Siirry sisältöön

ShockLink

ShockLink-kaapelin avulla voit harjoitella defibrillointia oikealla defibrillaattorilla suurimmalla osalla elvytysnukeista ja simulaattoreista, mikä mahdollistaa todenmukaisemman peruselvytys- ja defibrillointikoulutuksen.

Aloittaaksesi harjoittelun, yhdistä ShockLink-kaapeli harjoituselektrodeihin sekä oikeaan defibrillaattoriin. Defibrillaattorin sähköenergia purkautuu ShockLink-kaapelin sisällä.

Tämän ratkaisun ansiosta sinulla ei ole enää tarvetta ostaa harjoitusnukkea, joka on erikseen suunniteltu oikealla defibrillaattorilla defibrilloitavaksi.

Siirry osioon

Yleistä

Tehokasta ja edullista defibrillointikoulutusta

ShockLink-kaapelin avulla voit yhdistää useimmat yleisesti käytetyt defibrillaattorit ja valtaosaan nykyisistä elvytysnukeista tai simulaattoreista, mikä tarjoaa kokonaisvaltaisen ratkaisun todenmukaiselle ja standardoidulle koulutukselle.

Eri tiimit voivat harjoitella yhdessä suorittamalla samaa skenaariota, sillä tiimit voivat tehokkaasti vaihtaa keskenään defibrillaattoreita.

ShockLink-kaapelia käyttäessäsi sinulla ei ole enää tarvetta ostaa harjoitusnukkea, joka on erikseen suunniteltu oikealla defibrillaattorilla defibrilloitavaksi, sillä ShockLink -kaapelin avulla on mahdollista defibrilloida suurinta osaa elvytysnukeista. Tämä alentaa oikealla defibrillaattorilla defibrilloinnin harjoituskustannuksia.

Harjoittele samalla tavalla kuin kliiniset toimenpiteet suoritetaan

Harjoittele todenmukaisilla defibrillointielektrodeilla ja omaksu kaikki PPE-D -koulutuksen keskeiset oppimistavoitteet. Voit käyttää ShockLink-kaapelin kaukosäädintä tai SimPad SkillReporteria muokataksesi skenaarioita, joissa simuloidaan erilaisia sydämen rytmejä.

Harjoittele ja tarkkaile sydämen rytmiä seuraavin tavoin:

SimPad PLUS SkillReporter mahdollistaa kuuden mallinuken samanaikaisen langattoman hallinnan. Ohjaaja havaitsee... SimPad PLUS SkillReporter mahdollistaa kuuden mallinuken samanaikaisen langattoman hallinnan. Ohjaaja havaitsee välittömästi oppilaan, joka tarvitsee ohjausta laadukkaan elvytyksen antamisessa.

ShockLink Remote

ShockLink kaukosäädin

   

ShockLink-sovellus

Shocklink-kaapeli tarjoaa täydellisen ratkaisun sydänpysähdyspotilaan selviytymiseen tähtäävään hoitoketjuun

Ensimmäisten viiden minuutin aikana suoritettu varhainen defibrillointi on hoitoketjun keskeinen tekijä. Helpompien ja tehokkaampien koulutusratkaisujen avulla entistä useammat maallikot voitaisiin varustaa toimimaan ensiavun antajina.

Ruotsalainen tutkimus on osoittanut, että sairaalan ulkopuolisten sydänpysähdysten eloonjäämisasteiden parantuneet tulokset aiheutuivat koulutuksen kehittymisestä kaikilla hoitoketjun askelilla (European Heart Journal -lehti, syyskuu 2014). ShockLink-kaapelin avulla harjoittelua voidaan helpottaa.