Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

Respiratory Care Solution hero.jpg Respiratory Care Solution hero.jpg

Komplett løsning for respiratorisk behandling

Fra grunnleggende til avansert

En omfattende opplæringsløsning

Vår løsning for respiratorisk behandling er det eneste treningsprogrammet som tilbyr det du trenger for å få elevene raskt fra grunnleggende forståelse til  avansert respiratorhåndtering. I motsetning til tradisjonell simuleringsundervisning trenger du ikke et simuleringsrom, klasserom eller planlegge trening for flere studenter for å starte programmet. Dette er en systematisk og trinnvis løsning som sørger for kompetanseheving hvor du kan spore fremgangen underveis. 

3 trinn for

effektiv opplæring i luftveishåndtering

1. Forbered elevene

Gi elevene en god start med Laerdals e-læring for respiratorbehandling. Elevene vil lære det grunnleggende og det kan læres når som helst og hvor som helst. Med en evaluering før og etter hver video elevene ser, kan både elevene og veilederen spore ytelse og fremgang og på den måten sikre at elevene er klar for det neste trinnet i treningsprogrammet. 

2. Bygg grunnleggende kompetanse

Bruk den innovative virtuelle simuleringsappen, TruVent til å undervise i respiratorhåndtering, uten å måtte ha en respirator eller simulator. Med TruVent kan elevene få de grunnleggende ferdighetene som trengs for å betjene en respirator uten problemer. Instruktøren kan trene en eller flere elever samtidig, enten i et klasserom eller eksternt hvor elevene sitter forskjellige plasser. 

3. Mestre en avansert respirator

Ved å trene med ASL 5000 Lung Solution som er en lungesimulator kan elevene læres opp i respiratorisk behandling, kritisk pleie, pulmonologi, anestesi og akuttmedisin. Den kan simulere forskjellige realistiske respiratoriske forhold, på en hver respirator i ethvert modus. Løsningen lar deg og integrere avansert behandlingsopplæring med Laerdal sin SimMan, SimBaby og Nursing Anne Simulator, alt kontrollert med LLEAP-programvaren.  

En perfekt løsning for:

Novice icon.png

Videreutdanning intensiv og anestesi 

Returning Icon.png

Retrening intensiv og anestesi 

Hopsital Icon.png

Medisinstudie

Fordeler

  • Tid og ressurseffektivt
  • Øk kompetansen raskt - fra grunnleggende til avansert
  • Start treningen når som helst og hvor som helst
  • Trinn-for-trinn program
  • Kan integreres til avansert behandlingsopplæring med et utvalg av Laerdals simulatorer

22-circle-of-learning.png

Dekker alle aspekter ved læring

Læringssirkel for respiratorisk behandling

Læresirkelen fungerer som en bro mellom kognetiv og ferdighetsbasert læring. For at læringen skal være mest mulig effektiv og virkningsfull er det viktig å fastsette klare læringsmål. Våre løsninger for respiratorisk behandling dekker læring i hvert av de fem trinnene. 

Fra kunnskapstilegnelse med e-læring, trening av virtuelle ferdigheter og beslutninger for styring av en ventilator til avansert teamtrening.  Disse trinnene vil gi elevene både kompetanse og selvtillitt. 

Skreddersydd etter dine behov

Laerdal tilbyr mange komplementære produkter som støtter opplæring i respiratorisk behandling, som vår Airway Management Trainer, forskjellige terapiprodukter, SimCapture, Laerdal Sernario Cloud for å nevne noen. Ta gjerne kontakt om du ønsker hjelp til å finne produkter som kan bidra til at læringsmålene blir nådd og elevene blir trygge på respiratorisk behandling. 

Ikke vent med å komme igang. Lær mer i dag.

Ønsker du mer informasjon?

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.