Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

lgh-role-of-low-fidelity-hero.jpg lgh-role-of-low-fidelity-hero.jpg

Fødsel handler om å gi god omsorg

Simuleringstrening hvor fødselsscenarier benyttes kan bidra til at helsepersonell gjenkjenner og potensielt reduserer uønskede hendelser under fødsel 1.  Men ofte, basert på læringsmålene så brukes det mye tid på planleggingen. Scenariene blir for komplekse og avanserte samt at treningsutstyret er for komplisert.

Sånn trenger det ikke å være. Enkel simuleringstrening kan gi god erfaring -til en rimelig penge. Nedenfor oppsummerer vi tre måter å simulere på, for å forebygge og redusere skade på mor og barn i forbindelse med fødsel. 

Ferdighetstrenere – alltid tilgjengelig for å øve på ferdigheter

For å bli bedre i enkelte ferdigheter så kreves det at man øver på det samme om og om igjen. Å trene på en ferdighetstrener kan forbedre den generelle opplæringen og den kliniske opplevelsen for alle, både nye og erfarne helsearbeidere. 

I en studie som evaluerte opplæringen av skulderdystoci ved bruk av en fødesimulator så de en forbedring på 44% på følgende: 2

 1. Evaluering
 2. Ring etter hjelp
 3. Posisjonering
 4. Suprapubisk trykk
 5. Epistomi vurdering
 6. Intern rotasjon
 7. Fødsel med posterior arm
 8.  
lgh-role-of-low-fidelity-task-trainer.jpg

Når en ferdighetstrener benyttes i simuleringstreningen kan fokuset være på det grunnleggende som å bygge tillit til å utføre spesifikke ferdigheter i et trygt miljø. Instruktøren kan veilede til alle mestrer ferdighetene. Når man mestrer spesifikke ferdigheter kan man gå videre til fullskala simulering eller behandle pasienter, vel vitende om at man har den grunnleggende erfaringen man trenger.

Standardisert pasient – forbedre kommunikasjonsferdighetene

Bruk av standardiserte pasienter kan være gunstig for å trene på blant annet kommunikasjon. En standardisert pasient kan kommunisere verbalt og via kroppsspråk. Helsepersonell får trent på å være mer oppmerksom på pasienten, noe som kan bidra til å redde liv. 

lgh-role-of-low-fidelity-standardized-patient.jpg

Et scenario som er utviklet av Universitetet i Washington avdeling Medical Center Labor & Delivery Unit, viste fordelene ved å bruke en standardisert pasient i et fødselsscenario. I forbindelse med kraftig blødning ga den standardiserte pasienten flere tegn som tydet på at pasienten ble dårligere, bekymret og redd. Ved å trene med standardisert pasient forbedret studentene sine observasjons ferdigheter. 

Ved å bruke standardiserte pasienter blir scenariene realistiske. Studentene kan snakke med en "ekte pasient" og observere fysiske signaler. På grunnlag av dette blir det lettere å danne seg en fullstendig diagnose. 

Det beste fra to verdener - hybridsimulering

Hybridsimulering er når man bruker ulike verktøy samtidig, som for eksempel en ferdighetstrener og en standardisert pasient. Denne simuleringsformen kan forbedre pasientutfall og pasienttilfredshet. Hybridsimulering er ideell for å trene på omsorg, kommunikajson og risikohåndtering 4.

lgh-role-of-low-fidelity-hybrid-simulation.jpg

Forskning viser at studenter har en mer engasjerende interaksjon med en standardisert pasient, men vil sannsynligvis utføre mer realistisk berøring på en treningsdukke4. Hybridsimulering er et middel for å forbedre både klinisk behandling og kommunikasjonsferdighetene. 

Simulering er aldri en "one-size-fits-all" løsning

Enhver simulering er forskjellig. Det er forskjellig størrelse på programmet, budsjett og læringsmål. For scenarier som ikke krever avansert simuleringsutstyr er en kombinasjon av ferdighetstrenere og standardiserte pasienter en god kombinasjon. 

Les mer om våre løsninger

Referanser

 1. Le Morvan, P. & Stock, B. (2005). Medical learning curves and the Kantian ideal. Journal of Medical Ethics, 31(9); 513-518.
 2. Fialkow, M.F., Adams, C.R., Carranza, L., Golden, S.J., Benedetti, T.J., & Fernandez, R. (2014). An in situ standardized patient based simulation to train postpartum hemorrhage and team skills on a labor and delivery unit. Simulation in Healthcare: The Journal of the Society for Simulation in Healthcare, 9(1): 65-71. doi:10.1097/SIH.0000000000000007
 3. Flynn, K. (2012). The use of standardized patients to minimize anxiety in undergraduate nursing students in the clinical setting. Retrieved from http://sophia.stkate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1057&context=ma_nursing
 4. Lopreiato, J.O. (2016). Healthcare simulation: Dictionary. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality
 5. Coffey, F. Tsuchiya, K., Timmons, S., Baxendale, B., Adolph, S., & Atkins, S. (2016). Simulated patients versus manikins in acute-care scenarios. Clin Teach, 13(4): 257-61. doi: 10.1111/tct.12425