Siirry sisältöön
Avaa navigointi

5 yleisintä uusien sairaanhoitajien tekemää virhettä

5 yleisintä uusien sairaanhoitajien tekemää virhettä

1

Lääkitysvirheet

Lääkitysvirheet aiheuttavat vähintään yhden kuoleman joka päivä ja vammauttavat noin 1,3 miljoonaa ihmistä vuodessa Yhdysvalloissa. Lääkitysvirheet voivat johtua viestintäongelmista, käsialan tulkitsemisesta väärin, lääkkeiden nimien sekoittamisesta, annostusvirheistä, merkintöihin ja pakkauksiin liittyvistä sekaannuksista tai siitä, että lääkettä koskevia ohjeita ei ole ymmärretty. 

2

Infektio-ongelmat

Sairaalainfektiot aiheuttavat pelkästään yhdysvaltalaisissa sairaaloissa 99 000 kuolemaa joka vuosi. Henkilövahinkojen lisäksi ne aiheuttavat mittavia taloudellisia kustannuksia. Sairaaloista saatujen infektioiden arvioidaan aiheuttavan 45 miljardin USD:n edestä turhia sairaalakuluja vuodessa.

3

Kartoitusongelmat

Kartoitus sisältää arvioinnin, intervention ja potilaan vasteen. Täsmällinen dokumentointi on välttämätöntä potilasturvallisuuden kannalta. Virheet tai puutteet saattavat johtaa haittavaikutuksiin. 

4

Viestintävirheet

Uusilla sairaanhoitajilla täytyy olla oikeat tiedot, jotta he voivat tehdä päätöksiä tapausten eteenpäin viemisestä. Viestintäongelmat ovat yleisiä syitä lääketieteellisiin virheisiin.

5

Kaatumistapaturmat

Kaatumistapaturmat johtuvat joskus lääketieteellisistä virheistä. Yksi tapa puuttua kaatumistapaturmiin on pyrkiä kokonaan estämään ne. Tämä voidaan tehdä selvittämällä aiempien tapaturmien syyt ja olosuhteet, tunnistamalla kaatumiselle alttiit potilaat ja arvioimalla heitä sekä ottamalla käyttöön interventioita. Jos tapaturma kuitenkin tapahtuu, on tärkeää pyrkiä minimoimaan sen haitat hoitamalla mahdolliset vammat nopeasti ja tehokkaasti. Lisäksi on tärkeää ottaa tapahtumista opiksi arvioimalla jatkuvasti paikallisia riskinhallintajärjestelmiä. Niistä saadaan tietoa siitä, missä, milloin ja miksi potilaat ovat eniten alttiita kaatumisille.