Siirry sisältöön
Avaa navigointi
Nursing Anne Geriatric Hero.jpg Nursing Anne Geriatric Hero.jpg

Nursing Anne Simulator Geriatric

Geriatrisen potilaan hoitoon liittyvä kompleksisuus vaatii hyvää kliinistä tietämystä ja kliinisiä taitoja - samoin hoitotilanteeseen liittyvien epävarmuustekijöiden käsittely vaatii hyviä viestintätaitoja, joita sairaanhoitajan on tärkeää harjoitella turvallisen potilaan hoidon toteuttamiseksi. Nursing Anne Simulator Geriatric -simulaattori tuo realismia simulaatioon ja auttaa geriatrisen potilaan hoitoon liittyvien oppimistavoitteiden saavuttamisessa. 

Nursing Anne Simulator Geriatric -simulaattori on saatavana valmiiksi koottuna geriatrisena simulaattorina tai lisämoduulina Nursing Anne Simulator -simulaattoriin.