Siirry sisältöön

Trakeostomoitu SimBaby

Auttaa parantamaan trakeostomiahoidon opetusta ja lapsipotilaiden kriittistä hoitoa.

Trakeostomoitu SimBaby on yhdeksänkuukautista lasta esittävä simulaattori sellaisten lasten hoitoon, joilla on hallittavissa oleva avanne. Sen avulla voit harjoitella niitä oppimistavoitteita varten, jotka liittyvät lapsipotilaan alustavaan arviointiin ja hoitoon, sen lisäksi, että voit realistisesti simuloida trakeostomian hoitoa.

Siirry osioon


Varmaotteisten hoitajien kouluttaminen

Vapaasti kuljetettava simulaattori potilaan kaikkiin siirtoihin – sairaalasta tehohoitoon, ambulanssikuljetuksiin ja kotihoitotilanteisiin – trakeostomoitua SimBabya käytetään edistämään itsevarmuutta ja taitoja lastenhoidon kaikissa suhteissa.

Jos käytössäsi on jo SimBaby-ratkaisu, voit hankkia siihen trakeostomiapäivityksen. 

Harjoittele varhaista arviointia, diagnosointia ja interventiotoimenpiteitä

Lasten fysiologiset reaktiot traumaan voivat olla erilaisia kuin aikuisilla. Terveydenhuollon ammattilaiset pystyvät reagoimaan ripeästi ja toimimaan varmemmin hätätilanteissa, kun he oppivat tunnistamaan hengityselimistön hätätilanteet, sokkitilat, sydämen ja keuhkojen lamaantumisen tai hengityksen pysähtymisen.

Kapillaarisuonten täyttymisajan arviointi

Pupillien valorefleksin testaus

Sykkeen tarkistus bilateraalisesti

Turvallinen simulaatio

Kattava Laerdal-tekniikka ja -koulutuspalvelut pitävät sinut aina toimintavalmiina ja ajan tasalla uusimmasta simulaatioon liittyvästä tiedosta.

Kirjallisuusviitteet

T. A. Stanley, M. Battles, N. Bezruczko, C. Latty (2019), Efficacy of Simulation for Caregivers of Children With a Tracheostomy, Clinical Simulation in Nursing, 2019 June; 31:6-19. 

K Prickett, A Deshpande, H Paschal, D Simon, KB Hebbar (2019) Simulation-based education to improve emergency management skills in caregivers of tracheostomy patients International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2019 May; 120:157-161. 

N M Tofil, C Rutledge, J L Zinkan et al, (2013), Ventilator Caregiver Education through the Use of High-Fidelity Pediatric Simulators: A Pilot Study, Clinical Pediatrics, 2013 October; Vol 52 Issue 11; 1038-1043. 

N M Tofil et al, (2018) Tracheostomy Education for Parents Utilizing Simulation: A New Paradigm In Parental Education, Pediatric Nursing, May-June 2018, Vol. 44, No. 3; 111.

J Thrasher et al (2018), Hospital to Home: A Quality Improvement Initiative to Implement High-fidelity Simulation Training for Caregivers of Children Requiring Long-term Mechanical Ventilation, Journal of Pediatric Nursing, 2018 Jan - Feb;38:114-121.

Tekniset tiedot

  • Hallittavissa oleva avanteen koko todellisia tilanteita varten asetettaessa trakeaputkia. Asetukset: avoin, osittain avoin, suljettu.
  • Pussiventtiilin ventilointi
  • Liitäntä mekaaniseen ventilaattoriin
  • Väärän reitin tai limatukon poiston simulointi

Katso määritysten täydellinen luettelo SimBaby-sivustolta

Yleistä