Siirry sisältöön

Lisäkoulutusta hätätilanteissa toimimiseen

SimMan 3G

SimMan 3G on kestävä potilassimulaattori, joka on kehitetty huippuluokan simulaatiokoulutukseen lukuisten erilaisten lääketieteellisten menettelytapojen ja potilastapausten parissa. SimMan 3G -mallia voidaan käyttää itsenäisenä simulaattorina, tai siihen voidaan yhdistää lisäosia ja sairaalan omia laitteita ja näin laajentaa eri koulutusmahdollisuuksia.

Siirry osioon

Kuinka joukon asiantuntijoita voi muuttaa asiantuntijatiimiksi?

Huippusuoritukset vaativat huipputasoista tiimikoulutusta

Skenaariopohjaisessa koulutuksessa SimMan 3G:n avulla voidaan tunnistaa ne yksilölliset alueet, joilla taitoja on parannettava, sekä ne tiimityön kannalta olennaiset alueet (esim. viestintä, käyttäytyminen ja johtajuus), joilla taitoja halutaan parantaa.

Tarjoa tiimillesi koulutusta, jossa hyödynnetään tämänhetkistä huipputason tekniikkaa, ja joka on tarkoitettu tiimin tulosten parantamiseen riskittömässä ympäristössä.

Helppokäyttöinen simulaatiokoulutus

Edistyksellinen teknologia yhdistettynä yksinkertaiseen käyttöönottoon sekä helppokäyttöisiin skenaarioihin.

Käyttämällä SimMan 3G:tä yksinään tai muiden edistyneiden koulutusvaihtoehtojen, kuten ultraääni- tai ventilaatiohallinnan, potilaan kliinisen monitoroinnin ja videoraportointijärjestelmien, kanssa ovat kaikki osa oppijan simulaatiokokemusta - täydellisesti opetustilanteeseen integroituna ja käytettävissä napin painalluksella.

LLEAP-liittymä mahdollistaa simulaatiokoulutuksen täydellisen hallinnan riippumatta, siitä, käytätkö SimMan 3G:tä opetuksen aikana spontaanisti mukauttaen vai esiohjelmoituja skenaarioita käyttäen. Fyysiset ja fysiologiset parametrit määritetään, trendit käynnistetään ja toimenpiteet kirjataan ylös.

Nosta simulaatiokoulutuksesi uudelle tasolle

Olemme luoneet alan asiantuntijoiden kanssa joukon täydellisesti integroituja päivitysvaihtoehtoja, jotka voidaan yhdistää eri SimMan-potilassimulaattoreihin simulaation parantamiseksi entisestään.

Käytä simulaatioharjoituksessa omaa kliinistä potilasmonitoriasi simulaation todenmukaisuuden lisäämiseksi.

VitalsBridge

Lisää täyden mittakaavan simulointeihin diagnostinen ultraäänikuvaus, jossa käytetään todellisia potilastapauksia ja niiden patologisia löydöksiä.

Laerdal-SonoSim-ultraääniratkaisu

Tarjoa koulutusmahdollisuuksia, joissa käytetään hengityskoneen tukemaa spontaanisti hengittävää potilasta.

ASL 5000 -keuhkoratkaisu

Turvallinen simulaatio

Kattava Laerdal-tekniikka ja -koulutuspalvelut pitävät sinut aina toimintavalmiina ja ajan tasalla uusimmasta simulaatioon liittyvästä tiedosta.

Yleistä

Tekniset tiedot

 • Täysin langaton
 • Sisäinen sähkö- ja paineilmateho
 • Täydentävät johto- ja virtaliitännät
 • Integroituu langattomasti olemassa oleviin tietokoneverkkoihin
 • Vaihdettavat ladattavat akut
 • Noin 4 tuntia jatkuvaa käyttöä langattomassa tilassa
 • Kestävä ja luotettava, soveltuu käytettäväksi monenlaisissa ympäristöissä

Useita ominaisuuksia, joiden avulla voi harjoitella erilaisia hengityksenhoitotaitoja:

 • Ohjattava hengitystien avaus ja sulkeminen; automaatti- tai manuaaliohjattu
 • Pään/leuan kallistus
 • Leuan työntö, nivelletty leuka
 • Imu (suun kautta tai nenänielun kautta)
 • Tekohengitys elvytysmaskilla
 • Suun-henkitorven intubointi
 • Nasotrakeaalinen intubointi
 • Yhdistelmäputki, kurkunpäämaski ja muut hengitystievälineet
 • Endotrakeaalinen intubointi
 • Taaksepäin kulkeva intubointi
 • Kuituoptinen intubointi
 • Transtrakeaalinen ventilointi
 • Neulakrikotyrotomia
 • Kirurginen krikotyrotomia
 • Muuttuva keuhkojen hoitomyönteisyys
  • 4 asetusta
 • Muuttuva ilmatien resistanssi
  • 4 asetusta
 • Oikean keuhkoputken intubaatio
 • Vatsan laajentuminen
 • Liitäntä kolmannen osapuolen hengityssimulaatioita varten

Hengitystiekomplikaatiot:

 • Pään oikean asennon tunnistus
 • Ei voida intuboida / voidaan ventiloida
 • Ei voida intuboida / ei voida ventiloida
 • Kielen turvotus
 • Nielun turvotus
 • Laryngospasmi
 • Alentunut rangan liikerata
 • Leukalukko

Hengitysominaisuudet:

