Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

LSC Hero.jpg LSC Hero.jpg

Webinarserie: Simuleringstrening for beredskap i forbindelse med COVID-19

COVID-19 krisen gir påvirkning innenfor alle samfunnsområder i verden, og helsearbeidere strever med å holde tritt med utbruddet. For å hjelpe deg til å være best mulig forberedt i dette arbeidet kan du her registrere deg til live webinar, alternativt se webinarene i opptak. 

Denne webinarserien består av tre webinarer og har som målsetting å gi enkel og pålitelig informasjon om hvordan du kan trene og benytte simulerings-scenariene vi har gjort fritt tilgjengelig. 

Scenariene er utviklet for å gjøre ditt team bedre forberedt og kvalifisert når det gjelder riktig smittevern og håndtering av Covid-19 pasienter. Scenariene er et hjelpemiddel for å trene på ferdigheter som smittevern for helsepersonell, pasientvurdering ved mistanke om COVID-19, fra alvorlig infeksjon til bruk av respirator. 

Webinarene i denne simuleringstreningen for COVID-19 beredskap dekker scenarier for:

Merk: Alle webinarer er på engelsk

Smittevern for personell som jobber med mistenkte COVID-19 tilfeller

Under webinaret demonstrerer og deler en av Laerdals ledende utdanningsspesialister scenariet for å gjøre det enklere for deg å gjennomføre.  Scenariet er utviklet for å hjelpe deg med å teste og forbedre systemene dine for infeksjonskontroll, PVU og styring av eksponering for COVID-19 eller andre overførbare luftveissykdommer med høy risiko

Få tilgang til COVID-19 scenariene

Scenariedokumentasjon publisert av EM Sim Cases

Behandling av en alvorlig, akutt luftveisinfeksjon grunnet
COVID-19

Dette scenariet tar for seg viktige intervensjoner for forberedelse, identifisering, behandling og triage av pasienter med kronisk sykdom og alvorlig akutt luftveisinfeksjon (SARI) på grunn av COVID-19. 

I løpet av webinaret vil vi:

  • Gjennomgå simulerings-scenariet for alvorlig akutt luftveisinfeksjon (SARI) på grunn av COVID-19
  • Forstå hvordan du kan kjøre scenariet ved bruk av LLEAP og SimPad
  • Gi nyttige og praktiske råd for hvordan du kan benytte scenariene

Tilfeller som krever mer invasiv pleie og håndtering av en respiratorpasient 

Dette bygger på tilfelle fra webinaret "Key interventions for a severe acute respiratory infection due to COVID-19".  Dette er tre ulike pasient scenarier som kan kjøres enkeltvis eller som en serie. Scenarien har fokus på sentrale beslutninger når det gjelder pleie og behandling av:

  • En ikke intubert pasient hvor tilstanden forverres
  • En ventilert pasient med usynkront respirasjonsmønster. 
  • En sedert pasient på respirator med forhøyet C02 nivå

Få tilgang til COVID-19 scenariene

Utviklet av Laerdal Medical og IngMar Medical