Siirry sisältöön

Varaudu odottamattomaan

SimMan 3G Trauma

SimMan 3G Trauma on lujatekoinen ja luotettava, erityisesti armeijan tarpeisiin kehitetty laadukas, liikutettava simulaatioratkaisu, joka pystyy mukautumaan erikoiskoulutusympäristöihin ja vastaamaan kaikkiin koulutustavoitteisiin.

Siirry osioon

Suunniteltu ensiapupalveluita varten

SimMan 3G Trauma on suunniteltu erityisesti armeijaympäristöä ja kriittisiä siviilitilanteita varten traumapotilaan hoidon simulointiin. SimMan 3G Trauma sopii hyvin seuraavanlaiseen koulutukseen:

 • traumatilanteen nopea arviointi
 • verenvuodon kontrolli
 • hengitysteiden hallinta.

Kestävä rakenne yhdessä valittujen erikoistoimintojen kanssa (esim. amputoidut jäsenet ja rintalastan intraossiaaliyhteys) tarjoaa koulutettaville mahdollisuuden syventyä täydellisesti simuloituihin tilanteisiin.

Kestää käytössä todellisissa tilanteissa

Ole valmis silloin kun sinua tarvitaan

SimMan 3G Trauma on kehitetty taistelukenttien ankariin olosuhteisiin. 

Kattava Laerdal-tekniikka ja -koulutuspalvelut pitävät sinut aina toimintavalmiina ja ajan tasalla uusimmasta simulaatioon liittyvästä tiedosta.

Yleistä

Tuotetiedot

Hengitykseen liittyvät taidot/ toiminnot:

 • Ilmatiet auki/kiinni; automaattinen tai manuaalinen hallinta
 • Pään kallistus/leuan nosto
 • Imu (suun ja nenän kautta)
 • Paljeventilaatio
 • Orotrakeaalinen intubointi
 • Nasotrakeaalinen intubointi
 • Oikean keuhkoputken intubaatio
 • Combitube, LMA ja muu hengitysteiden avaus
 • Retrogradinen intubointi
 • Kuituoptinen intubointi
 • Transtrakeaalinen jet-ventilaatio
 • Krikotyreotomia neulalla
 • Kirurginen krikotyreotomia
 • Vaihdettava keuhkovastus – 4 asetusta
 • Vaihdettava ilmatien vastus – 4 asetusta
 • Vatsan distentio

 

Ilmatien komplikaatiot:

 • Pään oikea asento
 • Mahdoton intuboida/ventiloida
 • Mahdollista ventiloida/mahdoton intuboida
 • Kielen turvotus
 • Nielun turvotus
 • Laryngospasmi
 • Niskajäykkyys
 • Trismus

Hengitysominaisuudet:

 • Simuloitu spontaani hengitys
 • Bilateraalinen ja unilateraalinen rintakehän nousu ja lasku
 • CO2-uloshengitys
 • Normaalit ja epänormaalit hengitysäänet
 • 5 auskultointikohtaa edessä
 • 6 auskultointikohtaa takana
 • Happisaturaatio ja aaltomuoto

Hengitys komplikaatiot:

 • Syanoosi
 • Neulatorakosenteesi molemmin puolin
 • Molemmin- ja toispuolinen rintakehän liike
 • Molemmin- ja toispuoliset hengitysäänet, säädettävissä keuhkolohkoittain
 • Pleuradreeni asennus - molemminpuolinen

 Sydäntoiminnot:

 • Laaja EKG-kirjasto
 • Sydänäänet – neljä paikkaa edessä
 • EKG rytmin seuranta (4 kytkentää)
 • EKG seuranta – 3 ja 5 kytkentäinen
 • 12-kytkentäinen EKG-näyttö
 • Defibrillaatio ja kardioversio
 • Tahdistus

Verenkierron ominaisuudet:

 • Verenpaineen manuaalimittaus
 • Korotkoffin äänet, pulssit (karotis, femoraalis, radiaalis, dorsalis pedis, posterior tibalis ja vasen brakialis) EKG-synkronoitu
 • Pulssin voimakkuus muutettavissa verenpaineen kanssa
 • Pulssin palpointi tunnistetaan ja kirjataan lokiin

