Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

COVID-19 E-læringsløsninger

Opplæring spiller en viktig rolle under COVID-19-pandemien. På grunn av de nåværende forholdene, trenger både helsepersonell og studenter å endre måten de lærer på. Laerdal tilbyr en rekke  e-læringsløsninger og ressurser for å støtte ditt team på best mulig måte gjennom denne perioden og videre fremover. 

For helsepersonell har konseptet ‘train as you fight, fight as you train’ aldri vært viktigere. Vi tilbyr ulik opplæring, som e-læring og scenarier for trening i av og påkledning av beskyttelsesutstyr (PPE).  

For utdanningsinstitusjoner kan vSim for Nursing levere ekstern digital læring for dine studenter mens skolene er fysisk stengt.

E-læringsløsninger for helsepersonell

Tileggsressurser

Basert på dagens situasjon og den forventede mangelen på helsepersonell, foreslår Society for Simulation In Healthcare (SSIH) at tilsynsorganer og beslutningstakere viser fleksibilitet ved å tillate utskifting av kliniske timer som vanligvis gjennomføres i en helsetjeneste med simulering under pandemien.

Ønsker du mer informasjon?

Hvordan ønsker du at vi skal kontakte deg?

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.

We will handle your personal contact details with care as outlined in Laerdal's Privacy Policy.