Gå til innhold

Thomas Tube Holders

Våre Thomas tubeholdere fester avanserte luftveisenheter, som for eksempel endotrakeal-tuber og supraglottiske luftveisenheter, etter innsetting i luftrøret eller spiserøret for å redusere risikoen for utilsiktet ekstubering.                    

Gå til seksjonen

Oversikt

Spesifikasjon

Thomas Select Tube Holder

CE merket - dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene i rådsdirektiv 93/42/EØF, som er endret ved rådsdirektiv 2007/47/EC.

 • Utformet i samsvar med EN 1789:2007, standardspesifikasjon for medisinske kjøretøy og deres utstyr - veiambulanser
 • REACH samsvar
 • Eenet for luftveisenhetsstørrelse  6.5 mm (indre diameter) - 42 mm (ytre diameter)
 • Må ikke brukes på barn under 8 år
 • Lateksfri
 • Usteril
 • Kan kasseres - for engangsbruk i opptil 24 timer

Thomas Tube Holder

CE merket - dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene i rådsdirektiv 93/42/EEC, som endret ved rådsdirektiv 2007/47/EC.

 • REACH samsvar
 • Versjon for voksne: passer luftveisenhetsstørrelse 6.5 mm (indre diameter) - 21 mm (ytre diameter)
 • Versjon for barn: passer luftveisenhetsstørrelser 4.3 mm (indre diameter) - 15.8 mm (ytre diameter)
 • Materiale: PP (munnstykke), EPE (skum), Nylon (stropp)
 • Lateksfri
 • Usteril
 • Kan kasseres - for engangsbruk i opptil 24 timer
 • Driftstemperatur: -18˚C til 43˚C
 • Lagringstemeratur: -34˚C til 52˚C