Suonipunktio:

 • IV-käsi – oikea käsivarsi
 • Intraosseaalipunktio (tibia ja sternum)

 PPE:

 • Guidelines 2015 mukainen
 • PPE-painelut tuottaa palpoitavan pulssin, verenpainekäyrän ja EKG-artefaktit
 • Oikea painelusyvyys ja rintakehän jäykkyys
 • Painelusyvyyden ja tiheyden havaitseminen
 • Rintakehään nojaamisen havaitseminen
 • Reaaliaikainen palaute

Silmät:

 • Silmien räpsyminen – hidas, normaali, nopea ja räpyttely
 • Silmät kokonaan/osittain auki/kiinni
 • Pupillien toiminta:
  • Synkronoitu/epätahdissa
  • Normaali ja hidas reagointi

Muita ominaisuuksia:

 • Kouristukset ja verenvuoto:
  • Simuloitu verenvuoto eri kohdista
  • Valtimo- ja laskimoverenvuoto
  • Elintoiminnot reagoivat automaattisesti verenvuotoon ja hoitoon
  • Toimii erilaisten haava- ja traumamodulien kanssa
 • Säädettävä virtsaneritys
 • Foley-katetrointi
 • Eritteet 
 • Silmät, korvat, nenä suu
 • Veri, lima, selkäydinneste jne.
 • Kova hikoilu
 • Suoliäänet – neljä aluetta
 • Potilaan ääni:
 • Esitallennetut äänet
 • Muokattavat äänet
 • Kouluttaja voi simuloida potilaan ääntä langattomasti
 • Kouluttajan kommunikaatio:
  • Useampi ohjaaja voi samanaikaisesti käyttää integroitua äänikommunikaatiokanavaa ( VOIP)

Amputaatio:

 • Amputoitu vasen käsi
 • Amputoitu vasen jalka
 • IM - oikeassa jalassa
 • Amputoitu oikea käsi
 • Amputoitu oikea jalka

Järjestelmän ominaisuudet:

 • Langaton PC simulaattorin ohjaamiseen
 • Usean nuken hallinta samasta liittymästä
 • Simuloinnin hallinta kaikkialta verkosta
 • Yhtä simulaatiota voi valvoa/tarkkailla monesta käyttöliittymästä
 • Kouluttajan toiminnot:
  • Tarkka, reaaliaikainen seuranta
  • Esimääritetyt ja ohjelmoitavat skenaariot
  • Omien tapahtumien räätälöinti
  • Esimääritettyjen skenaarioiden käyttö
 • Auto Mode
 • Fysiologisissa ja farmakologisissa malleissa käytetään esiohjelmoituja simulaatioita
 • Yksinkertainen liukusäädin vaikeustason ja etenemisen säätöön
 • Simulaation säädöt:
  • Nopeasti eteenpäin
  • Tauko
  • Taaksepäin
  • Tallenna/Palauta
 • Profiilin muokkaus
 • Tulevaisuuden ennakointi visuaalisesti
 • Integroitu video-debriefing-järjestelmä
 • Lokitiedosto
 • Ohjaajan/kouluttajan kommentit

 Potilasmonitori:

 • Langaton
 • Laajasti konfiguroitava
 • Sisältää seuraavat osat:
  • EKG (2 käyrää)
  • SpO2
  • CO2
  • ABP
  • CVP
  • PAP
  • PCWP
  • NIBP
  • TOF
  • Anestesia kaasu
  • pH
  • PTC
  • ICP
  • Sydämen minuuttitilavuus
  • Lämpö (keskiruumiissa ja raajoissa)
  • Muut ohjattavat parametrit
  • Röntgennäyttö
  • 12-kytkentäinen EKG-näyttö
  • Muokattava näyttö
  • Muokattava videonäyttö

 Sertifikaatiot:

 • UL
 • CE
 • FCC
 • CSA
 • HMR