Siirry sisältöön

Kattaa potilaan koko hoitopolun

SimMan Vascular

SimMan Vascular on ensimmäinen potilaan koko hoitopolun kattava lääketieteellinen simulaattori halvauksen, sydänkohtauksen ja akuutin trauman hoitoon.

Siirry osioon

Ajan säästäminen pelastaa ihmishenkiä

Joidenkin potilaiden osalta aika on kriittisin tekijä. Tämä koskee paitsi eloonjäämistä, myös sairaspäiviä, toipumista ja pitkän aikavälin terveyttä.

Käyttämällä SimMan Vascularia voit seurata simulaattoria kotona sattuvasta tapahtumasta ambulanssiin, päivystykseen ja katetrisaatioon – samalla voit parantaa käytössä olevia protokollia ja potilaan hoidon lopputulosta.

Akuutti endovaskulaarinen simulaattori laadun parantamiseen

Laerdal Medicalin kanssa yhteistyössä suoritetuissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että 15 minuuttia lyhyempi sairaalansisäinen viive voi lyhentää toipilasaikaa jopa kuukauden. On myös todettu, että laadun parantamiseen keskittyvät sairaalat parantavat potilaiden hoitotuloksia sekä liiketoiminnan tuloksia.

SimMan Vascular on luotu, jotta kliinikot voivat diagnosoida ja käsitellä potilassimulaattoria koko hoitopolun ajan käyttämällä samoja välineitä ja menetelmiä kuin päivittäisessä työssään. Katetrisaatiossa kliinikot voivat käyttää endovaskulaarisia työkaluja, mukaan lukien katetreja ja ohjainlankoja. Käytettävissä on myös erillisiä ohjaimia pallon täyttämiseen ja varjoaineen injektointiin.

SimMan Vascular on täysin langaton, muista laitteista riippumaton, kestävä ja luotettava. Se tarjoaa mahdollisuuden mukaansa tempaavaan in situ -harjoitteluun aina tarvittaessa. Lisäksi voit hallita kaikkea Laerdalin simulaatio-ohjelmiston LLEAP:n avulla.

Sisältää kaiken tarvittavan

SimMan Vascular sisältää kaiken tarvittavan simulaatiokoulutuksen suunnittelua ja toteuttamista sekä oppimiskeskustelua varten. Mukana on kaikki - potilassimulaattorista fluoroskopiamonitoriin ja LLEAP-lisenssiin.

Mukana on kolme skenaariota, ja niitä voi ostaa lisää. Ostettavissa olevat skenaariot on jaettu kolmeen kategoriaan: halvaus, sydänpysähdys ja trauma.

Kehitetty yhteistyössä Menticen kanssa

SimMan Vascularin realistinen simulointikokemus on Laerdal Medicalin ja Menticen yhteistyön tulosta.

Mentice on johtava endovaskulaarisiin hoitoihin liittyvien simulointipohjaisten oppimisratkaisujen toimittaja maailmassa.

Yleistä