Siirry sisältöön

SimBaby

Auttaa parantamaan pediatristen potilaiden tehohoitoa
Siirry osioon

Edistynyttä koulutusta kaikilla pediatrisen hoidon osa-alueilla

SimBaby on langaton simulaattori, joka on suunniteltu auttamaan terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan ja hoitamaan kriittisesti sairaita pediatrisia potilaita. SimBaby-simulaattori on realistinen 9 kuukauden ikäistä pediatrista potilasta esittävä harjoittelunukke. Se auttaa täyttämään pediatrisen potilaan alkuarviointiin ja ensihoitoon liittyvät oppimistavoitteet.

Harjoittele varhaista arviointia, diagnosointia ja interventiotoimenpiteitä

Lasten fysiologiset reaktiot traumaan voivat olla erilaisia kuin aikuisilla. Terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät reagoimaan ripeästi ja toimimaan varmemmin hätätilanteissa, kun he oppivat tunnistamaan hengityselimistön hätätilanteet, sokkitilat, sydämen ja keuhkojen lamaantumisen tai hengityksen pysähtymisen.

Kapillaarisuonten täyttymisajan arviointi

Pupillien valorefleksin testaus

Sykkeen tarkistus bilateraalisesti

Paranna hoitotiimin viestintätaitoja ja hoidon jatkuvuutta

Uudistetun SimBaby-potilassimulaattorin avulla terveydenhuollon ammattilaiset voivat harjoitella tiimityötä turvallisessa ja realistisessa ympäristössä. Tämä auttaa heitä valmistautumaan todellisissa hoitotilanteissa vaadittavien kriittisten hoitopäätösten tekemiseen. Tehokkaan viestinnän ja varmaotteisen tiimityön oppiminen voi auttaa potilaiden hoitotulosten parantamisessa - on kyse sitten hätätilanteista, tehohoidosta tai paikan päällä tapahtuvasta koulutuksesta.

SimBaby on langaton simulaattori, joten sen avulla voidaan harjoitella moniammatillista tiimityötä ja erilaisia kuljetustilanteita.
Näin voidaan varmistaa, että viestintä eri terveydenhuollon ammattilaisten välillä toimii ja potilaan hoito jatkuu keskeytyksettä.

Mittaus auttaa parantamaan elvytyksen laatua

SimBaby sisältää QCPR-tekniikkaa, joka auttaa parantamaan elvytyksen monitorointia ja tehokkuutta.

Keskeisiä mitattuja arvoja ovat:

  • Oikea painelusyvyys
  • Sopiva painelunopeus
  • Täydellinen rintakehän vapautus
  • Riittävä käytännön harjoitusaika
  • Riittävä ventilointi

Realistisen anatomian avulla varmistetaan, että pään kallistus ja leuan nosto tehdään oikein sekä havainnollistetaan rintakehän jäykkyys ja kohoaminen.

Saavuta oppimistavoitteesi helppokäyttöisten skenaarioiden avulla

Skenaariot perustuvat American Heart Association -järjestön Pediatric Advanced Life Support -opetusohjelmaan. Ne auttavat valmistautumaan tosielämän kriittisiin tilanteisiin ennen kuin todellisia hätätapauksia joutuu käytännössä kohtaamaan.

Koulutusasiantuntijamme voivat yhdessä kliinisten asiantuntijoidenne kanssa kehittää skenaarioita, joiden standardoitu kulku parantaa oppimistuloksia sekä koulutuksen kliinistä vaikutusta. Autamme teitä myös ottamaan nämä skenaariot käyttöön organisaatiossanne.

 

Ohjaus- ja debriefing vaihtoehdot

SimPad PLUS

SimPad PLUS -laitteen intuitiivinen kosketusnäytöllinen käyttöliittymä, liikuteltavuus, helppokäyttöiset skenaariot ja integroidut lokitiedot auttavat saavuttamaan oppimistavoitteet entistäkin helpommin.

Ohjaajan LLEAP PC

LLEAP-ohjelmisto yhdistää kaikkien PC:llä toimivien Laerdal-simulaattorien ohjauksen, yksinkertaistaa simulaatiokoulutuksen pitämistä ja uusien oppimistavoitteita tukevien skenaarioiden kehittämistä.

Integroitu oppimiskeskustelu

Voit tallentaa ja jakaa koulutustapahtuman ja käydä oppimiskeskustelun hyödyntäen synkronoituja ääni-, video- ja simulointitietoja valitsemallasi Laerdalin debriefing-työkaluvaihtoehdolla.

Laajenna oppimismahdollisuuksia koulutustarpeiden mukaan

Yleistä