 • Simuloitu spontaani hengitys
 • Kaksi- ja yksipuolinen rinnan kohoaminen ja lasku
 • CO2-uloshengitys
 • Normaalit ja epänormaalit hengitysäänet
  • 5 anteriorista auskultaatiokohtaa
  • 6 posteriorista auskultaatiokohtaa
 • Happisaturaatio ja aaltomuoto

Hengityskomplikaatiot:

 • Syanoosi
 • Neulatorakotomia – kaksipuolinen
 • Tois- ja molemminpuolinen rintakehän liikkuvuus
 • Tois-, molemminpuoliset ja keuhkopussin hengitysäänet
 • Rintaputken asettaminen – molemminpuolisesti

Sydänominaisuudet:

 • Kattava EKG-kirjasto
 • Sydänäänet – neljä anteriorista kohtaa
 • EKG-rytmin valvonta (4 johdinta)
 • 12-kytkentäisen EKG:n näyttö
 • Defibrillaatio ja sydämen rytminsiirto
 • Tahdistus

Verenkierron ominaisuudet:

 • Verenpaine mitataan manuaalisesti kuuntelemalla Korotkoffin äänet
 • Kaulavaltimon, reisivaltimon, olkavaltimon, radiaalinen, jalan dorsaalinen, polvitaipeen ja takasäären syke synkronoitu EKG:n kanssa
 • Sykkeen vahvuus vaihtelee verenpaineen mukaan
 • Sykkeen tykytys havaitaan ja kirjataan lokiin

Verisuoniyhteys:

 • Laskimoyhteys (oikea käsivarsi)
 • Luunsisäinen yhteys (sääriluu)
 • Automaattinen lääkkeentunnistusjärjestelmä

ELVYTYS:

 • Vastaa vuoden 2015 elvytysohjeita
 • Elvytyksen painelut luovat tunnustelemalla havaittavan sykkeen, verenpaineen aaltomuodon ja EKG-artefaktoja
 • Realistinen painelun syvyys ja vastus
 • Paineluiden syvyyden, vapautuksen ja taajuuden havainnointi
 • Reaaliaikainen palaute elvytyksen laadusta

Silmät:

 • Räpäytys – hidas, normaali, nopea ja silmänisku
 • Auki, kiinni ja osittain auki
 • Pupillien mukautuminen:
  • synkronia/asynkronia
  • normaali ja hidas reaktionopeus

Muut ominaisuudet:

 • Kouristuskohtaukset/lihassupistukset
 • Verenvuoto
  • Simuloitu verenvuoto useista eri kohdista
  • Valtimo ja laskimo
  • Elintoiminnot reagoivat automaattisesti verenhukkaan ja hoitotoimenpiteisiin
  • Käytettävissä monien haavamoduulien ja valevammasarjojen kanssa
 • Virtsan tuotto (vaihteleva)
 • Virtsarakon katetrointi
 • Eritteet
  • Silmät, korvat, nenä, suu
  • Veri, lima, selkäydinneste jne.
 • Diaforeesi
 • Suolistoäänet – neljä segmenttiä
 • Potilaan äänet
  • Esiäänitetyt äänet
  • Mukautetut äänet
  • Ohjaaja voi simuloida potilaan ääntä langattomasti
 • Ohjaajan kommunikointi
  • Useat ohjaajat kommunikoivat käyttäen integroitua ääntä internetin kautta

Farmakologia:

 • Automaattinen lääkkeentunnistusjärjestelmä tunnistaa lääkkeen ja annoksen
 • Kattava lääkkeiden koostumuskokoelma
 • Automaattiset tai ohjelmoitavat fysiologiset vasteet

Järjestelmän ominaisuudet:

 • Mahdollisuus ohjata useita mallinukkeja yhdestä käyttöliittymästä
 • Ohjaile simulaatioita mistä tahansa käyttämässäsi verkosta
 • Useat käyttöliittymät voivat ohjata/seurata yksittäistä simulaatiota
 • Manuaalinen tila
  • Tarkka ohjaus ”lennosta”
  • Suunnittele ja ohjelmoi mukautettuja skenaarioita
  • Luo mukautettuja tapahtumia
  • Aja valmiita skenaarioita
 • Automaattinen tila
  • Fysiologiset ja farmakologiset mallit käyttävät valmiita skenaarioita
  • Ainutlaatuiset, yksinkertaiset ohjaimet lisäävät/vähentävät vaikeustasoa ja tahtia
 • Simuloinnin ohjaimet:
  • Nopea pikakelaus eteenpäin
  • Tauko
  • Taaksepäinkelaus
  • Tallennus/palautus
  • Profiilieditori
  • Tulevaisuuden ennuste ja potilaan lopullisen tilan näyttö
  • Integroitu video-ohjeistus
  • Tietojen kirjaus lokiin
  • Ohjaajan kommentit

Potilasmonitori:

 • Langaton
 • Laajalti määritettävä
 • Sisältö:
  • EKG (2 käyrää)
  • SpO2
  • CO2
  • ABP
  • CVP
  • ICP
  • Anesteetti
  • PH
  • PTC
  • PAP
  • PCWP
  • NIBP
  • TOF
  • Sydämen minuuttitilavuus
  • Lämpötila (perus ja raajat)
  • Lisä- ja ohjelmoitavat parametrit
 • Röntgenkuvanäyttö
 • 12-kytkentäisen EKG:n näyttö
 • Muokattava kuvan näyttö
 • Muokattava videon näyttö

Tyyppihyväksynnät:

 • UL, CE, FCC, CSA, HMR