er laget for å trene på de kritiske livredningsferdighetene som kreves i de første 10 minuttene i livet til en nyfødt baby. Treningsdukken dekker de viktigste behovene innenfor neonatal klinisk opplæring for de fleste fagkretser. 

Spesifikasjon

Luftveienes egenskaper og funksjoner
 • Den nyfødte kan plasseres i riktig stilling for å simulere åpning av luftveier ved hodebøy, hakeløft og kjeveløft
 • Ventilasjon med positivt trykk (ventilasjonsbag, T-stykke eller anestesibag)
 • Endotrakeal intubasjon
 • Innsetting av larynxmaske (LMA)
 • Orogastrisk intubasjon
 • Magedistensjon (når endotrakealtuben er plassert feil)
 • Sug (av nesebor, nasofarynx, orofarynx, spiserør og lunger via endotrakealtube) – det må ikke komme væske inn i luftveiene
 • Barnebekmodul for fjerning med sug
Åndedrettsfunksjoner
 • Tosidig og ensidig (med intubasjon i hovedbronkie) heving og senking av bryst med mekanisk ventilasjon
 • Pneumotoraks – torakosentese med kanyle, venstre, midten, aksillært (pneumotoraks)
Hjerterelaterte funksjoner
 • Manuell brystkompresjon med riktig dybde (1/3 AP) og kraft
Blodomløpsfunksjoner
 • Manuell navlepuls
Vaskulær tilgang
 • Tilgang til navlevene/-arterie via patentert navle
 • Intraossøs tilgang i nedre venstre og høyre ben, tuberositas tibia og medial malleolus
Andre egenskaper og funksjoner
 • Full bevegelighet i alle ledd