Gå til innhold
Åpen navigasjon

Tilbakemelding

About us Nor.jpg About us Nor.jpg

Bidra til å redde flere liv - sammen

Vår misjon:

Helping save lives


Vår visjon:

Ingen skal dø eller invalidiseres unødvendig i forbindelse med fødsel eller som følge av plutselig sykdom, alvorlig ulykke eller pasientskade


Vårt mål:

Bidra til å redde en million flere liv. Hvert år. Innen 2030

Effekt & Bærekraft

Innovasjon med fokus på innvirkning

Laerdal har vært ledende når det gjelder å fremme forskning og implementering av praksiser som støtter vårt kjærneområde, inkludert Utstein Formula for Survival, Kjeden som redder liv og Læresirkelen.


Vi bruker evidensbasert kunnskap for å utvikle og kontinuerlig forbedre produkt- og serviceløsningene våre. Vi tror vi kan ha størst mulighet til å hjelpe å redde liv gjennom å bedre effektiviteten i opplæringen og lokal implementering.  

UtsteinTestAboutUs.png

Ett felles engasjement