Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

5 feil nyutdannede sykepleiere ofte gjør

5 feil nyutdannede sykepleiere ofte gjør

1

Medisineringsfeil

Medisineringsfeil forårsaker minst ett dødsfall hver dag, og skader ca. 1,3 millioner mennesker hvert år i USA. Medisineringsfeil kan skyldes dårlig kommunikasjon, mistolket håndskrift, at man tar feil av legemiddelets navn, doseringsfeil, forvirring rundt merking og emballasje eller mangel på forståelse av bruksanvisningen for et legemiddel. 

2

Infeksjonsproblemer

Sykehusinfeksjoner fører hver år til 99 000 dødsfall, bare på amerikanske sykehus. Foruten den menneskelig lidelsen er sykehusfremkalte infeksjoner også estimert til å gi 45 mrd USD i unødvendige kostnader, i tillegg til de årlige sykehuskostnadene.

3

Kartleggingsfeil

Kartlegging inkluderer vurdering, intervensjon og pasientrespons. Nøyaktig dokumentasjon av kartleggingen er avgjørende for å opprettholde pasientsikkerheten. Unøyaktigheter eller utelatelser kan føre til uønskede hendelser. 

4

Kommunikasjonsfeil

Det er vesentlig at nyutdannede sykepleiere innehar tilstrekkelig informasjon før de tar avgjørelser om å eskalere saker. Kommunikasjonssvikt er ofte oppgitt som årsak til medisinske feil.

5

Fallulykker

Fallulykker skyldes noen ganger medisinske feil. En måte å redusere fallulykker på er å forebygge at de skjer i utgangspunktet, ved å forstå årsakene om omstendighetene for tidligere ulykker, identifisere og vurdere sårbare pasienter, og implementere en rekke tiltak. Hvis det skjer en ulykke, er det avgjørende å redusere omfanget ved å behandle en eventuell skade umiddelbart og effektivt. Det er også viktig å lære fra ulike hendelser ved å kontinuerlig gjennomgå lokale risikostyringssystemer for å forstå hvor, når og hvorfor pasienter er mest utsatt for risikoer.